Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Annuleringsverzekering

Annuleringsverzekering
Annuleringsverzekering

Wanneer je vakantie onverwachts niet door kan gaan of je moet deze vroegtijdig afbreken, dan kan je gebruik maken van de Annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance.

De Kortlopende Annuleringsverzekering dien je zeven dagen na boeking van je reis af te sluiten. Mocht je al in het bezit zijn van een Doorlopende Annuleringsverzekering, dan is dit niet van toepassing. Om financiële teleurstellingen te voorkomen adviseren wij je naast de reisverzekering altijd een Annuleringsverzekering af te sluiten.

Annuleringsverzekering: ook dekking bij Corona (Covid-19)!

Als je alleen, met een reisgenoot of met je familie een vakantie gaat boeken, wil je in deze onzekere tijd ook dekking hebben voor het geval dat jij, je reisgenoot of iemand van je gezin corona (Covid-19) oploopt. Dat valt bij Allianz Global Assistance onder de dekking van de annuleringsverzekering! Je kan de boeking van je vakantie annuleren, als jij of een van de verzekerde reisgenoten, voor vertrek, een coronabesmetting oploopt en dit kan aantonen door de positieve testuitslag van een officieel corona testbedrijf.

Situaties wanneer je gebruik maakt van de Annuleringsverzekering
Hierbij een voorbeeld van situaties waarbij je een beroep kunt doen op de Annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance:

 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van jezelf, familieleden in de 1e, 2e of 3e graad of huisgenoten.
 • Zwangerschap.
 • Materiële beschadiging aan je eigendom, huurwoning of het bedrijf waar je werkt, waardoor jouw aanwezigheid dringend nodig is.
 • Het onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning of nieuwbouwwoning, dan wel onverwachte overdracht van een bestaande woning.
 • Een medisch noodzakelijke ingreep die jij, je partner of een bij jou inwonend kind onverwacht kan ondergaan.
 • Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van in het buitenland woonachtige personen, waardoor het voorgenomen logies bij deze personen niet mogelijk is.
 • Het door medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor de reis verplichte inenting.
 • Werkloosheid na een vast dienstverband, als gevolg van een onvrijwillig ontslag.
 • Definitieve ontwrichting van het huwelijk, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet.
 • Het, buiten jouw schuld om, onverwacht niet verkrijgen van een benodigd visum.
 • Geen gebruik kunnen maken van een privévervoermiddel waarmee de buitenlands reis zou worden gemaakt, binnen 30 dagen voor aanvang van de reis (buiten jouw schuld om).
 • Ziekte of ongevalletsel van een familielid in 1e graad, die daardoor dringend zorg nodig heeft van jou.
 • Verlies of diefstal van voor de reis noodzakelijke reisdocumenten op de dag van vertrek.
 • Indien je huisdier (uitsluitend hond, kat of paard) komt te overlijden, levensgevaarlijk ziek wordt of levensgevaarlijk ongevalletsel oploopt binnen zeven dagen voor aanvang van de reis.
 • Diefstal, verlies of vermissing van voor de reis noodzakelijke reisdocumenten op de dag van vertrek.
 • Vertraging van het openbaar vervoer (boot, bus, trein of vliegtuig) waarmee de reis naar de bestemming wordt gemaakt, op de heenreis vanuit Nederland.
 • Als je verplicht bent een herexamen af te leggen ten tijde van de reis en uitstel van het herexamen niet mogelijk is.

Ook van toepassing als je medereiziger iets overkomt
Zelfs als je medereiziger één van bovenstaande gebeurtenissen overkomt, kun je gebruik maken van de Annuleringsverzekering. Je reisgenoot moet dan zelf ook een Annuleringsverzekering hebben afgesloten en het recht hebben om te annuleren.

Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering
Om nog beter verzekerd te zijn neem je de Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance. Moet je eerder naar huis tijdens je vakantie, dan krijg je de volledige verzekerde reissom retour (tot het maximum verzekerd bedrag). Dit is zelfs van toepassing tot de voorlaatste dag van je vakantie.

Verzekeringstermen
Reisverzekeraars gebruiken verschillende termen, die niet altijd voor iedereen even duidelijk zijn. Daarom een omschrijving van de belangrijkste begrippen:

 • 1e graad: ouders, pleeg- en/of stiefouders en eventuele eigen kinderen.
 • 2e graad: grootouders, eventuele broers of zussen en eventuele kleinkinderen.
 • 3e graad: ooms, tantes, neven, nichten, overgrootouders en achterkleinkinderen.
 • Annuleringskosten: verschuldigde (gedeeltelijke) reissom en overboekingkosten in geval van annulering.
 • Gezin: samenreizende huisgenoten. Een zonder huisgenoten reizende verzekerde wordt ook aangemerkt als een gezin.
 • Niet gebruikte reisdagen: reisdagen die verzekerde onvoorzien niet heeft kunnen doorbrengen op de reisbestemming, waaronder inbegrepen de accommodatie waarin hij zou verblijven.
 • Premie: premie, kosten en assurantiebelasting.
 • Reis: geboekt vervoer en/of verblijf.
 • Reisgenoot: de op het boekings-/reserveringsformulier van de reis vermelde persoon die niet in de polis wordt genoemd.
 • Reissom: het totaal van vooraf verschuldigde en/of betaalde bedragen voor boekingen en reserveringen van vervoer en/of verblijf.
 • Verzekerde: de in de polis genoemde persoon.
 • Samengestelde reis: een reis die bestaat uit losse onderdelen die afzonderlijk geboekt zijn (zoals ticket en accommodatie).
 • Waarnemer: de vooraf aan de verzekeraar opgegeven persoon waarvan de naam op het polisblad of op het boekings-/reserveringsformulier van de reis staat vermeld.

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.