Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 17.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Schengenvisum (visum kort verblijf) aanvragen

Schengenvisum (visum kort verblijf) aanvragen

Visumplichtige nationaliteiten moeten voor een bezoek aan Nederland eerst een Schengenvisum aanvragen. Daarbij moeten een aantal documenten worden overlegd waaronder een medische reisverzekering.

Deze medische reisverzekering kan je snel en voordelig afsluiten bij Allianz Global Assistance.

Medische reisverzekering verplicht bij aanvraag Schengenvisum

Denk er aan dat je alleen een visum kort verblijf kunt aanvragen als je medische reisverzekering hebt afgesloten. Deze dient ter dekking van eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en/of spoedbehandeling in het ziekenhuis. De af te sluiten medische reisverzekering moet:

 • Voor het gehele Schengengebied geldig zijn.
 • Een minimale dekking hebben van EUR 30.000,-.
 • De gehele duur van het beoogde verblijf bestrijken.

De medische reisverzekering mag worden afgesloten in je eigen land of in Nederland. Als je een uitnodigende partij hebt mag deze ook de verzekering voor jou afsluiten in Nederland en deze naar jou toezenden.

Heb je een medische reisverzekering voor een Schengenvisum nodig? Die kan je op deze website afsluiten. Jij mag verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis als digitaal bestand). De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag. De medische reisverzekering van Allianz Global Assistance heeft als naam de Travel Risk Insurance en voldoet aan alle Schengenvoorwaarden.

Medische reisverzekering voor visum: Travel Risk Insurance

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is de perfecte Schengenverzekering. Deze reisverzekering voldoet aan de eisen voor de aanvraag van een Schengenvisum. De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking voor:

 • SOS-kosten en repatriëring
 • Medische Kosten: tot € 30.000,-
 • Wintersport (tegen premietoeslag)
 • Bijzondere sporten (tegen premietoeslag)
 • Europadekking (voor personen binnen Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen binnen Europa)
 • Werelddekking (voor personen binnen en buiten Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen buiten Europa)
 • Annuleringsverzekering (alleen indien de reis is geboekt bij een Nederlandse touroperator)

De maximale reisduur van de Travel Risk Insurance is 90 dagen. De verzekering kan worden afgesloten voor personen tot en met 69 jaar. Er is geen dekking in het land van herkomst.

Premie verzekering

De premie voor de Travel Risk Insurance medische reisverzekering is aantrekkelijk:

 • Europadekking: € 2,- per persoon per dag.
 • Werelddekking: € 3,- per persoon per dag.
 • Wintersport/onderwatersport/bijzondere sporten: € 1,15 per persoon per dag.
 • Minimum premie: € 11,50
 • Kosten per verzekeringsbewijs: € 4,50
 • Annuleringsverzekering: 5% van de reissom (exclusief assurantiebelasting) mits in Nederland afgesloten.

Op de bovenstaande premies wordt geen extra korting gegeven.

Medische reisverzekering afsluiten

Wil je een medische reisverzekering voor een Schengenvisum afsluiten? Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. De premie wordt eerst getoond op het aanvraagformulier, daarna kun je het verzenden om de reisverzekering aan te vragen.

Wat moet je weten over de medische reisverzekering van Allianz Global Assistance?

 • Je kunt de polis wijzigen wanneer de verzekering nog niet is ingegaan.
 • Indien een visum wordt geweigerd, dan is een kopie van de afwijzing voldoende om de medische reisverzekering te annuleren. In dat geval ontvang je de premie terug.
 • Je kunt een medische reisverzekering afsluiten voor iemand anders. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.
 • Je kunt de polis opsturen naar het buitenland. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden).
 • Je ontvangt de polis in principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Dekkingsovericht Travel Risk Insurance – overzicht vergoedingen

Rubriek I               S.O.S.-KOSTEN De Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, wanneer deze noodzakelijk zijn in verband met:  Verzekerde bedragen (p.p. per gebeurtenis, tenzij anders wordt vermeld)
a.      Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde 
Extra verblijfkosten€                 70, – p.p. per dag
Extra terugreiskosten naarNederlandof het land van domicilieKostende Prijs
Kosten van terugkeer naarNederlandof het land van domicilie per ambulancevliegtuigKostende Prijs
Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs€                 70, –
Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar: 
Reiskosten (max. 1 persoon)Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen)€                 70, – p.p. per dag
Kosten van opsporings- en reddingsacties€           45.500, –
b.      Overlijden van verzekerde 
Vervoerskosten stoffelijk overschot ofKostende Prijs
Kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagenTot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar het land van domicilie
Extra reiskosten gezinsleden/reisgenootKostende Prijs
c.    Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde 
Extra terugreiskosten naar het land van domicilieKostende Prijs
d.      Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot 
Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt: 
Reiskosten (max. 1 persoon)Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen)€                 70, – p.p. per dag
e.      Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie 
Extra terugreiskosten naar het land van domicilieKostende Prijs
f.    Gedwongen oponthoud 
Extra terugreiskostenKostende Prijs
Extra verblijfkosten€                 70, – p.p. per dag
Verder vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:
g.      Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs (franchise € 23,-)€                 90, –
h.      Indien bij het maken van extra reiskosten gebruik wordt gemaakt van het eigen privé-motorrijtuig€ 0,19 per kilometer
Rubriek II              MEDISCHE KOSTEN

Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde

periode, tenzij anders wordt vermeld)

Medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied: 
•       dokters- en ziekenhuiskosten€    30.000, –
•       aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel€          90, –
•       prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval€         680, –
Eigen risico per gebeurtenis:€          45, –
Tandartskosten:
•       tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied€         230, –
Rubriek III             EXTRA DEKKINGVerzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)
•         Reisdocumenten: Aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument  €         115, –
•       Vervangende kleding en/of toiletartikelen€         115, –
•         Schade aan logiesverblijven. Maximale vergoeding voor schade aan hotel-/bungalowinventaris of opstallen buitenNederland (franchise € 23,- per gebeurtenis)  €         115, –

Raadpleeg te allen tijde de verzekeringsvoorwaarden, met name de verplichtingen vermeld in de Algemene Bepalingen.

Verplichte documenten voor aanvraag Schengenvisum

Voor de aanvraag van een Schengenvisum moeten de volgende documenten worden overlegd:

 • Geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.
 • Bewijsstukken ter onderbouwing van het reisdoel. Bijvoorbeeld:
  • Een origineel formulier ‘bewijs van garantstelling en/of logiesverstrekking’. De handtekening van de referent in Nederland op dit formulier moet door de gemeente zijn gelegaliseerd.
  • Een hotelreservering (als men geen familieleden of kennissen in Nederland komt bezoeken).
 • Bewijsstukken die aantonen dat de visumaanvrager over voldoende geld beschikt voor het verblijf, doorreis en/of terugreis. Bijvoorbeeld: Eén of meer bankafschriften, reischeques of contant geld. Er moet minimaal €55,- per dag zijn voor de duur van het verblijf.
 • Een door de referent of een derde persoon in Nederland ingevuld formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’. Dit is alleen nodig als de visumplichtige niet voldoende geld heeft. De referent of een derde in Nederland moet in dat geval dit formulier invullen en ondertekenen. Uit deze garantstelling met bijbehorende stukken (zoals recente loonstrookjes, een kopie van het arbeidscontract en een kopie van het paspoort) moet blijken dat de referent of een derde persoon in Nederland voldoende en duurzaam inkomen heeft. Dit formulier moet je bij de ambassade laten zien. De referent of een derde persoon in Nederland moet een inkomen per maand van minstens het normbedrag hebben. Dit inkomen moet nog minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op het moment van de aanvraag. je kan de normbedragen in de tabel vinden.
 • Documenten die de terugkeer naar het land van herkomst aannemelijk maken. Bijvoorbeeld:
  • Een werkgeversverklaring.
  • Inschrijving schoolgaande kinderen.
  • Eigendomsbewijs eigen woning en/of overige onroerende goederen.
 • 2 Pasfoto’s.
 • Een kopie van het bewijs van een medische reisverzekering met een minimale dekking van € 30.000. Dit document moet je soms tonen bij het indienen van de aanvraag, en soms pas bij het afhalen van het visum. Dit is afhankelijk van het land waar het visum wordt aangevraagd. Neem contact op met de Nederlandse ambassade of het consulaat in jouw land om te vragen welke situatie in jouw land van toepassing is.
 • Een kopie van het reserveringsbewijs van de reis. Dit document moet meestal pas worden getoond bij het afhalen van het visum.

Het kan zijn dat de ambassade naast deze stukken ook andere stukken vraagt. Neem hierom contact op met de Nederlandse ambassade of consulaat. (Bron: IND)

Een visum kort verblijf aanvragen (Schengenvisum)

Je vraagt een visum kort verblijf oftewel een Schengenvisum voor Nederland aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar je woont. Als dat niet kan, kan je een visum aanvragen bij de dichtstbijzijnde Nederlandse ambassade of het dichtstbijzijnde consulaat. Je moet dat persoonlijk (zelf) doen. Dat betekent dat je naar de ambassade of het consulaat toe moet gaan. Een visum kort verblijf is een sticker die de ambassade of het consulaat in het paspoort plakt. Met een visum kort verblijf kan je naar Nederland komen. Een visum kort verblijf vraag je aan voor maximaal 90 dagen. Een langere periode is niet mogelijk.

Visum kort verblijf: C-visum

Een visum voor kort verblijf heet ook wel een C-visum, dit is het toeristenvisum voor maximaal 90 dagen. sommigen gebruiken de naam Schengenvisum omdat het visum geldig is in alle Schengenlanden. Je moet alle benodigde informatie en documenten meenemen op jouw reis naar Nederland. Dat voorkomt vertraging bij de grens. Bij de grens kan je nog een keer gecontroleerd worden. Als je tijdens de procedure de stand van zaken wilt controleren neem je contact op met de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat waar de aanvraag is ingediend.

Geldigheidsduur visum

Als je een visum kort verblijf hebt aangevraagd voor bijvoorbeeld 30 dagen, dan krijg je een visum voor 30 dagen. Dit visum is dan na 30 dagen verblijf in Nederland niet meer geldig. De maximale periode waarvoor je een visum kort verblijf kunt aanvragen, is 90 dagen. Op het visum kort verblijf staat:

 • Vanaf welke datum het visum geldig is (pas vanaf die dag mag je het Schengengebied in reizen).
 • Hoeveel dagen je in het Schengengebied mag zijn.
 • Vanaf welke datum het visum niet meer geldig is (je moet dan het Schengengebied uit zijn).
 • Of je één of meerdere keren met het visum mag inreizen.

Visum ophalen

Als je een visum kort verblijf krijgt, kan je het afhalen bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar je woont. Dit kan alleen bij de Nederlandse ambassade of het Nederlands consulaat waar je het visum heeft aangevraagd. Sommige ambassades sturen het visum samen met je paspoort per post naar een door jou opgegeven adres in het land waar je woont.

Duur van de procedure

Houdt er rekening mee dat de aanvraag veel tijd kost. Vraag een visum daarom op tijd aan. Boek de reis naar Nederland nooit definitief vóór je zeker weet of je het visum krijgt.

Verlenging Schengenvisum

Je kan een Schengenvisum alleen verlengen in zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als je niet in staat bent om terug te keren door medische redenen. Je kan jouw visum laten verlengen tot maximaal 90 dagen. Voor de verlenging van het visum moet een afspraak gemaakt worden om naar het IND-loket in de regio te gaan. Bel hiervoor 088 – 043 0430 (lokaal tarief).

Visum afgelopen, dan het land verlaten

Je dient na afloop van de geldigheidsduur van jouw visum Nederland en de Schengenlanden te verlaten. Doe je dat niet dan loop je het risico op een inreisverbod voor Europa. Dit geldt niet voor EU/EER-onderdanen en hun familieleden.

Over Allianz Global Assistance

Allianz Global Assistance is internationaal marktleider in reisverzekeringen en hulpverlening en telt meer dan 12.000 medewerkers, die samen ruim 40 talen spreken. Zij zijn aanwezig met eigen vestigingen op vijf continenten, in 34 landen. Dus ook als je in het buitenland bent, word je altijd in je eigen taal te woord gestaan. Samen met ruim 400.000 dienstverleners én een netwerk van betrouwbare lokale agenten in landen waar zij geen eigen vestiging hebben, staan ze dag en nacht voor je klaar.

Wereldwijd profiteren 250 miljoen klanten van de dienstverlening. Dat is 4% van de hele wereldbevolking. Bijna elke seconde nemen ze ergens ter wereld een melding in behandeling. In 2012 ontvingen ze 50 miljoen telefoontjes, handelden ze 20 miljoen dossiers af en verstuurden ze 4 miljoen sms berichten.

De Nederlandse vestiging van Allianz Global Assistance bevindt zich in Amsterdam. Van daaruit werken 290 enthousiaste medewerkers. In Nederland verzorgen zij de medische hulpverlening voor meer dan 1,5 miljoen Nederlanders en de Pechhulp voor ruim 2,5 miljoen auto’s.

Dit betekent een verzekering van Allianz Global Assistance:

 • 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.
 • Wereldwijd eigen alarmcentrales, dus overal bekend.
 • Professionele hulpverleners die je helpen in het Nederlands.
 • Het inschakelen van de beste artsen of ziekenhuizen ter plaatse.
 • Snelle en eerlijke schadebehandeling bij verlies, diefstal of annulering.

Vragen?

Stuur een e-mail naar [email protected] of bel reisverzekeringkorting.nl in Apeldoorn: Telefoon 055 540 04 09 (tijdens kantooruren op werkdagen).

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier.

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.