Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Disclaimer

Belangrijk: deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de Reisverzekeringkorting.nl website.

Bezoeker = een ieder die de Reisverzekeringkorting.nl website bezoekt of van (een deel van) de website gebruik maakt.

Reisverzekeringkorting.nl is merk van EXT Verzekeringen in Apeldoorn. Bezoekers op deze website kunnen zelf een reis- en/of annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance afsluiten.

De website van Reisverzekeringkorting.nl is met de grootst mogelijke zorg gebouwd en wordt ook als zodanig onderhouden. Desondanks kunnen er aan de inhoud van de Reisverzekeringkorting.nl website geen rechten worden ontleend en kan er geen aanspraak gemaakt worden op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Reisverzekeringkorting.nl informeert de bezoeker uitsluitend over verzekeringsproducten en -diensten van Allianz Global Assistance en adviseert op geen enkele wijze over verzekeringsproducten of -diensten van derden. De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie op de website van Reisverzekeringkorting.nl en zal deze informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.

Op (verzekerings)overeenkomsten die met gebruikmaking van de Reisverzekeringkorting.nl website tussen Allianz Global Assistance en de bezoeker tot stand komen zijn afzonderlijke (verzekerings)voorwaarden van toepassing. Allianz Global Assistance draagt er zorg voor dat de bezoeker bij het tot stand komen van een (verzekerings)overeenkomst wordt geïnformeerd over de afzonderlijke (verzekerings)voorwaarden en de communicatie en gegevensuitwisseling met de bezoekers bij het totstandkomen van een (verzekerings)overeenkomst zo veilig en volledig mogelijk gebeurt, zodat partijen zich redelijkerwijs kunnen beroepen op de inhoud, juistheid en volledigheid van de met gebruikmaking van de Reisverzekeringkorting.nl website tot stand gekomen (verzekerings)overeenkomsten.

Op de Reisverzekeringkorting.nl website worden producten of diensten van derden aangeboden (Allianz Global Assistance), op overeenkomsten die met gebruikmaking van de Reisverzekeringkorting.nl website tussen een derde en de bezoeker tot stand komen zijn afzonderlijke (algemene) voorwaarden (van de derde) van toepassing.