Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 17.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Medische reisverzekering voor buitenlandse partner

Medische reisverzekering voor buitenlandse partner nodig? Komt er buitenlandse partner over? Voor buitenlanders die Nederland bezoeken voor maximaal 90 dagen hebben wij een uitstekende medische reisverzekering. De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance (voor personen tot 70 jaar). Voordelig en goed, inclusief dekking voor medische kosten en repatriëring.

Reisverzekering voor een buitenlandse partner, premie  v.a. € 2,- per dag.

Het afsluiten van een Travel Risk Insurance voor een buitenlandse partner gaat eenvoudig en snel. Je hebt dezelfde dag de polis nog in huis (tijdens werkdagen). In drie stappen geregeld:

Stap 1. Maak een premieberekening.
Stap 2. Vul de gegevens in en verzend de gegevens.
Stap 3. Wij maken de polis op, deze ontvang je dezelfde dag via de e-mail.

Bekijk hier meer informatie over de Travel Risk Insurance, de medische reisverzekering voor een buitenlandse partner:

Allianz Global Assistance is de grootste reisverzekeraar ter wereld. Het vertrouwde adres voor een medische reisverzekering!

Vragen over een medische reisverzekering voor een buitenlandse partner? Stuur een e-mail: [email protected] Bel: 055 540 04 09 (tijdens kantooruren op werkdagen).

Medische reisverzekering voor een buitenlandse partner

Medische reisverzekering voor een buitenlandse partner regel je hier snel en voordelig. Komt er een buitenlandse partner naar Nederland voor een kortverblijf (maximaal 90 dagen)? Dan is veelal verplicht om een medische reisverzekering af te sluiten zodat die persoon bij binnenkomst in Nederland kan aantonen dat hij of zij verzekerd is tegen ziektekosten.

Jij kan hier voordelig en snel een medische reisverzekering afsluiten: de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance. Deze heb je al vanaf € 2,- per dag en kan je ook uitbreiden met een annuleringsverzekering als de reis bij een Nederlandse reisorganisatie is geboekt. Komt jouw partner van buiten Europa dan bedraagt de premie € 3,- per dag.

Met de Travel Risk Insurance voor o.a. huisarts, ziekenhuiskosten, ambulance vervoer, specialistenhulp en medicijnen is jouw partner goed verzekerd. Ook voor repatriëring (terugbrengen naar het land van herkomst) bij ziekte of overlijden.

Deze uitgebreide medische reisverzekering voldoet dan ook aan alle eisen voor een Schengenvisum en wordt op alle Nederlandse ambassades zonder problemen geaccepteerd. Op verzoek hebben wij ook Engelstalige polisvoorwaarden beschikbaar en eventueel ook een Engelstalige verzekeringsverklaring.

√ Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.
√ Wordt geaccepteerd op alle ambassades en consulaten.
√ Voor de ingangsdatum kan je de polis kosteloos wijzigen.
√ Bij afwijzing visum ontvang je de premie terug en betaal je niets.
√ Snelle service: op werkdagen ontvang je de polis binnen 24 uur of eerder als je dat vraagt.
√ De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Medische reisverzekering buitenlandse partner
Medische reisverzekering buitenlandse partner

Visumplichtige buitenlandse partner

Als jouw partner een visum voor Nederland aan wil vragen (kort verblijf) moet hij of zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • In het bezit zijn van een geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort). Dit reisdocument moet ruim geldig zijn. Het reisdocument moet nog 3 maanden langer geldig zijn dan het einde van de visumperiode, en mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Jouw gast mag geen gevaar vormen voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van één van de Schengenlanden. Onder gevaar voor openbare orde wordt onder andere gevaar voor illegale immigratie verstaan.
 • Hij of zij heeft voldoende middelen van bestaan. Zo niet dan moet er iemand in Nederland financieel garant staan voor jouw partner. Als je voldoende inkomen hebt kan jij zelf de garantsteller zijn.
 • Jouw partner moet het reisdoel aannemelijk maken. Hij of zij kan dit aantonen met een origineel formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’. Dit formulier moet bij de gemeente gelegaliseerd worden.
 • De buitenlandse gast mag niet gesignaleerd staan door Nederland of een van de overige Schengenlanden.
 • Jouw partner moet over een medische reisverzekering beschikken.
 • Je gast moet aantonen dat hij of zij tijdig zal terugkeren naar het land van herkomst. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken of jouw partner een sterke sociale en/of economische binding heeft met het land van herkomst.

Niet visumplichtige buitenlandse partner

Als jouw partner geen Schengenvisum nodig heeft, mag hij of zij naar Nederland of het Schengengebied reizen en er maximaal 90 dagen in een periode van 180 dagen verblijven. Jouw gast moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • De buitenlander moet een geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort) hebben. Het reisdocument moet nog 3 maanden langer geldig zijn dan het einde van de vrije termijn.
 • Hij of zij mag geen gevaar vormen voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van één van de Schengenlanden.
 • Hij of zij heeft voldoende middelen van bestaan. Dit is minimaal een bedrag van € 34 per dag voor de duur van uw verblijf in Nederland.
 • De vreemdeling moet zijn reisdoel aannemelijk maken. Dit kan bijvoorbeeld met een originele uitnodigingsbrief van familieleden of kennissen die men in Nederland gaat bezoeken. Als de buitenlander geen uitnodigingsbrief heeft, kan dit aangetoond worden met een origineel formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’. Dit formulier hoeft niet bij de gemeente gelegaliseerd te worden.
 • De buitenlander moet kunnen aantonen dat hij een medische reisverzekering heeft afgesloten. De gezondheidszorg is niet gratis in Nederland. Rekeningen voor ziekenhuisopname of artsenbezoek moet men voor vertrek uit Nederland volledig voldoen. De buitenlandse gast dient een bewijs (polis van de medische reisverzekering) bij zich te dragen om aan te tonen dat hij/zij verzekerd is.

Sluit hier een medische reisverzekering buitenlandse partner af

Deze reisverzekering is bedoeld voor buitenlanders die in Nederland familie of vrienden willen bezoeken. Men is dan verzekerd op de heen en terug reis, tijdens het verblijf en eventueel bij een reis door Europa/Wereld. Ze zijn gedekt tegen:

 • S.O.S. kosten en hulpverlening bij ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • medische kosten tijdens de reis en het verblijf in Nederland;
 • overlijden van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • gedwongen oponthoud;
 • beschadiging en vermissing van reisdocumenten;
 • de kosten voor aanschaf van vervangende kleding en/of toiletartikelen;
 • schade aan logiesverblijven.

Let op: Er is geen dekking in het land van herkomst. Bestaande kwalen, ziektes en gebreken zijn uitgesloten. Er is alleen dekking voor spoedeisende medische hulp.

Premie-overzicht Travel Risk Insurance – medische reisverzekering buitenlandse partner

 • Verzekerde komt uit Europa: € 2,- per persoon per dag.
 • Verzekerde komt van buiten Europa: € 3,- per persoon per dag.
 • Wintersport/onderwatersport/bijzondere sporten: € 1,15  per persoon per dag.
 • Annuleringsverzekering: 5% v.d. reissom (excl. assurantiebelasting) mits reis in Nederland is geboekt.
 • Minimum premie: € 11,50
 • Kosten per verzekeringsbewijs: € 4,50

Meest gestelde vragen over een reisverzekering voor buitenlanders

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat is geen probleem. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Wat gebeurt er als mijn buitenlandse bezoek toch niet naar Nederland komt, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer de reis wordt geannuleerd betalen wij, indien de verzekering nog niet is ingegaan, de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie zodat hij/zij kan aantonen bij controle dat hij/zij verzekerd is?
Antwoord: Ja. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum van de reis wijzigt, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis kosteloos aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Mijn vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Overzicht vergoedingen

Rubriek I. S.O.S.-KOSTEN

De Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, wanneer deze noodzakelijk zijn in verband met:

Verzekerde bedragen (p.p. per gebeurtenis, tenzij anders wordt vermeld)
a. Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde
Extra verblijfkosten € 70, – p.p. per dag
Extra terugreiskosten naarNederlandof het land van domicilie Kostende Prijs
Kosten van terugkeer naarNederlandof het land van domicilie per ambulancevliegtuig Kostende Prijs
Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs € 70, –
Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar:
Reiskosten (max. 1 persoon) Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen) € 70, – p.p. per dag
Kosten van opsporings- en reddingsacties € 45.500, –
b. Overlijden van verzekerde
Vervoerskosten stoffelijk overschot of Kostende Prijs
Kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagen Tot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar het land van domicilie
Extra reiskosten gezinsleden/reisgenoot Kostende Prijs
c. Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde
Extra terugreiskosten naar het land van domicilie Kostende Prijs
d. Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot
Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt:
Reiskosten (max. 1 persoon) Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen) € 70, – p.p. per dag
e. Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie
Extra terugreiskosten naar het land van domicilie Kostende Prijs
f. Gedwongen oponthoud
Extra terugreiskosten Kostende Prijs
Extra verblijfkosten € 70, – p.p. per dag
Verder vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:
g. Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs (franchise € 23,-) € 90, –
h. Indien bij het maken van extra reiskosten gebruik wordt gemaakt van het eigen privé-motorrijtuig € 0,19 per kilometer
Rubriek II  MEDISCHE KOSTEN Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)
Medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied:
• dokters- en ziekenhuiskosten € 30.000, –
• aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel € 90, –
•  prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval € 680, –
Eigen risico per gebeurtenis: € 45, –
Tandartskosten:
• tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied € 230, –
Rubriek III EXTRA DEKKING Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)
• Reisdocumenten: Aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument € 115, –
• Vervangende kleding en/of toiletartikelen € 115, –
• Schade aan logiesverblijven. Maximale vergoeding voor schade aan hotel-/bungalowinventaris of opstallen buitenNederland (franchise € 23,- per gebeurtenis) € 115, –

Bovenstaand overzicht is slechts een indicatie van de vergoedingen. Raadpleeg voor een volledig overzicht altijd de verzekeringsvoorwaarden en vooral de verplichtingen vermeld in de Algemene Bepalingen.

Vragen?

Vragen over een medische reisverzekering voor een partner? Stuur een e-mail: [email protected] of bel ons: Telefoon 055 540 04 09 (tijdens kantooruren op werkdagen).

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.