Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Visum Europa: Verplichte medische reisverzekering voor Schengen

Visum Europa: Verplichte medische reisverzekering voor Schengen
Visum Europa: Verplichte medische reisverzekering voor Schengen

Om naar Europa te kunnen reizen heeft een visumplichtige buitenlander een Schengenvisum nodig en ook een verplichte medische reisverzekering. Met dit visum kan hij of zij vrij door 26 landen van Europa reizen.

Het voordeel van een Visum Kort Verblijf (Schengenvisum) is dat je deze maar één keer aan hoeft te vagen en daarmee maximaal 90 dagen door een groot deel van Europa kan reizen. Voor het aanvragen van een visum voor Europa moet de buitenlandse gast ook een medische reisverzekering met dekking voor repatriëring afsluiten. Dat kan snel en voordelig op deze website.

Toeristen met een nationaliteit die voorkomt op de lijst van visumplichtige landen moeten een visum aanvragen voor een kort verblijf (korter dan 90 dagen) als ze naar Nederland of Europa willen reizen. Dit visum heet een Schengenvisum, Visum Kort Verblijf, C-visum of toeristenvisum. Het visum is geldig voor alle landen die deel uitmaken van het Schengengebied en nog vier landen. 

Visumcode, gemeenschappelijk visumbeleid in Schengenlanden

De landen die deel uit maken van Schengen hebben een gemeenschappelijk visumbeleid, ook wel Visumcode genoemd. Deze Visumcode is op 5 april 2010 in werking getreden. Hierdoor kunnen burgers van niet-Schengenlanden met één visum door alle Schengenlanden reizen. Dat visum is negentig dagen geldig.
Met Rusland, Oekraïne, Georgië en Kaapverdië zijn regelingen getroffen over een versoepeling van de visumplicht met Schengenlanden. De voor een visum benodigde persoonsgegevens, inclusief biometrische gegevens, worden opgeslagen in het Visum Informatiesysteem (VIS).

Paspoort eisen voor niet EU-reizigers

Vanaf juli 2013 zijn de eisen voor paspoorten van reizigers uit niet-EU-landen aangepast: het paspoort van deze reizigers moet voortaan nog minimaal drie maanden geldig zijn na vertrek uit de EU en het reisdocument mag maximaal tien jaar oud zijn.

Europa door met een Schengenvisum

Met een Schengenvisum kan een buitenlander vrij door een groot deel van Europa reizen. Dat geldt voor alle EU landen die zijn aangesloten bij het Schengenverdrag, de zogenaamde Schengenlanden en vier andere Europese landen. Schengenlanden hebben namelijk gezamenlijke afspraken gemaakt over het visumbeleid. Binnen het Schengengebied is er geen grenscontrole voor personen. Er zijn 26 Schengenlanden: 22 lidstaten van de Europese Unie (EU) en 4 landen die niet tot de EU behoren. De volgende landen vallen onder het Schengenverdrag en zijn deel van het Schengengrondgebied:

België, Malta, Denemarken,  Nederland, Duitsland, Noorwegen, Estland, Oostenrijk, Finland, Polen, Frankrijk, Portugal, Griekenland, Slovenië, Hongarije, Slowakije, Italië, Spanje, Letland, Tsjechië, Liechtenstein, IJsland, Litouwen, Zweden, Luxemburg, Zwitserland.

In deze lijst zie je ook vier niet-EU-landen die vallen onder de Schengenbepalingen. Dit zijn IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. 

Let op: Groot-Brittannië en Ierland behoren niet tot het Schengen-grondgebied, omdat zij hun eigen grenscontrole willen handhaven. Dat betekent dat er voor die landen apart een visum moet worden aangevraagd. Cyprus, Roemenië, Bulgarije en Kroatië maken nog geen deel uit van het Schengengebied.

Schengenvisum aanvragen

Als Nederland het hoofddoel is van de reis, kunnen buitenlanders een visum aanvragen bij de Nederlandse ambassade of consulaat. Als iemand door meerdere landen in Europa reist, zonder duidelijk hoofddoel, moet hij het visum aanvragen bij het eerste Schengenland dat hij bezoekt. Een Schengenvisum geeft op papier toegang tot de hele Schengengebied. Maar er zijn beperkingen:

 • Je moet een ticket hebben naar het land waarvoor je visum in eerste instantie bedoeld is. Dus niet: tegen de ambassade zeggen dat je naar Antwerpen gaat en dan naar Amsterdam reizen.
 • Bij het reizen naar een ‘derde land’, moet je kunnen aantonen dat je daar minder tijd wilt doorbrengen dan op je ‘hoofdbestemming’.
 • Een Schengenvisum biedt geen toegangsgarantie tot een bepaald land. De autoriteiten kunnen er van afwijken en alsnog de toegang weigeren. Zo kan het gebeuren dat je bij aankomst op Schiphol alsnog beoordeelt gaat worden of aan alle eisen is voldaan. Daarom dient je gast alle relevante documenten ook mee te nemen op reis.
 • De autoriteiten kunnen streng zijn over het reisdoel. Als je voor je niet-Europese partner een langer verblijf wilt aanvragen, kan dit officieel niet als je partner al een Schengenvisum heeft.

Reisverzekering voor Europa en visum

Een belangrijke voorwaarde voor buitenlandse toeristen, om een Schengenvisum te kunnen verkrijgen, is een medische reisverzekering met dekking voor repatriering. Bij de visumaanvraag moet de aanvrager namelijk kunnen aantonen dat er een medische reisverzekering is afgesloten:

 • De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale reisduur.
 • De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden.
 • De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten en medische kosten ter hoogte van minimaal € 30.000,-

Schengenvisum voor Europa nodig? Sluit een medische reisverzekering af!

Sinds 1 juni 2004 is het verplicht om een medische reisverzekering af te sluiten voor de aanvraag van een visum voor Schengenlanden. Dat kan hier snel en eenvoudig. Jij mag de verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de verzekering af en stuurt de polis op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis tevens als digitaal bestand). De polis ontvang je zeer snel. Sluit je vandaag de verzekering af, dan ontvang je de polis dezelfde of de volgende dag.

Onze belangrijkste voordelen:

 • Premie v.a. € 2,- per dag.
 • Verzekering voldoet aan alle Schengen-eisen.
 • Dekking voor alle landen van Europa, ook niet-Schengen landen.
 • Wordt altijd geaccepteerd op de Nederlandse ambassade.
 • De polis ontvang je snel en digitaal per e-mail.
 • Geen kosten bij eventuele wijzigingen.
 • Premie retour bij afwijzing visum.
 • Verzekerd bij Allianz Global Asstistance, de grootste reisverzekeraar en hulpverlener ter wereld.
 • Wij zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar voor vragen en advies.

Waar moet een medische reisverzekering voor Schengen aan voldoen?

De Europese Unie stelt de volgende eisen aan een medische reisverzekering voor een visumaanvraag:

 • De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale visumperiode.
 • De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden (minimaal Europadekking).
 • De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringskosten en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Met de Travel Risk Insurance kan je door heel Europa reizen, in alle landen ben je verzekerd.

Medische verzekering afsluiten

Wil je een medische verzekering voor een Schengenvisum afsluiten? Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. De premie wordt eerst getoond op het aanvraagformulier, daarna kun je het verzenden om de verzekering aan te vragen.

Meer informatie over de Travel Risk Insurance

De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking onder andere voor SOS-kosten en Medische Kosten. Hieronder vindt je een opsomming van de rubrieken waarvoor je een vergoeding kan krijgen, uiteraard zitten daar maximale bedragen aan vast, lees de voorwaarde en dekkingsoverzicht goed door.

SOS-Kosten

Onder de dekking SOS-kosten vallen:

 • Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde.
 • Extra verblijfkosten.
 • Extra terugreiskosten naar Nederland of het land van domicilie.
 • Kosten van terugkeer naar Nederland of het land van domicilie per ambulancevliegtuig.
 • Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs.
 • Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar.
 • Kosten van opsporings- en reddingsacties.
 • Overlijden van verzekerde: Vervoerskosten stoffelijk overschot of kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagen.
 • Extra reiskosten gezinsleden/reisgenoot.
 • Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde: Extra terugreiskosten naar het land van domicilie.
 • Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot: Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt: Reiskosten (max. 1 persoon), verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen).
 • Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie: Extra terugreiskosten naar het land van domicilie.
 • Gedwongen oponthoud: Extra terugreiskosten.
 • Extra verblijfkosten.

Medische kosten

De Travel Risk Insurance dekt medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied:

 • Dokters- en ziekenhuiskosten.
 • Aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel.
 • Prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval.
 • Tandartskosten: Tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied

Extra dekking

De Travel Risk Insurance dekt ook:

 • Reisdocumenten.
 • Vervangende kleding en/of toiletartikelen.
 • Schade aan logiesverblijven.

Vanaf wanneer ben je verzekerd?

De ingangsdatum en einddatum van de verzekering staan op het polisblad. De dekking gaat telkens in als een verzekerde en/of bagage het land van domicilie verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer in het land van herkomst. De dekking voor Medische kosten door ziekte gaat pas in 48 uur na aankomst in het land van bestemming. Medische kosten door een ongeval zijn verzekerd vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Let op: Deze verzekering geldt niet in het land waar je vandaan komt en volgens jouw paspoort of visum officieel woont (het land van domicilie). 

Dekkingsoverzicht Travel Risk Insurance

Hieronder lees je de hoogte van de vergoedingen van de Travel Risk Insurance.

Rubriek I.  S.O.S.-KOSTEN De Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, wanneer deze noodzakelijk zijn in verband met:Verzekerde bedragen (p.p. per gebeurtenis, tenzij anders wordt vermeld)
a. Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde 
Extra verblijfkosten€ 70, – p.p. per dag
Extra terugreiskosten naar Nederland of het land van domicilieKostende Prijs
Kosten van terugkeer naar Nederland of het land van domicilie per ambulancevliegtuigKostende Prijs
Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs€ 70, –
Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar: 
Reiskosten (max. 1 persoon)Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen)€ 70, – p.p. per dag
Kosten van opsporings- en reddingsacties€ 45.500, –
b. Overlijden van verzekerde 
Vervoerskosten stoffelijk overschot ofKostende Prijs
Kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagenTot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar het land van domicilie
Extra reiskosten gezinsleden/reisgenootKostende Prijs
c. Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde 
Extra terugreiskosten naar het land van domicilieKostende Prijs
d. Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot 
Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt: 
Reiskosten (max. 1 persoon)Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen)€ 70, – p.p. per dag
e. Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie 
Extra terugreiskosten naar het land van domicilieKostende Prijs
f. Gedwongen oponthoud 
Extra terugreiskostenKostende Prijs
Extra verblijfkosten€ 70, – p.p. per dag
Verder vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:
g. Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs (franchise € 23,-)€ 90, –
h. Indien bij het maken van extra reiskosten gebruik wordt gemaakt van het eigen privé-motorrijtuig€ 0,19 per kilometer
Rubriek II. MEDISCHE KOSTEN

Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)

Medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied: 
• dokters- en ziekenhuiskosten€ 30.000, –
• aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel€ 90, –
• prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval€ 680, –
Eigen risico per gebeurtenis:€ 45, –
Tandartskosten:
• tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied€ 230, –
Rubriek III. EXTRA DEKKINGVerzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)
• Reisdocumenten: Aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument€ 115, –
• Vervangende kleding en/of toiletartikelen€ 115, –
• Schade aan logiesverblijven. Maximale vergoeding voor schade aan hotel-/bungalowinventaris of opstallen buitenNederland (franchise € 23,- per gebeurtenis)€ 115, –

Raadpleeg altijd de verzekeringsvoorwaarden, vooral de verplichtingen vermeld in de Algemene Bepalingen.

Bijzonderheden

Dit moet je weten over een medische reisverzekering voor een visum

 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt. Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze verzekering.
 • De medische reisverzekering is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een Schengenvisum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Reisverzekeringkorting.nl, telefoon 055-5400409 of stuur een email: [email protected]

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.