Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 17.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Thai naar Nederland: visum en reisverzekering

Thai naar Nederland: visum en reisverzekering
Thai naar Nederland: visum en reisverzekering

Wanneer iemand uit Thailand naar Nederland of een ander EU Schengen lidstaat wil reizen voor een verblijf van maximaal 90 dagen is een Schengenvisum vereist. Om een Schengenvisum te kunnen aanvragen moet er ook een reisverzekering met dekking voor medische kosten en repatriëring worden afgesloten. Daarvoor kan je hier terecht.

Schengenvisum Nederland voor Thai

Het Schengengebied is een samenwerking van 26 Europese lidstaten die een gemeenschappelijk grens- en visumbeleid voeren. De lidstaten zijn aan dezelfde visumregels gebonden. Dit stelt reizigers uit Thailand in staat om zich binnen het gehele Schengengebied te verplaatsen zonder grenscontroles of afzonderlijke visumplichtigen. Thai die Nederland willen bezoeken moeten daarvoor vooraf een visum aanvragen. Officieel heet dit een visum kort verblijf (VKV), of visum ‘type C’, maar in de volksmond ook wel ‘toeristenvisum‘ of ‘Schengenvisum’ genoemd.

Vereisten Schengenvisum Nederland

De belangrijkste vereisten om een Schengenvisum voor Nederland te verkrijgen zijn:

 • Bezit van een geldig paspoort. Het reisdocument moet nog 3 maanden langer geldig zijn dan het einde van de visumperiode en mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Er moeten twee recente pasfoto’s worden ingeleverd die voldoen aan de vereisten voor pasfoto’s.
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum.
 • Zich de reis financieel kan veroorloven: heeft voldoende middelen van bestaan. Dat betekent dat hij of zij 55 euro per dag moet kunnen besteden. Indien de gast uit Thailand zelf geen voldoende middelen heeft moet een garantsteller (de uitnodigende partij) borg staan. Men kijkt dan naar het inkomen van deze persoon, de referent.
 • De reiziger uit Thailand moet kunnen aantonen waar hij/zij verblijft, zoals een hotelreservering of bewijs van verblijf (logies) bij een particulier. Wanneer een Thai bij de uitnodigende partij logeert moet men een origineel formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ overleggen. Dit formulier moet bij de gemeente gelegaliseerd worden.
 • De Thaise gast moet kunnen aantonen dat er voor hem of haar een medische reisverzekering is afgesloten. Deze moet geldig zijn in het hele Schengengebied en een dekking hebben van tenminste 30.000 euro voor medische kosten en repatriëring.
 • Bij de aanvraag voor een Schengenvisum moet ook een optie of reservering op een vliegticket worden overlegd.
 • De Thaise gast moet aannemelijk maken dat hij/zij tijdig terug zal keren naar Thailand. Het gaat hierbij om een combinatie van bewijzen. Bijvoorbeeld eerdere visums voor (westerse) landen, een baan, bezit van onroerende goederen en andere zaken die een sterke sociale of economische binding met Thailand aantonen, zoals zorg voor minderjarige kinderen.
 • De aanvrager moet omgerekend € 75,- in Thaise baht betalen aan leges voor het visum.
 • De visumaanvrager mag niet bij de Europese autoriteiten gesignaleerd staat en geen gevaar zijn voor de openbare orde of staatsveiligheid.

Tip: Scan alles ook in zodat de aanvrager en de referent een kopie hebben van alle ingediende stukken (bijvoorbeeld om aan de grens te tonen).

Schengenvisum aanvragen: Nederlandse ambassade Bangkok

De aanvraag moet door een Thai in persoon worden ingediend bij VFS Global in Bangkok.

Een visumaanvraag kan op zijn vroegst drie maanden en uiterlijk 15 kalenderdagen (dit i.v.m. de normale maximale beslistermijn) voor de beoogde reisdatum worden ingediend. Geadviseerd wordt dan ook om ruim van te voren de aanvraag in te dienen, liefst minimaal een maand vóór de voorgenomen vertrekdatum. Voor een visum kort verblijf moet je een afspraak maken. De afspraak zal door de ambassade moeten worden gegeven binnen twee weken van het verzoek door de aanvrager. Een afspraak maken voor het indienen van een aanvraag kan op twee manieren:

 • Via de externe dienstverlener VFS Global. Hiervoor dient men een betaling te verrichten (inclusief extra service kosten van 480 Baht) aan VFS Global en kan men vervolgens via een digitale afsprakenkalender een afspraak boeken op de website van VFS Global. Het visum zal per koerier (EMS) worden geretourneerd.

Het indienen van de aanvraag geschied bij de ambassade zelf op de afgesproken datum en tijdstip. Alleen de visumaanvragen mag bij het loket naar binnen, zonder de referent.

Schengenvisum en reisverzekering

Wanneer je familie, vrienden of een partner uit Thailand laat overkomen, dan dient er voor die persoon een medische reisverzekering te worden afgesloten die voldoet aan de Schengenvoorwaarden. Het bewijs hiervan – de polis – moet men tonen op de ambassade tijdens de visumaanvraag. Deze verzekering dient als dekking van eventuele uitgaven in geval van repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg of spoedbehandeling in een ziekenhuis. De verzekering moet geldig zijn voor alle Schengen lidstaten en moet de gehele duur van het verblijf geldig zijn. De minimum dekking moet € 30.000,– bedragen.

Deze medische reisverzekering dient tevens ter bescherming van de garantsteller, want deze persoon is financieel verantwoordelijk. De medische verzekering kan daarom door een belanghebbende in Nederland worden afgesloten. De belanghebbende kan een referent zijn (garantsteller/logiesverstrekker), maar ook een vriend, familie of een partner van de Thaise gast. In dat geval is belanghebbende tevens de verzekeringsnemer (premiebetaler) en de visumaanvrager (Thaise onderdaan) is de verzekerde.

Sluit hier een medische reisverzekering af!

Sinds 1 juni 2004 is het verplicht om een medische reisverzekering af te sluiten voor de aanvraag van een visum voor Schengenlanden. Dat kan hier snel en eenvoudig. Jij mag de verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw Thaise gast is dan de verzekerde. Je sluit de verzekering af en stuurt de polis op naar Thailand (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis tevens als digitaal bestand). De polis ontvang je zeer snel. Sluit je vandaag de verzekering af, dan ontvang je de polis dezelfde of de volgende dag.

Onze belangrijkste voordelen:

 • Premie € 3,00 per dag.
 • Verzekering voldoet aan alle Schengen-eisen.
 • Dekking voor alle landen van Europa, ook niet-Schengen landen.
 • Deze verzekering wordt altijd geaccepteerd op de Nederlandse ambassade in Bangkok.
 • De polis ontvang je snel en digitaal per e-mail.
 • Geen kosten bij eventuele wijzigingen.
 • Premie retour bij afwijzing visum.
 • Verzekerd bij Allianz Global Asstistance in Amsterdam, de grootste reisverzekeraar en hulpverlener ter wereld.
 • Wij zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar voor vragen en advies.

Wil je een medische verzekering voor een Schengenvisum afsluiten? Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. De premie wordt eerst getoond op het aanvraagformulier, daarna kun je het verzenden om de verzekering aan te vragen.

Meer informatie over de Travel Risk Insurance

De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking onder andere voor SOS-kosten en Medische Kosten. Hieronder vindt je een opsomming van de rubrieken waarvoor je een vergoeding kan krijgen, uiteraard zitten daar maximale bedragen aan vast, lees de voorwaarde en dekkingsoverzicht goed door.

SOS-Kosten

Onder de dekking SOS-kosten vallen:

 • Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde.
 • Extra verblijfkosten.
 • Extra terugreiskosten naar Nederland of het land van domicilie.
 • Kosten van terugkeer naar Nederland of het land van domicilie per ambulancevliegtuig.
 • Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs.
 • Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar.
 • Kosten van opsporings- en reddingsacties.
 • Overlijden van verzekerde: Vervoerskosten stoffelijk overschot of kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagen.
 • Extra reiskosten gezinsleden/reisgenoot.
 • Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde: Extra terugreiskosten naar het land van domicilie.
 • Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot: Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt: Reiskosten (max. 1 persoon), verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen).
 • Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie: Extra terugreiskosten naar het land van domicilie.
 • Gedwongen oponthoud: Extra terugreiskosten.
 • Extra verblijfkosten.

Medische kosten

De Travel Risk Insurance dekt medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied:

 • Dokters- en ziekenhuiskosten.
 • Aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel.
 • Prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval.
 • Tandartskosten: Tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied

Extra dekking

De Travel Risk Insurance dekt ook:

 • Reisdocumenten.
 • Vervangende kleding en/of toiletartikelen.
 • Schade aan logiesverblijven.

Vanaf wanneer ben je verzekerd?

De ingangsdatum en einddatum van de verzekering staan op het polisblad. De dekking gaat telkens in als een verzekerde en/of bagage Thailand verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer in Thailand. De dekking voor Medische kosten door ziekte gaat pas in 48 uur na aankomst in het land van bestemming. Medische kosten door een ongeval zijn verzekerd vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Dekkingsoverzicht Travel Risk Insurance

Hieronder lees je de hoogte van de vergoedingen van de Travel Risk Insurance.

Rubriek I.  S.O.S.-KOSTEN De Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, wanneer deze noodzakelijk zijn in verband met:Verzekerde bedragen (p.p. per gebeurtenis, tenzij anders wordt vermeld)
a. Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde 
Extra verblijfkosten€ 70, – p.p. per dag
Extra terugreiskosten naar Nederland of het land van domicilieKostende Prijs
Kosten van terugkeer naar Nederland of het land van domicilie per ambulancevliegtuigKostende Prijs
Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs€ 70, –
Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar: 
Reiskosten (max. 1 persoon)Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen)€ 70, – p.p. per dag
Kosten van opsporings- en reddingsacties€ 45.500, –
b. Overlijden van verzekerde 
Vervoerskosten stoffelijk overschot ofKostende Prijs
Kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagenTot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar het land van domicilie
Extra reiskosten gezinsleden/reisgenootKostende Prijs
c. Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde 
Extra terugreiskosten naar het land van domicilieKostende Prijs
d. Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot 
Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt: 
Reiskosten (max. 1 persoon)Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen)€ 70, – p.p. per dag
e. Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie 
Extra terugreiskosten naar het land van domicilieKostende Prijs
f. Gedwongen oponthoud 
Extra terugreiskostenKostende Prijs
Extra verblijfkosten€ 70, – p.p. per dag
Verder vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:
g. Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs (franchise € 23,-)€ 90, –
h. Indien bij het maken van extra reiskosten gebruik wordt gemaakt van het eigen privé-motorrijtuig€ 0,19 per kilometer
Rubriek II. MEDISCHE KOSTEN

Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)

Medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied: 
• dokters- en ziekenhuiskosten€ 30.000, –
• aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel€ 90, –
• prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval€ 680, –
Eigen risico per gebeurtenis:€ 45, –
Tandartskosten:
• tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied€ 230, –
Rubriek III. EXTRA DEKKINGVerzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)
• Reisdocumenten: Aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument€ 115, –
• Vervangende kleding en/of toiletartikelen€ 115, –
• Schade aan logiesverblijven. Maximale vergoeding voor schade aan hotel-/bungalowinventaris of opstallen buitenNederland (franchise € 23,- per gebeurtenis)€ 115, –

Raadpleeg altijd de verzekeringsvoorwaarden, vooral de verplichtingen vermeld in de Algemene Bepalingen.

Bijzonderheden

Dit moet je weten over een medische reisverzekering voor een visum

 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt. Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze verzekering.
 • De medische reisverzekering is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een Schengenvisum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Reisverzekeringkorting.nl, telefoon 055-5400409 of stuur een email: [email protected]

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier.

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.