Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

ReisverzekeringkortingOver Reisverzekeringkorting.nl

Wij geven jou 10% korting op de reisverzekeringen van Allianz Global Assistance!

Reisverzekeringkorting.nl is een merk van EXT Verzekeringen. Op deze website kan je direct online een reis- of annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance afsluiten of andere schadeverzekeringen voor particulieren. Door onze kostenbesparende werkwijze geven wij je maar liefst 10% extra korting op de normale premies van Allianz Global Assistance. Ook op de doorlopende reisverzekeringen ontvang je ieder jaar weer 10% korting!

Waarom 10% extra korting?

Wij geven je op deze website de mogelijkheid om de verschillende Allianz Global Assistance reisverzekeringen af te sluiten. Doordat dit proces geautomatiseerd verloopt, zijn we in staat om je op alle reisverzekeringen die zelf online afsluit, 10% korting te geven*.

Laagste prijs!

Wij garanderen dat je via deze website de laagste prijs betaalt voor je Allianz Global Assistance reisverzekering.

Elders goedkoper?

Dat kan bijna niet! Mocht het toch voorkomen dat elders dezelfde verzekering goedkoper blijkt te zijn, dan betalen wij je het prijsverschil plus € 25,- retour!

Geen beperkingen qua dekking!

De 10% korting gaat niet ten koste van de dekking en/of de door Allianz Global Assistance gehanteerde voorwaarden.

*De korting wordt berekend over de Allianz Global Assistance basispremie. Er wordt geen korting gegeven over de assurantiebelasting en/of eventuele toeslagen. De korting geldt alleen voor reis- en annuleringsverzekeringen die je zelf online kan afsluiten.  

Wij werken volgens het ‘Execution Only’ principe (geen advies)

Execution only wil zeggen dat de consument zelfstandig een keuze maakt voor de gewenste reis- of ziektekostenverzekering, zonder advies van onze kant. Als je via deze website een ziektekosten- of reisverzekering afsluit, dan betreft het dus ‘execution only’. Je moet zelf de verzekeringskaart, polisvoorwaarden, de polis doornemen en controleren of alle gegevens kloppen. Wij gaan er van uit dat je de polisvoorwaarden ook begrijpt en in staat bent om zelfstandig de verzekering af te sluiten. Ook voor de keuze van de dekking en eventuele aanvullende dekkingen ben je zelf verantwoordelijk. Daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor het eventueel niet correct of niet volledig invullen van het aanvraagformulier voor een verzekering en de mogelijke gevolgen daarvan.

Hoewel wij geen advies geven beantwoorden wij wel vragen. Dus bij twijfel kan je contact met ons opnemen. Wil je toch advies over welke verzekering je het beste af kan sluiten, dan verzoeken wij je rechtstreeks contact op te nemen met Allianz Global Assistance of Allianz Care.

Wie is Reisverzekeringkorting?

De directie van EXT Verzekeringen bestaat uit:

  • Dhr. R.G. Heesters
  • Dhr. R.P. Demmers

E-mail: [email protected]

Contactgegevens:

Bezoekadres
Het Rietveld 55A, 7321 CT in Apeldoorn

Postadres
Postbus 3101, 7339 ZG, Apeldoorn

E-mail
[email protected]

Telefoon
055-5400409

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 uur tot 17.00 uur. Voor vragen over verzekeringen kan je contact met ons opnemen. Wij beantwoorden alleen vragen, wij geven geen advies.

Beleid beheerst belonen

De overheid en consumenten verwachten een beheerst beloningsbeleid bij financiële dienstverleners. Het beleid van financiële dienstverleners dient er op gericht te zijn om de risico’s van onzorgvuldige behandeling van consumenten tegen te gaan en de soliditeit en integriteit van de onderneming te waarborgen. Reisverzekeringkorting.nl onderschrijft dit belang en handelen daar ook naar. Dit vindt onder meer zijn uitwerking in de wijze waarop wij worden beloont voor onze werkzaamheden. De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) binnen ons bedrijf is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort financiële producten die wij aanbieden op onze website.

Reisverzekeringkorting.nl heeft geen personeel in dienst, anders dan de twee vennoten en founders: R.G. Heesters en R.P. Demmers. Pas wanneer jij een verzekering via deze website afsluit, krijgen wij een vergoeding. Dit is een eenmalige of soms een doorlopende vergoeding die gebaseerd is op een percentage van de premie die jij betaalt. Zolang jouw verzekering actief is ontvangen wij jaarlijks een relatief gering bedrag van de verzekeringsmaatschappij. Met deze vergoedingen betalen wij onze kosten en het salaris van de vennoten/eigenaren. Er is geen sprake van een variabele resultaatgerichte beloning, bonussen of andere stimuleringsregelingen. Zowel niet binnen ons bedrijf als vanuit de samenwerkingspartner.

Wij werken volgens het principe van ‘Execution only’ (de consument maakt zelf zijn/haar keuze, zonder advies van ons). Er zijn voor ons geen prikkels die kunnen leiden tot ongewenste en onverantwoorde risico’s voor de (soliditeit van de) onderneming of tot het niet centraal stellen van het klantbelang.

Artikel 1:120 lid 2 van de Wft is op onze onderneming niet van toepassing.

Inschrijvingen en vergunningen

Als financieel dienstverlener voldoen wij aan alle eisen zoals omschreven in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Zo beschikken wij onder andere over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een interne klachtenregeling en daarnaast hebben de beleidsbepalers alle relevante certificaten en diploma’s. De vakkennis wordt bijgehouden middels permanente educatie. EXT Verzekeringen is als financieel dienstverlener onder andere geregistreerd bij de volgende instellingen;

  • Autoriteit Financiële Markten (AFM), vergunningnummer: 12047442
  • Kamer van Koophandel (KvK), inschrijvingsnummer: 51738872
  • Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), aansluitnummer: 300.017739
  • Gecertificeerd lid Stichting Webshop Keurmerk: https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/webwinkel/?key=445

Ronald Heesters

Ronald Heesters

Over Ronald Heesters

Ronald Heesters is deskundig op het gebied van reis- en annuleringsverzekeringen, maar ook een pragmaticus die zonder veel omwegen zijn klanten zo snel mogelijk wil helpen. Met enige regelmaat schrijft hij interessante artikelen op deze website over verschillende soorten verzekeringen. Hij is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis, Wft Schade particulier en PE Adviseur Schadeverzekering Particulier, die zijn uitgegeven door het Ministerie van Financiën en voldoet daarmee aan de wettelijke vakbekwaamheidseisen volgens de WFT. Ronald is beleidsbepaler, founder en medevennoot (50%) bij EXT Verzekeringen in Apeldoorn.

 

Rob Demmers

Rob Demmers

Over Rob Demmers

Rob Demmers schrijft al jarenlang met passie over reis- en annuleringsverzekeringen en is een groot deel van zijn werkzame leven actief in de assurantiebranche. Al in 1990 behaalde hij zijn Assurantie B diploma. Hij heeft gewerkt voor o.a. RVS Verzekeringen (nu Nationale Nederlanden), ZilverenKruis, ANOZ verzekeringen, Kentron Adviesgroep en Meeùs (nu onderdeel van Aon). Hij is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis, Wft Schade particulier en PE Adviseur Schadeverzekering Particulier, die zijn uitgegeven door het Ministerie van Financiën en voldoet daarmee aan de wettelijke vakbekwaamheidseisen volgens de WFT. Rob is beleidsbepaler, founder en medevennoot (50%) bij EXT Verzekeringen in Apeldoorn.