Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 17.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Annuleringsverzekering en familieverwantschap: eerste-, tweede- en derde graad

Annuleringsverzekering en familieverwantschap
Annuleringsverzekering en familieverwantschap

Bij annuleringsverzekeringen wordt er vaak gesproken over familieverwantschap. De term eerste-, tweede- en derde graad komt dan ook regelmatig voorbij. Zo krijg je bij Allianz Global Assistance een schade-uitkering wanneer jij je reis moet annuleren door een overlijden, ernstige ziekte of levensbedreigend ongeval van een familielid in de eerste, tweede graad of derde graad.

Nieuw is dat sinds enige tijd op zowel de kortlopende– als doorlopende annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance ook familie in de derde graad onder de dekking vallen. Dat zijn ooms, tantes, neven, nichten, overgrootouders en achterkleinkinderen. Hoe dat precies met familieverwantschap, dat eigenlijk bloedverwantschap heet, leggen wij in dit artikel uit.

Wat is bloedverwantschap?

Bloedverwantschap, ook wel familieverwantschap genoemd, is de relatie tussen twee personen van wie de één van de ander afstamt. Bijvoorbeeld ouder en zoon. Dit heet ook wel rechte lijn. Of twee personen die niet van elkaar afstammen maar wel een gemeenschappelijke voorouder hebben. Bijvoorbeeld broer en zus. Dit heet ook wel zijlijn. Bloedverwantschap ontstaat door:

 • geboorte;
 • afstamming van dezelfde voorvader;
 • erkenning;
 • gerechtelijke vaststelling van het vaderschap;
 • adoptie.

Door adoptie worden de adoptieouders de juridische ouders van het kind en ontstaat er bloedverwantschap. Bloedverwantschap is dus niet alleen biologisch bepaald.

Graden van bloedverwantschap

Bloedverwanten zijn in de:

Eerste graad

 • (adoptie)ouders;
 • (adoptie)kinderen.

Tweede graad

 • grootouders;
 • kleinkinderen;
 • broers en zussen.

Derde graad

 • overgrootouders;
 • achterkleinkinderen;
 • neven en nichten (kinderen van broers of zussen);
 • ooms en tantes (broers of zussen van de ouders).

Vierde graad

 • betovergrootouders;
 • achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen);
 • neven en nichten (kinderen van broers of zussen van de ouders);
 • oudooms en oudtantes (ooms en tantes van de ouders).

Wat is aanverwantschap?

Naast bloedverwantschap bestaat er ook aanverwantschap. Dat is de relatie tussen jezelf en de bloedverwanten van jouw echtgenoot. Of van je geregistreerde partner. Aanverwantschap ontstaat door een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Door het sluiten van een samenlevingscontract ontstaat geen aanverwantschap. Aanverwantschap vervalt niet na een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Graden van aanverwantschap

Ben je getrouwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap dan zijn dit de graden van aanverwantschap:

Eerste graad

 • (adoptie)ouders van je partner;
 • (adoptie)kinderen van je partner;
 • partner van je (adoptie)kinderen (schoonzoon of schoondochter).

Tweede graad

 • grootouders van je partner;
 • kleinkinderen van je partner;
 • broers en zussen van je partner.

Derde graad

 • overgrootouders van je partner;
 • achterkleinkinderen van je partner;
 • neven en nichten van je partner (kinderen van broers of zussen);
 • ooms en tantes van je partner (broers of zussen van de ouders).

Vierde graad

 • betovergrootouders van je partner;
 • achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen) van je partner;
 • neven en nichten (kinderen van broers of zussen van ouders) van je partner;
 • oudooms en oudtantes (oom of tante van ouders) van je partner.

Verwantschap en begrippen die van belang zijn voor je annuleringsverzekering

Wanneer je de polisvoorwaarden van je annuleringsverzekering doorleest zal je een aantal begrippen tegenkomen die van belang zijn. Wij noemen ze:

 • Verzekerde: de op het verzekeringsbewijs als zodanig vermelde persoon.
 • Partner: echtgenoot/echtgenote van verzekerde of degene met wie verzekerde duurzaam samenwoont (tenminste 1 jaar teruggerekend vanaf het moment dat de reis aanvangt).
 • Inwonende kinderen: inwonende kinderen tot 27 jaar van verzekerde, waaronder wordt verstaan:
  • minderjarige kinderen (waaronder pleeg- en stiefkinderen);
  • meerderjarige inwonende ongehuwde kinderen (waaronder pleeg- en stiefkinderen);
  • meerderjarige, i.v.m. studie uitwonende, ongehuwde kinderen (waaronder pleeg- en stiefkinderen).
 • Gezinsleden: partner en/of inwonende kinderen van verzekerde.
 • Familieleden 1e graad: partner, (schoon)ouders, (schoon)kinderen, alsmede pleeg en/of stiefouders en -kinderen.
 • Familieleden 2e graad: broers, zwagers, (schoon)zusters, pleeg- en/of stiefbroers en -zusters, grootouders en kleinkinderen.
 • Familieleden 3e graad: overgrootouders, achterkleinkind, neven en nichten (kinderen van broers of zussen) en ooms en tantes (broers of zussen van de ouders).
 • Reisgenoot: een met verzekerde samenreizend persoon.

Annuleringsverzekering: Waarvoor ben je verzekerd?

Met de kortlopende- of doorlopende annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance ben je verzekerd voor:

 • annulering van de reis;
 • het af- en onderbreken van de reis;
 • ziekenhuisopname tijdens de reis;
 • vertraging van het vertrek van de reis.

Voor het verzekerde bedrag zoals die op het verzekeringsbewijs staat. Je ontvangt een vergoeding in de volgende situaties:

 • Als verzekerde is overleden, ernstig ziek is geworden of ernstig ongevalsletsel heeft opgelopen.
 • Als een familielid van verzekerde in de 1e of 2e of 3e graad is overleden, levensgevaarlijk ziek is of levensgevaarlijk ongevalsletsel heeft opgelopen.
 • Zorgplichtclausule 1e graad) als een familielid van verzekerde in de 1e graad door een ongeval of een plotselinge (verergering van een bestaande) ziekte dringend zorg van verzekerde behoeft en niemand anders dan verzekerde deze zorg kan verlenen.
 • Als een niet meereizend gezinslid van verzekerde onverwacht een medisch noodzakelijke operatie moet ondergaan.
 • In geval van operatie van verzekerde in verband met transplantatie van een donororgaan.
 • Als eigendom (onroerend goed, inventaris, inboedel of handelswaar) van verzekerde in Nederland of het bedrijf in Nederland waar verzekerde werkzaam is, door brand, diefstal, explosie, storm, blikseminslag of overstroming ernstig is beschadigd zodat zijn/haar aanwezigheid dringend vereist is.
 • In geval van schade aan het verblijf van verzekerde, veroorzaakt door brand, explosie, storm, blikseminslag of overstroming, waardoor het verblijf van verzekerde aldaar onmogelijk is geworden.
 • In geval van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van in het buitenland woonachtige familie of vrienden van verzekerde, waardoor het voorgenomen verblijf van verzekerde bij deze personen niet mogelijk is.
 • In geval van zwangerschap van verzekerde.
 • Als verzekerde onvrijwillig werkloos is geworden na een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Als het particuliere vervoermiddel waarmee de reis gemaakt zou worden binnen 30 dagen voor het begin van de reis of tijdens de heenreis naar de bestemming verloren is gegaan of beschadigd is geraakt.
 • Als verzekerde, na werkloosheid waarvoor een uitkering werd genoten, een dienstbetrekking heeft aanvaard.
 • Als verzekerde verplicht is een herexamen af te leggen ten tijde van de reis en uitstel van het
  herexamen niet mogelijk is.
 • Als verzekerde om medische redenen niet mag worden ingeënt en/of géén medicijnen mag innemen, terwijl dit voor de reis verplicht is.
 • Als verzekerde onverwacht een huurwoning ter beschikking krijgt waarvan de huur ingaat óf tijdens de reis óf in de periode van 30 dagen vóór aanvang van de reis.
 • In geval van definitieve ontwrichting van het huwelijk van verzekerde waarvoor, na het boeken van de reis, een echtscheidingsprocedure in gang is gezet.
 • In geval van het onverwacht niet krijgen van een voor verzekerde noodzakelijk visum.
 • Indien het huisdier van verzekerde (uitsluitend hond, kat of paard) komt te overlijden, levensgevaarlijk ziek wordt of levensgevaarlijk ongevalsletsel oploopt binnen 7 dagen voor aanvang van de reis.
 • In geval van diefstal, verlies of vermissing van voor de reis noodzakelijke reisdocumenten van verzekerde op de dag van vertrek.

Bovenstaande is slechts een verkort overzicht, lees de meeste recente verzekeringsvoorwaarden voor een compleet beeld.

Vragen?

Wil je meer informatie over annuleringsverzekeringen of heb je specifieke vragen? Neem dan contact met ons op: 055-5400409 tijdens kantooruren op werkdagen of stuur een e-mail naar [email protected] in Apeldoorn.

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier.

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.