Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 17.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Hoe vraag ik een visum voor Nederland aan?

Hoe vraag ik een visum voor Nederland aan?

Als men van buiten Europa naar Nederland reist, heeft de vreemdeling misschien een visum nodig. Er zijn verschillende visa, maar de belangrijkste is een Schengenvisum voor kort verblijf (maximaal 90 dagen).

Sinds 1995 vindt er binnen het Schengengebied, geen controle meer plaats aan de binnengrenzen. Deze landen geven een “gemeenschappelijk” visum af: het Schengenvisum. Nederland maakt deel uit van het Schengengebied. Een visum is één van de voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot Nederland en de andere Schengenlanden. Een visum is een sticker die in het paspoort wordt geplakt. Een visum geeft aan dat er op het moment van afgifte geen bezwaar bestaat tegen jouw binnenkomst voor een kort verblijf. De Nederlandse overheid toetst of je in aanmerking komt voor een visum.

Een visum voor Nederland aanvragen

Een visum voor kortverblijf in Nederland vraag je aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar de buitenlandse gast woont. Aanvragen bij een ambassade van een ander Schengenland waar Nederland door vertegenwoordigd wordt in het land waar men woont, kan ook. Dit Schengenvisum geldt voor een verblijf van 90 dagen in Nederland, daarna moet men weer voor 90 dagen het Schengengebied verlaten. Wil je langer blijven dan moet men een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aanvragen. Dat kan bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND).

Alleen de buitenlandse reiziger/gast kan een visum aanvragen, deze wordt ‘vreemdeling’ genoemd. De eventuele uitnodiger wordt de ‘referent‘ genoemd. Alleen de vreemdeling kan een visumaanvraag indienen. Een aanvraag moet door de vreemdeling in persoon worden ingediend bij de lidstaat van het land van bestemming: de Nederlandse ambassade of eventueel via een door deze ambassade aangewezen externe dienstverlener (VFS Global).

Nederland en het Schengengebied

Als je je wilt reizen binnen het Schengengebied heb je altijd een geldig paspoort of ander reisdocument nodig. Met een geldig ‘single entry’ visum mag je één keer het Schengengebied inreizen. Je mag maximaal 90 dagen per 180 in het Schengengebied zijn. Tijdens deze 90 dagen mag je naar alle Schengenlanden reizen en daar verblijven. Reis je via een ander land het Schengenbied in? Dan moet je laten zien dat Nederland het reisdoel is. met een ‘multiple-entry’ visum voor meerdere mag je het Schengengebied meerdere keren in- en uitreizen. De eerste keer dat je het Schengengebied inreist moet je laten zien dat Nederland het reisdoel is.

Dit zijn de Schengenlanden waar je vrij kan reizen met een Visum Kort Verblijf (Schengenvisum): België, Denemarken (zonder Faeröer en Groenland), Duitsland (zonder Helgoland), Estland, Finland, Frankrijk (zonder Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion), Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen (zonder Spitsbergen), Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Balearen en Canarische Eilanden), Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland

De belangrijkste vereisten voor het verkrijgen van een visum

De belangrijkste eisen op een rijtje, uiteraard kan het per individu en aanvraag verschillen wat er exact nodig is. In het algemeen toont de reiziger (is tevens de aanvrager van het visum) dat deze:

 • In het bezit is van een geldig reisdocument (paspoort). – Het reisdocument moet nog 3 maanden langer geldig zijn dan het einde van de visumperiode, en mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Zich de reis financieel kan veroorloven: heeft voldoende middelen van bestaan. – Voor Nederland is de eis 55 euro per dag per reiziger. – Indien de reiziger zelf geen voldoende middelen heeft moet een garantsteller (de uitnodigende partij) borg staan. Men kijkt dan naar het inkomen van deze persoon, de referent.
 • Papieren heeft met betrekking tot de verblijfplaats zoals een hotelreservering of bewijs van verblijf (logies) bij een particulier.
 • Voor Nederland dient men voor dit het een origineel formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ in te vullen. Dit formulier moet bij de gemeente gelegaliseerd worden.
 • Een medische reisverzekering heeft voor het hele Schengengebied met een dekking van tenminste 30.000 euro. Vraag deze aan bij een verzekeraar die het geld terug stort bij een eventuele visum afwijzing.
 • Een optie of reservering op een vliegticket heeft. Boek (betaal) het ticket pas als het visum is toegewezen! Een retour (reservering) is meteen één officieel erkend bewijsstuk dat terugkeer van de reiziger aannemelijker maakt.
 • Aannemelijk maakt dat de hij/zij tijdig terug zal keren naar het land van herkomst. Het gaat om een combinatie van bewijzen. Bijvoorbeeld eerdere visums voor (westerse) landen, een baan, bezit van onroerende goederen en andere zaken die een sterke sociale of economische binding met het land van herkomst aantonen, zoals zorg voor minderjarige kinderen.
 • Niet bij de Europese autoriteiten gesignaleerd staat en geen gevaar is voor de openbare orde of staatsveiligheid.
 • Twee recente pasfoto’s die aan de vereiste voldoen.
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum.
 • Een kopie van alle ingediende stukken. Tip: scan alles ook in zodat de aanvrager en referent een kopie hebben van alle ingediende stukken (bijvoorbeeld om aan de grens te tonen).

Wanneer kan een visumaanvraag worden ingediend?

Een visumaanvraag kan op zijn vroegst 3 maanden en uiterlijk 15 kalenderdagen (dit i.v.m. de normale maximale beslistermijn) voor aanvang van de beoogde reisdatum worden ingediend. Geadviseerd wordt dan ook om ruim van te voren de aanvraag in te dienen, liefst minimaal een maand vóór de voorgenomen vertrekdatum. Hoe eerder je de aanvraag doet hoe beter: het kan tot 2 weken duren voordat je een aanvraag kan indienen en als de aanvraag eenmaal is ingenomen kan het in uitzonderlijke gevallen tot wel 60 kalenderdagen duren voordat je het paspoort terug krijgt. Dan ben je twee en een halve maand verder!

Hoe dien je een aanvraag in voor Nederland?

Voor een visum kort verblijf moet je een afspraak maken. De afspraak zal moeten worden gegeven binnen 2 weken van het verzoek door de aanvrager. Een afspraak maken voor het indienen van een aanvraag kan op twee manieren:

 • 1) Bij de optionele externe dienstverlener VFS Global. Vervolgens ga je op de afgesproken datum en tijd bij VFS langs en lever je de aanvraag in. Dit kost de aanvrager een service fee bovenop de visumleges. VFS stuurt de aanvraag door naar een beslismedewerker. Na een beslissing door de RSO kun je het paspoort bij VFS afhalen of tegen een vergoeding per koerier (EMS) laten retourneren. – Website: www.vfsglobal.com/
 • 2) Door een afspraak te maken via de NetherlandsAndYou website. Je komt dan bij een digitale afspraak kalender en kunt vervolgens op de afgesproken datum en tijd de aanvraag bij de ambassade indienen. Er wordt dan geen service fee in rekening gebracht. Na behandeling van de aanvraag kan het paspoort weer bij de ambassade (zonder afspraak) worden opgehaald of voor een vergoeding per koerier worden geretourneerd. – www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/

Het indienen van de aanvraag geschied dus bij de ambassade óf bij VFS op de afgesproken datum en tijdstip. Alleen de vreemdeling mag zich bij de balie/loket melden, de referent kan hier niet bij aanwezig zijn.

Wat is de procedure bij de ambassade?

Alleen de vreemdeling gaat naar binnen, het is immers de aanvrager die een verzoek komt indienen en toelichten. Ook zit de ambassade of het Visa Application Centre (VAC) niet te wachten op eventueel bemoeizuchtige of zelfs agressieve referenten, dus deze krijgen geen toegang. Bij het loket dien je de aanvraag in. De baliemedewerker zal dan met jou als aanvrager de stukken doornemen en biometrische gegevens (vingerafdrukken, de paspoort foto’s) afnemen. Er zullen ook enkele vragen worden gesteld. De aard en omvang van de vragen zal onder meer afhangen van het reisdoel, reishistorie en de kwaliteit en volledigheid van de ingediende stukken. Men is niet geïnteresseerd in je levensverhaal of privé zaken, men zal slechts willen vaststellen wat het doel van je reis is en of alles wel in de haak is. Het kan zijn dan er vragen worden gesteld over (de relatie met) de referent. Dit is allereerst om het reisdoel te staven maar tevens om bijvoorbeeld eventuele mensenhandel te detecteren.

Als de aanvrager zich goed heeft voorbereid hoef je voor de intake niet te vrezen. Aan de hand van de stukken en de korte vragen door de baliemedewerker kan deze nog enkele aantekeningen maken ten baten van een goede beoordeling. De aanvraag zal ontvankelijk worden verklaard en vervolgens worden doorgezonden naar de back office. De medewerker aan de balie van de ambassade of het VAC beoordeeld de aanvraag dus niet, het beoordelen en toekennen of afwijzen van een visum gebeurd door Nederlandse medewerkers (ambtenaren) die in de back office werkzaam zijn. Mochten deze ambtenaren bij de behandeling toch nog vragen hebben dan zou kan de vreemdeling in sommige gevallen opgeroepen worden voor afname van een separaat interview op de ambassade. Weet ook dat de loketmedewerkers slechts een adviserende rol hebben. Aan de hand van een checklist kijken ze of de aanvraag ontvankelijk is. Het kan zijn dat ze er op wijzen dat er iets mist of teveel aan stukken is. De vreemdeling kan er echter op staan dat de aanvraag ingeleverd wordt zoals aangeboden. Ook de baliemedewerker kan fouten maken (bijvoorbeeld adviseren iets te verwijderen dat later cruciaal blijkt bij de beoordeling door de behandelaar).

Hoelang duurt de afhandeling van een visumaanvraag?

In een normale situatie bedraagt de wettelijke beslistermijn van een ingenomen aanvraag ten hoogste 15 kalenderdagen, maar in de praktijk –buiten het piek seizoen- is de behandeltijd ongeveer een week. In individuele gevallen, als nader onderzoek nodig is door de centrale autoriteiten (IND/DVZ), kan de beslistermijn worden verlengt tot maximaal 30 kalenderdagen. In uitzonderlijke gevallen, indien extra documenten moeten worden aangeleverd door de aanvrager, is de deadline uiterlijk 60 kalenderdagen. Vergeet ook niet de fase hiervoor: tijd die nodig is tussen het verzoeken tot een afspraak en het indienen van de afspraak op de ambassade. De ambassade moet een mogelijkheid voor een afspraak aanbieden binnen 2 weken, maar als je zelf later langs wil komen mag dat natuurlijk ook. Als zowel het verkrijgen van een afspraak als de behandeltijd van het visum de maximale tijd van respectievelijk 2 weken en 15 dagen mochten vereisen ben je dus 29 dagen verder. Als je het paspoort laat opsturen, komen er ook nog de verzendtijd bovenop voor het versturen van de aangetekende post.

Dien daarom altijd ruim op tijd de visumaanvraag in. Liefst minstens een maand van te voren, maar hoe eerder hoe beter. Als alles tegen zit kan het hele visumtraject zelfs enkele maanden duren! Neem bij spoed (zoals overlijden van een dierbare) contact op met de IND. Deze bepalen in welke gevallen iemand een spoedvisum krijgt.

Kan ik een visum voor Nederland verlengen?

Je kan een visum kort verblijf (Schengenvisum) alleen verlengen in zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als je door overmacht tijdelijk niet in staat bent om terug te keren. Je kan een visum kort verblijf laten verlengen tot maximaal 90 dagen. Deze verlenging wordt aangevraagd bij één van de visumloketten. Voor de verlenging van het visum kort verblijf moet je eerst telefonisch een afspraak maken bij de IND. Als je de Surinaamse nationaliteit hebt en 60 jaar of ouder bent, dan gelden andere voorwaarden.

Waar moet een medische reisverzekering aan voldoen?

Een buitenlander die naar Nederland reist moet beschikken over een medische reisverzekering ter dekking van eventuele uitgaven voor vervoer naar huis om medische redenen, dringende medische zorg en spoedbehandeling in het ziekenhuis. De af te sluiten verzekering moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het is geldig voor het gehele Schengengebied.
 • Een minimale dekking hebben van € 30.000,-
 • De gehele duur van het beoogde verblijf geldig zijn.

Als iemand in Nederland jou uitgenodigd, dan mag deze persoon de verzekering voor je in Nederland afsluiten.

Medische reisverzekering voor Schengenvisum aanvragen

Een medische reisverzekering voor een Schengenvisum voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een Schengenvisum. Deze polis moet worden afgesloten voor buitenlandse gasten en overlegd worden op de Nederlandse ambassade bij het aanvragen van een visum voor Nederland. Op deze website kan jij zelf eenvoudig en snel een Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance afsluiten. Dat is een internationale medische reisverzekering voor iedereen die in het buitenland woont. Jij mag verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis tevens als digitaal bestand). De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan (op werkdagen), dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag.

Garantie: Bij afwijzing van het visum hoef je bij ons geen premie te betalen!

Een medische reisverzekering die voldoet aan alle Schengen eisen heb je al vanaf € 2,00 per dag als jouw gast uit Europa komt. Komt hij/zij van buiten Europa dan bedraagt de premie € 3,00 per persoon per dag. Deze polis kan alleen worden afgesloten voor personen jonger dan 70 jaar. Wil je deze verzekering afsluiten?

Meest gestelde vragen en antwoorden over een visum voor Nederland aanvragen (FAQ)

Lees hier de meest gestelde vragen en antwoorden.

Heb ik een Schengenvisum nodig om naar Nederland te reizen?

Als je een visumplichtige nationaliteit hebt wel. Dat kan kan je hier lezen: visumplichtige nationaliteiten »

Ik ben een familielid van een EU-burger moet ik ook een visum aanvragen?

Gezinsleden van EU-burgers kunnen zich in een aantal situaties beroepen op hun recht van vrij verkeer. Je over dit onderwerp hier meer lezen: recht op vrij verkeer »

Waar moet ik een visum voor Schengen aanvragen?

Je moet de aanvraag voor een Schengenvisum indienen bij de ambassade van het land dat je van plan bent te bezoeken. Als je van plan bent om meerdere Schengenstaten te bezoeken, dan moet je het visum aanvragen bij de ambassade van het Schengenland waar je langst verblijft. Als je van plan bent om verschillende Schengenstaten te bezoeken en overal even lang zal verblijven, dan moet je een visum aanvragen bij de de ambassade van het land waarvan je als eerste de buitengrenzen zal overschrijden bij binnenkomst in het Schengengebied.

Ik snap weinig van de procedure, kan ik een bureau inschakelen die de visumvraag voor mij regelt?

Dat kan, je moet daar wel extra voor betalen en uiteindelijk doe je nog zelf het werk want jij moet alle documenten aanleveren. Het gebruik van een bureau heeft daarnaast geen enkele invloed op het beslisproces.

Voor hoeveel dagen of entries moet ik een visum aanvragen?

Een aanvraag moet kloppen met de situatie van de aanvrager en eventueel de referent. Iemand die beweert dat hij/zij een fulltime baan heeft in het land van herkomst of verblijf, is niet erg geloofwaardig als hij een visum voor 90 dagen aanvraagt.
Bij een eerste visumaanvraag kom je doorgaans alleen in aanmerking voor een enkele binnenkomst. Een visum kan ook worden afgegeven voor twee of meervoudige (multiple) entries. Iemand die frequent reist kan dus het beste om multiple entry vragen. Onderbouw dit zo goed mogelijk om aan te tonen dat je frequent wilt gaan reizen. Indien de ambassade de vreemdeling bonafide acht en de noodzaak voor meervoudige binnenkomsten ziet is er een goede kans op een multiple entry visum (MEV). Ben je al vaker zonder problemen met een Schengenvisum naar Nederland geweest, dan kan je de volgende keer een multi-entry aanvragen.

Mag ik met Schengenvisum afgegeven door de Nederlandse ambassade eerst naar bijvoorbeeld Duitsland vliegen?

Ja, dat mag. Je hoeft niet persé via Nederland aan te komen, mits je maar aannemelijk kant maken dat Nederland nog steeds het hoofddoel van de reis is. Je bent dan vrij om bijvoorbeeld via Duitsland de buitengrens te passeren en van daaruit naar Nederland te reizen. Zorg wel dat je alle bewijsstukken voor de aanvraag van je visum bij je hebt.

Hoe lang duurt het aanvragen van een visum voor Nederland?

In normale situaties zal de ambassade binnen 15 kalenderdagen een beslissing nemen. Deze beslistermijn is wettelijk bepaald en is opgenomen in de Europese visumcode (Termijn Verordening (EG) 810/2009). De wettelijke beslistermijn begint op de dag dat de visumaanvraag door de ambassade is ontvangen. In sommige gevallen is meer tijd nodig om onderzoek te kunnen doen. De beslistermijn kan in dat geval tot maximaal 30 dagen worden verlengd. Als daarvan sprake is krijgt je van de IND bericht. Wanneer aanvullende documenten nodig zijn, kan deze termijn in uitzonderlijke gevallen worden verlengd tot 60 dagen.

Hoe lang van te voren moet ik een visum aanvragen?

Een Schengenvisum aanvraag kan op zijn vroegst 3 maanden en uiterlijk 15 kalenderdagen (dit i.v.m. de normale maximale beslistermijn) voor aanvang van de beoogde reisdatum worden ingediend. Geadviseerd wordt dan ook om ruim van te voren de aanvraag in te dienen, liefst minimaal een maand vóór de voorgenomen vertrekdatum.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Sommige Schengenstaten willen van elkaar weten wie een visumaanvraag doet. Deze check (consultatie) is verplicht voor sommige nationaliteiten en kan tot 7 dagen in beslag nemen. Jouw aanvraag wordt daarnaast gecheckt in het Schengen-informatiesysteem (SIS II). Ook worden jouw aanvraaggegevens gecontroleerd en bewaard in het Visa Informaties Systeem (VIS). Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt met Informatie Ondersteund Beslissen om beter en sneller over je visumaanvraag te beslissen.

Wat kost een Schengenvisum voor Nederland?

​Een visum voor kort verblijf (tot 90 dagen) kost ​€ 60,- Voor kinderen van 6 tot 12 jaar: ​​€ 35,- Voor kinderen tot 6 jaar: ​€ 0,- De kosten voor de service fee van VFS Global mogen maximaal € 30,- bedragen (de helft van de leges voor een visumaanvraag).

Wat voor documenten heb ik nodig voor een visumaanvraag?

Een visumaanvraag begint met het invullen van een visumaanvraagformulier en daarna met het verzamelen van de verplichte documenten zoals een bewijs van een medische reisverzekering. Je kan daarvoor het beste de checklist van het Ministerie van Buitenlandse zaken gebruiken.

Aan welke voorwaarden moet een visumaanvraag voldoen?

Je moet een geldig paspoort hebben die niet ouder is dan 10 jaar. Je mag geen gevaar zijn voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de internationale betrekkingen van één van de Schengenlanden. daarnaast zijn er nog een aantal voorwaarden, die lees je hier: over de visumprocedure »

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier.

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.