Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 17.00 uur op werkdagen)

MoneyView: Aantal verzekeraars onduidelijk over afschrijvingsregels reisverzekeringen

MoneyView laat weten dat een op de vijf verzekeraars de gehanteerde afschrijvingslijsten niet openbaar wil maken en pleit voor meer transparantie.

Reisverzekeringen hebben een bagagedekking. Op deze dekking wordt het vaakst een beroep gedaan. In de meeste gevallen betreft het schade aan een smartphone. Wat de verzekering vervolgens uitkeert is onder meer afhankelijk van de dagwaarde van het toestel. Om die te kunnen berekenen, hanteert de verzekeraar een afschrijvingslijst. Deze lijsten verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. MoneyView wil dat deze lijsten openbaar worden, zodat verzekeringen beter met elkaar vergeleken kunnen worden en de consument kan inzien waar hij bij schade recht op heeft.

MoneyView heeft daarvoor alle Nederlandse verzekeraars benaderd. Inmiddels heeft 70% van de verzekeraars de lijsten openbaar gemaakt of toegezegd dit op korte termijn te zullen doen. Van de overige verzekeraars is een derde slechts beperkt transparant, door delen van de lijst openbaar te maken. De laatste groep, 18% van de verzekeraars, weigert tot dusver de afschrijvingslijsten vrij te geven.

Analyse door MoneyView, van wat nu openbaar is, toont dat er relevante verschillen zijn in de berekening van de dagwaarden. Bij een smartphone van 2,5 jaar oud met een nieuwwaarde van € 500 loopt dat bijvoorbeeld uiteen van € 83 tot € 250. Bovendien moet de consument rekening houden met een maximering van de uitkering, zoals die vastgelegd is in de polisvoorwaarden van de reisverzekering.

Noot van de redactie: Allianz Global is wel duidelijk over de gehanteerde afschrijvingslijst en is daarmee een transparante verzekeraar die een eerlijke en snelle schade-afhandeling kent. 

Over de auteur: Rob Demmers

Rob Demmers schrijft al sinds 2011 over reis- en annuleringsverzekeringen en is een groot deel van zijn werkzame leven, actief in de assurantiebranche. Rob is beleidsbepaler bij EXT Verzekeringen in Apeldoorn en in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het Ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht).

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.