Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Wat dekt een annuleringsverzekering? Lees hier alles over de annuleringsverzekering van Allianz

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance
Allianz annuleringsverzekering nu 10% korting!

 Verzekerd bij annulering, reisonderbreking en vertraging.

  Dekking voor familieleden in 1e, 2e en 3e graad.

 Huisdieren vallen ook onder de dekking.

  Dekking samengestelde reizen is mogelijk.

Alleen hier 10% korting op de premie.

Met de annuleringsverzekering ben je uitstekend verzekerd voor annulering, vertraging en reisonderbreking. Zo krijg je een vergoeding voor gemiste vakantiedagen bij het afbreken van je vakantie of bij ziekenhuisopname in het buitenland.

Je leest hier informatie over het onderwerp: ‘Wat dekt een annuleringsverzekering?’ Wanneer je op vakantie gaat of een reis boekt kan je naast een reisverzekering ook een annuleringsverzekering afsluiten. Een annuleringsverzekering is een verzekering die de kosten dekt die ontstaan als je een reis of vakantie moet annuleren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je ziek wordt, of als er onvoorziene omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat je niet op reis kunt gaan.

Je kan een kortlopende annuleringsverzekering van Allianz apart afsluiten of als extra dekking op een kortlopende reisverzekering. Ga je vaker dan 1 keer per jaar op reis of op vakantie dan is het goed om een doorlopende annuleringsverzekering te overwegen. Ook die kan als extra dekking op een doorlopende reisverzekering worden meeverzekerd.

Wat is een annuleringsverzekering?

Een annuleringsverzekering geeft een financiële vergoeding wanneer je door een onverwachte gebeurtenis je reis of vakantie moet annuleren. Een annuleringsverzekering vergoedt dan de kosten als je de geboekte reis voor aanvang moet annuleren. De kosten die de reisorganisatie gemaakt heeft brengen ze bij je in rekening en moet je betalen. Met een annuleringsverzekering ben je gedekt tegen deze kosten.

Overzicht dekkingen kortlopende annuleringsverzekering

Kortlopende annuleringsverzekering van Allianz
Type VerzekeringAnnuleringsverzekering
Wat is verzekerd?– Kosten van annulering van een reis of als je de reis moet afbreken/onderbreken.
– Kosten van omboeken.
– Vergoeding bij meer dan 8 uur vertraging in het openbaar vervoer.
Dekking voor gezondheidsredenenKosten van het annuleren of onderbreken van een reis als gevolg van overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van jezelf, een familielid of een reisgenoot. Vergoeding ook in geval van complicaties bij zwangerschap.
Dekking voor familiegebeurtenissenDekking als een familielid in de eerste, tweede of derde graad overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt.
Dekking voor werkgerelateerde redenenRecht op vergoeding als de reis wordt geannuleerd omdat je een nieuwe baan hebt nadat je werkloos bent geweest, of als je buiten je schuld ontslagen bent.
Dekking voor woninggerelateerde redenenKosten van annulering worden vergoed als je onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt, of als je woning beschadigd raakt voor of tijdens de reis.
Optie:
Dekking voor zelf samengestelde reizen
Bij een reis waarvan je zelf de verschillende onderdelen hebt samengesteld, worden de kosten voor annulering of onderbreking vergoed. Als één van deze onderdelen uitvalt door een gebeurtenis uit de voorwaarden, worden de annulering van de reisonderdelen waar je geen gebruik van kunt maken vergoed.

Optie:
Dubbel Zeker dekking
Bij het afbreken van de reis wordt ook de volledige reissom vergoed, tot maximaal het bedrag op het polisblad. De reden moet in de voorwaarden staan.
Annulering reisgenootAls je reisgenoot zijn reis annuleert en jij hierdoor niet meer op reis wilt, heb je recht op vergoeding, mits de reden voor annulering door je reisgenoot in de voorwaarden staat. De vertrek- en terugreisdatum moeten gelijk zijn.
Bovenstaande is slechts een beknopt overzicht de dekking is nog veel uitgebreider, lees daarvoor de polisvoorwaarden.

Hoe kan ik een annuleringsverzekering afsluiten?

Een kortlopende annuleringsverzekering afsluiten kan snel en eenvoudig op deze website (zie hieronder). Eerst bereken je de premie van de annuleringsverzekering met korting en daarna kan je de verzekering afsluiten. Snel, goedkoop en eenvoudig in slechts drie stappen:

 • Stap 1: Premieberekening (je ontvangt van ons 10% extra korting)
 • Stap 2: Persoonsgegevens
 • Stap 3: Controle en betaalwijze

De polis van de Allianz annuleringsverzekering ontvang je direct per e-mail!

Is een annuleringsverzekering verplicht?

Nee, zeker niet. Dat bepaal je zelf. Maar denk je eens in, als jij onverwacht jouw reis moet annuleren dan is dat al vervelend genoeg. Daar kan je geen financiële zorgen bij gebruiken. Een annuleringsverzekering voorkomt dit en daarom raden wij het afsluiten van een annuleringsverzekering altijd aan.

Wat dekt een annuleringsverzekering?

De annuleringsverzekering van Allianz biedt bescherming omdat deze bij onverwachte situaties de volgende kosten vergoedt:

 • annulering van de reis;
 • het af- en onderbreken van de reis;
 • de niet gebruikte dagen van je reis door ziekenhuisopname;
 • vertreksvertraging.

Een annuleringsverzekering van Allianz dekt meerdere gebeurtenissen waarbij deze geheel of gedeeltelijk uitkeert. Wij noemen enkele voorbeelden van gebeurtenissen die onder de dekking van een annuleringsverzekering vallen:

Zorg

 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van verzekerde.
 • Zorgplicht voor een familielid in de 1e graad bij ongeval of plotselinge ziekte en niemand anders dan verzekerde kan deze zorg verlenen.
 • Operatie in verband met transplantatie van donororgaan.
 • Zwangerschap.
 • Als verzekerde om medische redenen niet mag worden ingeënt en/of géén medicijnen mag innemen, terwijl dit voor de reis verplicht is.

Familie

 • Overlijden, levensgevaarlijke ziekte of levensgevaarlijk ongevalsletsel van familie in 1e, 2e of 3e graad.
 • Medisch noodzakelijke operatie van niet meereizend gezinslid van verzekerde. Behalve wanneer diegene op een wachtlijst stond.
 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van in het buitenland woonachtige familie of vrienden, waardoor het voorgenomen verblijf bij deze personen niet mogelijk is.

Werk/Studie

 • Onvrijwillige werkloosheid na dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Dienstbetrekking voor minimaal 20 uur per week voor minimaal 6 maanden of onbepaalde tijd. Datum indiensttreding moet binnen 90 dagen vóór vertrek liggen.
 • Verplicht herexamen ter afronding van meerjarige schoolopleiding en uitstel is niet mogelijk.

Eigendom

 • Beschadiging van eigendom van verzekerde (onroerend goed, inventaris, inboedel of handelswaar) door brand, diefstal, explosie, storm, blikseminslag of overstroming ernstig is beschadigd zodat zijn/haar aanwezigheid dringend is vereist.
 • Binnen 30 dagen voor vertrek uitvallen vervoermiddel waarmee de reis zou worden gemaakt.
 • Onverwacht huurwoning toegewezen krijgen met ingang huurperiode tijdens de reis of 30 dagen voor vertrek.

Reis

 • Schade aan verblijf en onbewoonbaar door brand, explosie, storm, blikseminslag of overstroming.
 • Onverwacht niet verkrijgen van noodzakelijk visum.
 • Diefstal, verlies of vermissing van noodzakelijke reisdocumenten op de dag van vertrek.
 • Vertraging openbaar vervoer op de heenreis (boot, bus, trein of vliegtuig) waarmee reis naar bestemming wordt gemaakt.

Overig

 • Echtscheiding of definitieve ontbinding van de samenlevingsovereenkomst.
 • Overlijden, levensgevaarlijke ziekte of levensgevaarlijk ongevalsletsel van huisdier (hond, kat, paard) van verzekerde.

Toelichting op familiebanden

Naast een persoonlijke dekking voor de verzekerde zelf, geldt de annuleringsverzekering ook wanneer er sprake is van ernstige ziekte, ongeval of overlijden van directe familieleden. Let op, dit geldt alleen voor familieleden in de 1e, 2e en 3e graad:

 • 1e graad: Partner, (schoon)ouders, (schoon)kinderen, alsmede pleeg en/of stiefouders en -kinderen.
 • 2e graad: Broers, zwagers, (schoon)zusters, pleeg- en/of stiefbroers en -zusters, grootouders en kleinkinderen.
 • 3e graad: Overgrootouders, achterkleinkind, neven en nichten (kinderen van broers of zussen) en ooms en tantes (broers of zussen van de ouders).

Niet gebuikte vakantiedagen door een ziekenhuisopname tijdens je vakantie

Kom je tijdens je vakantie in een ziekenhuis terecht? Dan kan je een beroep doen op je annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance. Je ontvangt dan een vergoeding voor de gemiste vakantiedagen en eventueel voor je hele vakantie bij de Dubbel-Zeker dekking.

Een ziekenhuisopname tijdens je vakantie is erg vervelend. Je kan niet van je welverdiende vakantie genieten en je hebt financiële schade omdat je jouw ticket en hotel reeds betaalt hebt. Een annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance biedt uitkomst. Moet je namelijk langer dan 8 uur aaneengesloten in het ziekenhuis verblijven, dan ontvang je een verhoudingsgewijze vergoeding over het aantal niet gebruikte vakantiedagen op basis van het verzekerde bedrag en de voorgenomen reisduur. Heb je gekozen voor de Dubbel-Zeker dekking dan ontvang je zelfs de volledige reissom terug, tot maximaal het verzekerd bedrag, als je langer dan 72 uur aaneengesloten in het ziekenhuis moet verblijven.

Vergoeding bij afbreking van je vakantie

Wanneer je de reis onverwacht moet afbreken, krijg je de kosten vergoed voor de niet-gebruikte vakantiedagen. Bij de Annulering Dubbel Zeker dekking krijg je de volledige reissom – tot maximaal het verzekerde bedrag terug wanneer je de reis moet afbreken. Zelf als je op de voorlaatste dag je reis afbreekt. Er moet dan wel sprake zijn van een verzekerde gebeurtenis. Alle verzekerde gebeurtenissen bij een annuleringsverzekering vind je in de voorwaarden.

Vergoeding bij vertraagd vertrek

Heb je te maken met vertraging of annulering van je vlucht? De annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance geeft een vergoeding bij vertraagd vertrek (pakketreizen). Als bij een reis van langer dan 3 dagen vertraging optreedt bij vertrek uit Nederland of bij aankomst op de eerste reisbestemming, betaalt Allianz Global Assistance een verhoudingsgewijze vergoeding op basis van het verzekerde bedrag van je annuleringsverzekering. Hierbij gelden de volgende maxima:

 • 8 tot 20 uur vertraging: 1 dag vergoeding;
 • 20 tot 32 uur vertraging: 2 dagen vergoeding;
 • 32 uur vertraging of meer: 3 dagen vergoeding.

Vertrek vanaf een luchthaven binnen een straal van 100 km van de Nederlandse grens wordt gelijkgesteld met vertrek uit Nederland.

Wat dekt een een annuleringsverzekering?
Wat dekt een annuleringsverzekering bij ziekte?

Waar heb ik een annuleringsverzekering voor nodig?

Als je een annuleringsverzekering afsluit, dan hoef jij je geen zorgen te maken over de financiële consequenties bij een annulering. Wanneer de geboekte reis door bepaalde gebeurtenissen of omstandigheden niet door kan gaan of moet worden afgebroken, dan worden de kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, vergoed.

Wat dekt een annuleringsverzekering nog meer?

Wanneer je een kortlopende annuleringsverzekering afsluit, dan gelden automatisch de standaard verzekerde gebeurtenissen. Daarnaast kan je de verzekering uitbreiden met aanvullende dekkingen aan de hand van jouw persoonlijke wensen. De toeslag voor deze uitbreidingen is altijd 1% van de reissom. Er kan worden gekozen voor de volgende extra dekkingen:

Samengestelde reis

Een samengestelde reis is een reis die bestaat uit los geboekte onderdelen, zoals vlucht, hotel en huurauto. Wanneer je een annuleringsverzekering gaat afsluiten dan is de dekking ‘samengestelde reis’ ook interessant. Zeker indien je zelf een reis samenstelt. Je kan gebruik maken van de dekking ‘samengestelde reis’ wanneer een onderdeel van de reis onvoorzien uitvalt. Uitval kan veroorzaakt worden door natuurgeweld, zoals een aswolk of tsunami. Maar ook door oproer en binnenlandse onlusten (een politieke opstand), een defect aan het los geboekte vervoersmiddel of een plotselinge staking. Bij Allianz Global Assistance kan naast het volledig annuleren van de reis ook gekozen worden voor het voortzetten van de reis in aangepaste vorm. Wel zo handig voor reizigers die niet de hele vakantie willen annuleren wanneer slechts één onderdeel (bijvoorbeeld een hotelovernachting) uitvalt.

Waarnemer/Extra Persoon

Dekking voor extra persoon die niet onder de standaard voorwaarden van de Annuleringsverzekering valt. Indien je dat wenst kan je een extra persoon meeverzekeren op de annuleringsverzekering. Dat kan bijvoorbeeld een goede vriend zijn, of een kennis. Komt die extra persoon te overlijden, krijgt hij of zij een ernstige ziekte of levensbedreigend ongeval? Dan kan jij jouw reis kosteloos annuleren.

Met een zaakwaarnemer wordt bedoeld iemand die jouw belangen behartigd. Stel je hebt een zaak samen met een compagnon. Indien jouw compagnon ziek wordt of niet kan werken kan dat voor jou een reden zijn om niet op vakantie te gaan of je reis af te breken.

Maar het hoeft niet per se zakelijk te zijn. Het kan ook gaan om prive-situaties. Denk aan iemand die jou zaken behartigd door op je huis te passen of jouw huisdieren te verzorgen.

Als de zaakwaarnemer niet kan waarnemen door overlijden, ernstige ziekte of ongeval van hemzelf of zijn familielid in de eerste of tweede graad*, dan worden de annuleringskosten vergoed. Heb je ook een reisverzekering bij Allianz Global Assistance afgesloten? Dan vergoeden zij ook de terugreiskosten naar Nederland als dit noodzakelijk is. Let op: dit is alleen het geval, als de zaakwaarnemer of extra persoon op het polisblad staat.

Overig

Je kan een Allianz annuleringsverzekering nog uitbreiden, tegen een toeslagpremie, met specifieke dekkingen, zoals:

 • beroepsmilitairenrisico;
 • marinerisico;
 • sportblessurerisico;
 • sportblessurerisico familieleden.

Wil je gebruik maken van deze optionele dekking of een toelichting, neem dan contact met ons op.

Is mijn reisgenoot ook meeverzekerd als ik moet annuleren?

Ga je met een vriend, vriendin, familieleden of een groep op reis dan wil je natuurlijk ook dat jouw reisgenoten kunnen annuleren als jij niet op reis kan door een verzekerde gebeurtenis. Zeker als je met een groter gezelschap op reis gaat is het belangrijk om te weten of iedereen ten opzichte van elkaar is verzekerd als de reis onverhoopt wordt geannuleerd. Mocht een geboekte reis wegens een verzekerde gebeurtenis niet doorgaan dan ben jij niet alleen gedekt, maar kan je naast jou meereizende gezinsleden maximaal 3 andere meereizende gezinnen en 3 losse reisgenoten (geen gezinsleden) mee laten annuleren. Stel je gaat naar Rhodos met 6 andere reisgenoten dan biedt de kortlopende annuleringsverzekering dekking aan maximaal 6 reisgenoten.

Met een annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance ben je dus ook voor annuleringskosten verzekerd, als jouw reisgenoot de reis moet annuleren en de:

 • reisgenoot op jouw boekings- of reserveringsformulier genoemd staat;
 • reisgenoot een eigen annuleringsverzekering voor deze reis heeft afgesloten;
 • oorzaak van de annulering verzekerd is.
 • Deze dekking is per reis beperkt tot drie meereizende gezinnen of zes reisgenoten. Breek je de reis af? Dan is deze dekking beperkt tot één reisgenoot.

Wat zijn de bijzonderheden en voordelen van een Allianz annuleringsverzekering?

De bijzonderheden en de voordelen van een annuleringsverzekering van Allianz zijn:

 • De verzekering is geldig voor zowel privéreizen als zakenreizen.
 • Geldig voor bestemmingen over de gehele wereld.
 • Maximale reisduur per reis is 180 dagen.

Als jij de kortlopende annuleringsverzekering afsluit, dan kan je kiezen uit de volgende varianten:

 • Annulering Basis.
 • Annulering Dubbel Zeker.

De voordelen van een Allianz annuleringsverzekering zijn o.a.:

✔ Kosten van annulering vergoed voor vertrek.

✔ Dekking bij overlijden 1e, 2e en 3e graad familie.

✔ Vergoeding bij vertraging langer dan 8 uur.

✔ Noodzakelijke terugkeer? Volledige reissom terug dankzij dekking Annulering Dubbel Zeker.

Wat kost een annuleringsverzekering?

De premie van een kortlopende annuleringsverzekering ligt bij de meeste verzekeraars tussen de 5 en 7% van de reissom, afhankelijk van welke dekkingen je kiest. Op deze website kost een Allianz annuleringsverzekering slechts 5,31%. Een annuleringsverzekering voor een geboekte reis van € 1.000,- kost je dan € 53,10 (exclusief assurantiebelasting en poliskosten). De reden hiervoor is dat je alleen op deze website 10% korting ontvangt.

Wat is het verzekerd bedrag op een kortlopende annuleringsverzekering van Allianz?

Het hoogst verzekerde bedrag is de volledige reis- of huursom per persoon zoals die op het boekingsformulier staat, echter met een maximum bedrag van € 10.000,- per verzekerde. Mocht dit hoger zijn, neem dan contact met ons op voorde mogelijkheden.

Wanneer moet je een annuleringsverzekering afsluiten?

Tot wanneer kan je een annuleringsverzekering afsluiten? Dat moet binnen 7 dagen nadat je de reis geboekt hebt. Wil je een annuleringsverzekering afsluiten voor jouw reis of vakantie, dan kan dat hier. Je kan eerst een premieberekening maken en dan besluiten of je een eenmalige annuleringsverzekering wilt afsluiten. De polis en de voorwaarden ontvang je direct na het afsluiten van de verzekering per e-mail.

Kies ik een doorlopende of kortlopende annuleringsverzekering?

Een kortlopende annuleringsverzekering sluit je eenmalig af. Bij de meeste verzekeraars moet dat binnen 7 dagen na boeking van je reis, anders kan het niet meer. Je verzekert de totale reissom van de geboekte vakantie. Dat bedrag of een gedeelte daarvan krijg je terug bij schade. De premie bij een kortlopende annuleringsverzekering is altijd een vast percentage van de reissom.

Ga je vaker op reis, dan is een doorlopende annuleringsverzekering een goede keuze. Je bent dan het hele jaar door verzekerd tegen annuleringskosten. Ook als je last-minute boekt. Een doorlopende annuleringsverzekering is al snel voordeliger dan een eenmalige kortlopende. Bijvoorbeeld als je met meerdere gezinsleden op vakantie gaat. Een doorlopende annuleringsverzekering is meestal al voordeliger bij een reissom vanaf € 900,-.

Wat zijn de voordelen van een doorlopende annuleringsverzekering?

Met een doorlopende annuleringsverzekering ben je het hele jaar door verzekerd. Het afsluiten van een annuleringsverzekering schiet er nog wel eens bij in, vooral bij last-minute reizen. De kortlopende annuleringsverzekering moet bijna altijd binnen zeven dagen na boeking van de reis worden afgesloten en dat wordt nog wel eens vergeten. Met een doorlopende annuleringsverzekering hoef je hier niet iedere keer aan te denken. Bovendien ben je ook verzekerd tegen de annuleringskosten als je bijvoorbeeld een weekendje weg gaat. De voordelen van een doorlopende annuleringsverzekering zijn:

 • Je bent het hele jaar doorlopende verzekerd tegen annuleringskosten.
 • Goedkoper dan steeds een losse annuleringsverzekering (al vanaf twee vakanties per jaar).
 • Lastminute boekingen ook verzekerd.
 • Je betaalt slechts eenmalig poliskosten.

De verzekerde bedragen op mijn doorlopende annuleringsverzekering zijn niet voldoende, kan ik dit bijverzekeren?

Heb je een reis geboekt met een hogere reissom dan het verzekerd bedrag van jouw huidige doorlopende annuleringsverzekering? Verzeker dan het resterende deel met een kortlopende annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance. Een voorbeeld: De familie Jansen, bestaande uit vader, moeder en twee kinderen, boeken een rondreis door Azie. De totale vakantie kost € 11.000,- De huidige doorlopende reis- en annuleringsverzekering bij hun verzekeringsmaatschappij biedt een dekking van € 2000,- per persoon. De familie is dus voor maximaal € 8.000,- verzekerd voor mogelijke annuleringskosten. Daardoor is er een onverzekerd deel van € 3.000,- En ook dat deel wil de familie Jansen ook graag verzekerd zien, want opa heeft een zwakke gezondheid. Zij besluiten om de resterende reissom van € 3.000,- te verzekeren op een kortlopende annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance.

Mocht de familie Jansen de reis voor aanvang moeten annuleren wegens een gedekte gebeurtenis, bij voorbeeld omdat opa ernstig ziek wordt, dan kunnen zij € 8.000,- claimen bij hun eigen verzekeraar en de resterende € 3.000,- bij Allianz Global Assistance.

Annuleringsverzekeringen van Allianz
Annuleringsverzekeringen van Allianz

Wat is het verschil tussen een annuleringsverzekering en een reisverzekering?

Een annuleringsverzekering is bedoeld tegen financiële schade voor je op reis gaat en een reisverzekering bestemd is voor schade tijdens het reizen. In ieder geval zijn beide verzekeringen bedoeld om jou te beschermen tegen eventuele financiële risico’s. Dit is eigenlijk de enige overeenkomst voor de rest verschillen ze veel van elkaar.

Een reisverzekering is een verzekering tegen schade die wordt opgelopen tijdens het reizen of tijdens je vakantie. Het belangrijkste onderdeel van een reisverzekering zijn de zogenaamde SOS kosten. Deze omvatten de kosten voor hulpverlening en noodsituaties.

De annuleringsverzekering vergoedt de kosten van het annuleren van een niet begonnen reis als gevolg van een onvoorziene bijzondere omstandigheid opgetreden tijdens de verzekeringsduur. Ook kent de annuleringsverzekering een vergoeding in geval van vertrekvertraging of het afbreken van een reis of vakantie. Er moet wel sprake zijn van een gedekte gebeurtenis. Dat wil zeggen dat de annulering of afbreking alleen wordt vergoed indien de oorzaak in de polisvoorwaarden staat vermeld.

Wat voor soorten annuleringsverzekeringen zijn er?

Er zijn een aantal verschillende soorten annuleringsverzekeringen. Het verschil zit hem vooral in de duur en de dekking.

Bij de kortlopende annuleringsverzekering heb je de keuze uit twee varianten:

 1. Annulering Dubbel Zeker: Biedt naast de dekking van Annulering Basis ook ruime dekking bij het afbreken van je reis. Biedt dezelfde dekking als Annulering Basis. Daarnaast wordt de volledige reissom vergoed als je jouw vakantie moet afbreken. Zelfs als dit op de voorlaatste dag van je vakantie is.
 2. Annulering Basis: Vergoed de kosten als je de reis moet annuleren. Bij afbreken van de reis, krijg je de niet gebruikte vakantiedagen vergoed.

Opties bij de kortlopende annuleringsverzekering: Dekking samengestelde reis

Een samengestelde reis is een reis die bestaat uit los geboekte onderdelen, zoals bijvoorbeeld vlucht, hotel en huurauto. Wanneer een onderdeel van deze reis uitvalt, heb je daarvoor dekking met deze aanvulling op de kortlopende annuleringsverzekering. De annulerings- of omboekkosten worden dan vergoed. Zo heb je toch de mogelijkheid jouw reis voort te zetten. Je hebt daarbij twee keuzes:

 1. Het volledig annuleren van de overige onderdelen van de reis.
 2. De reis in aangepaste vorm voortzetten. Allianz Global Assistance biedt als enige reisverzekeraar in Nederland de mogelijkheid aan verzekerden om de reis in aangepaste vorm voort te zetten. Hiermee wordt ingespeeld op de wens van veel reizigers om een vakantie niet volledig af te breken wanneer slechts één onderdeel ervan uitvalt. De vergoedingen die Allianz Global Assistance biedt om de reis in aangepaste vorm zijn gemaximeerd en worden genoemd in de voorwaarden.

Wat is niet verzekerd op een annuleringsverzekering?

Er zijn meerdere situaties denkbaar, waarom je een reis wilt annuleren. De volgende voorbeelden vallen niet onder de dekking van een standaard annuleringsverzekering:

 • faillissement van de touroperator, deze kosten worden meestal vergoed door SGR;
 • faillissement van je vliegtuigmaatschappij;
 • het missen van je vliegtuig door oponthoud, zoals pech of files;
 • geen zin meer in de vooraf geboekte reis;
 • veranderde reisomstandigheden: bijvoorbeeld slecht weer of toename criminaliteit;
 • overmachtsituaties zoals natuurrampen waardoor de reis geen doorgang kan vinden.

Let op: Annulering wegens een natuurramp, epidemie of (terroristische) aanslag in het vakantieland is niet verzekerd. De reisorganisatie of het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Niet verzekerd is:

 • als je al kon verwachten dat je de reis moest annuleren, afbreken of onderbreken toen je boekte;
 • indien de kosten zijn gedekt door een andere voorziening of verzekering;
 • wanneer je de reis niet kunt aantonen met een boeking en/of reservering;
 • als je alleen vervoer hebt geboekt zonder accommodatie, dan is er geen vergoeding voor vertraagd vertrek;
 • als de vertraging ontstaat tijdens een rondreis, dan is er geen vergoeding voor vertraagd vertrek.

Wanneer begint en eindigt de dekking van een annuleringsverzekering?

Sluit de verzekering af binnen 7 dagen na het boeken van de reis. De verzekering begint op de datum dat je de verzekering afsluit. De verzekering eindigt op de datum die op het polisblad staat.

Wanneer en hoe betaal ik de annuleringsverzekering?

Je betaalt de premie bij het afsluiten van de verzekering. Betalen kan via iDEAL. Je dient de premie te hebben betaald om een schade te kunnen claimen.

Waarom een Allianz annuleringsverzekering?

Waarom zou ik een annuleringsverzekering bij Allianz af moeten sluiten? Dit zijn de voordelen:

 • Alleen op deze website 10% korting op de premie.
 • Allianz is de grootste reisverzekeraar en hulpverlener ter wereld.
 • Beste annuleringsverzekeringen met uitstekende voorwaarden.
 • 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.
 • Eigen alarmcentrales in 37 landen wereldwijd.
 • Professionele hulp in de Nederlandse taal.
 • Snelle en eerlijke schadebehandeling.
 • Al twee keer uitgeroepen tot Beste Reisverzekeraar.

Veelgestelde vragen en antwoorden over: Wat dekt een annuleringsverzekering?(FAQ)

Lees hieronder de vaak gestelde vragen en antwoorden over wat dekt een annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance?

Is een annuleringsverzekering noodzakelijk?

Een reis of vakantie boeken doe je soms wel een half jaar van te voren. Dat geldt ook voor het huren van een vakantiehuisje. Maar als het eenmaal zover is, kun je niet weg door een onvoorziene omstandigheid. Je moet de reis of de huur dan annuleren. De reisorganisatie of de verhuurder kan daarvoor kosten in rekening brengen. We noemen dat annuleringskosten. Die kosten moet je betalen ook al kun je er niets aan doen dat je niet op reis kan. De uiteindelijke annuleringskosten kunnen flink oplopen. Tegen dit risico kan een annuleringsverzekering uitkomst bieden. Je krijgt dan de annuleringskosten vergoed als je de vakantie afzegt. Het moet natuurlijk wel gaan om een reden die in de polis genoemd staat.

Ben ik niet dubbel verzekerd met een annuleringsverzekering?

Nee, de kosten voor het annuleren van een reis of vakantie kan je alleen verzekeren met een annuleringsverzekering. Dit is bijvoorbeeld niet gedekt op een inboedelverzekering.

Wat zijn voor een annuleringsverzekering onvoorziene gebeurtenissen?

Stel, je oma overlijdt kort voor je vakantie. Je breekt vlak voor een wandelvakantie je enkel. Of je moet onverwachts een herexamen doen. En wat als jij of je naaste familieleden ernstig ziek worden waardoor je niet weg kunt? Maar ook een het beëindigen van een relatie kan een reden zijn om je vakantie te annuleren. Zelfs goed nieuws kan een reden zijn om te annuleren. Bijvoorbeeld omdat je een huurhuis toegewezen hebt gekregen of een baan hebt geaccepteerd na werkeloosheid. In dat soort situaties spreken we van een onvoorziene omstandigheid. Dit zijn meestal redenen om een beroep te doen op je annuleringsverzekering. Deze redenen moet wel staan opgesomd in de verzekeringsvoorwaarden van je annuleringsverzekering.

Wat dekt de Allianz annuleringsverzekering bij Corona?

Als je alleen, met een reisgenoot, partner, of met je familie een vakantie gaat boeken, wil je in deze onzekere tijd ook dekking hebben voor het geval dat iemand corona (Covid-19) oploopt. Dat valt bij Allianz Global Assistance onder de dekking van de annuleringsverzekering! Je kan de boeking van je vakantie annuleren, als jij of een van de verzekerde reisgenoten, voor vertrek, een corona besmetting oploopt en dit kan aantonen door de positieve testuitslag van een officieel corona testbedrijf.

Wat is een kortlopende annuleringsverzekering?

Een kortlopende annuleringsverzekering sluit je eenmalig af, meestal voor 1 reis of vakantie. Dat moet binnen 7 dagen na boeking van je reis, anders kan het niet meer. Je verzekert de totale reissom van de geboekte vakantie. Dat bedrag of een gedeelte daarvan krijg je terug bij schade.

Hoeveel personen kan ik verzekeren op een kortlopende annuleringsverzekering van Allianz?

Het aantal te verzekeren personen moet tussen de 1 en 9 liggen. Wanneer je meer dan 9 personen wenst te verzekeren, neem dan contact met ons op.

Wat is een doorlopende annuleringsverzekering?

Ga je vaker op reis, dan is een doorlopende annuleringsverzekering meestal voordeliger en daarom een goede keuze. Je bent dan het hele jaar door verzekerd tegen annuleringskosten. Ook als je last-minute boekt.

Wanneer is een doorlopende annuleringsverzekering voordeliger?

Een doorlopende annuleringsverzekering is al snel voordeliger dan een eenmalige kortlopende. Bijvoorbeeld als je met meerdere gezinsleden op vakantie gaat. Een doorlopende annuleringsverzekering is meestal al voordeliger bij een reissom vanaf € 900,-.

Is mijn vliegticket verzekerd met een kortlopende annuleringsverzekering?

Jazeker. Vliegtickets vallen onder de dekking van je kortlopende annuleringsverzekering.

Heeft een doorlopende annuleringsverzekering nog meer voordelen?

Met een doorlopende annuleringsverzekering ben je het hele jaar door verzekerd. De kortlopende annuleringsverzekering moet altijd binnen zeven dagen na boeking van de reis worden afgesloten en dat wordt nog wel eens vergeten. Met een doorlopende annuleringsverzekering hoef je hier niet iedere keer aan te denken. Bovendien ben je ook verzekerd tegen de annuleringskosten als je bijvoorbeeld een weekendje weg gaat. Een doorlopende annuleringsverzekering is ook voordeliger bij een dure reis of als je vaker per jaar op reis gaat.

Zijn huisdieren ook meeverzekerd op de annuleringsverzekering?

Ja, indien je huisdier (uitsluitend hond, kat of paard) komt te overlijden, levensgevaarlijk ziek wordt of levensgevaarlijk ongevalsletsel oploopt binnen 7 dagen voor aanvang van de reis, mag je jouw vakantie annuleren.

Wat is een dekking voor samengestelde reis op de annuleringsverzekering?

De extra dekking voor een samengestelde reis is bedoeld indien een onderdeel van de reis uitvalt. Voorbeelden hiervan zijn een natuurramp (aswolk of overstroming) of terrorisme. In dat geval heeft de verzekerde recht op vergoeding van kosten die gemaakt worden om de reis in aangepaste vorm voort te zetten of de resterende onderdelen van de reis te annuleren.

Wat als ik mijn vakantie eerder moet afbreken, worden die kosten ook vergoed?

Het kan gebeuren dat je door onvoorziene omstandigheden je vakantie eerder moet afbreken. Ook dan biedt een annuleringsverzekering uitkomst. Je hebt namelijk de hele reis- of huursom betaald, maar je kunt geen aanspraak meer maken op het deel van de reissom voor de dagen die je mist. Voor die resterende dagen kun je een zogenoemde ‘afbrekingsvergoeding’ krijgen. Deze vergoeding is gedekt op een annuleringsverzekering. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om de totale reissom terug te krijgen als je voor de meest uitgebreide annuleringsverzekering kiest.

Biedt een annuleringsverzekering ook dekking bij vluchtvertraging?

Heb je te maken met vertraging of annulering van je vlucht en heb je een pakketreis geboekt? Een annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance geeft ook een vergoeding bij vertraagd vertrek of vertraagde aankomt op je reisbestemming. Dat geldt niet alleen bij vertraging van je vliegtuig, maar ook bij een vertraging per boot, bus, of trein.

Geldt de annuleringsverzekering ook voor een reisgenoot?

Met een annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance ben je ook voor annuleringskosten verzekerd, als jouw reisgenoot de reis moet annuleren en de reisgenoot op jouw boekings- of reserveringsformulier genoemd staat, jouw reisgenoot een eigen annuleringsverzekering voor deze reis heeft afgesloten en de oorzaak van de annulering verzekerd is.

Valt familie in de derde graad ook onder de dekking?

Ja. Het is goed te weten dat bij annuleringsverzekering van Allianz ook de familie in de derde graad onder de dekking valt. Voor de duidelijkheid sommen wij nog even de bloedverwantschap op zoals die worden gehanteerd:
– Familie in de eerste graad zijn: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters.
– Familie in de tweede graad zijn: broers, zussen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.
– Familie in de derde graad zijn: ooms, tantes, neven, nichten, overgrootouders en achterkleinkinderen.

Wat is het verschil tussen Annulering Basis en Dubbel Zeker?

Annulering Basis: als je de reis vooraf moet annuleren, dan krijg je de annuleringskosten vergoed. Wanneer je de reis onverwacht moet afbreken, krijg je de kosten vergoed voor de niet-gebruikte vakantiedagen.
Annulering Dubbel Zeker: naast alle voordelen van de dekking Annulering Basis, krijg je de volledige reissom – tot maximaal het verzekerde bedrag terug wanneer je de reis moet afbreken. Zelf als je op de voorlaatste dag je reis afbreekt. Er moet dan wel sprake zijn van een verzekerde gebeurtenis. Alle verzekerde gebeurtenissen vind je in de voorwaarden.

Hebben jullie ook een annuleringsverzekering voor een groep?

Jazeker! Ga je met een groep vrienden of je familie een weekend weg? Of organiseer je voor alle medewerkers van een bedrijf een tripje naar Berlijn? Dan kan je de Groepsannuleringsverzekering van Allianz Global Assistance afsluiten, zodat jouw groepsreis ook verzekerd is tegen annuleringskosten. Stel dat één van je meereizende vrienden of collega’s een week voor vertrek overlijdt of levensbedreigend ziek wordt, dan kunnen we ons voorstellen dat de hele groep geen zin meer heeft om op reis te gaan. Met deze speciale annuleringsverzekering kan de reis voor de hele groep worden geannuleerd en krijg je de annuleringskosten vergoed.

Meer informatie over wat dekt een annuleringsverzekering?

Wil je meer informatie over: wat dekt een annuleringsverzekering? heb je specifieke vragen? Neem dan contact met ons op: 055-540 04 09 tijdens kantooruren op werkdagen of stuur een e-mail naar [email protected] in Apeldoorn.

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een verzekeringsexpert (Ronald Heesters)

De tekst op deze pagina is geschreven door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

De artikelen op Reisverzekeringkorting.nl zijn enkel en alleen bedoeld als algemene informatie. Iedere financiële situatie is uniek, en de producten en diensten die wij beschrijven zijn wellicht niet toepasbaar op jouw specifieke situatie. Wij geven geen advies of aanbevelingen over verzekeringen. De informatie op deze pagina kan veranderd zijn sinds de publicatiedatum.

Reisverzekeringkorting.nl hanteert strikte normen wat betreft redactionele integriteit. Naar ons beste weten is alle content correct op de datum van plaatsing. De tekst en meningen die je leest zijn enkel van de redacteur en zijn niet vooraf goedgekeurd, bekrachtigd of anderszins ondersteund door onze partners.

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.