Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Schengenvisum: Financieel garant staan? Lees de tips!

Schengenvisum: Financieel garant staan?

Schengenvisum: Financieel garant staan?

Komt er een visumplichtige buitenlander naar Nederland en wil jij financieel garant staan? Lees dan eerst onze nuttige tips.

Wanneer een visumplichtige buitenlander naar Nederland wil reizen voor een kort bezoek (maximaal 90 dagen) aan familie, vrienden of een partner en zelf onvoldoende financiële middelen heeft, dan kan iemand in Nederland garant staan voor de buitenlandse gast.

Het is daarbij belangrijk dat de garantsteller er wel voor zorgt dat de gast goed verzekerd is tegen ziektekosten en repatriëring (noodzakelijke terugkeer naar het land van herkomst) omdat hij anders voor de kosten opdraait. De garantsteller is immers financieel verantwoordelijk. Een dergelijke medische reisverzekering is overigens ook verplicht bij een visumaanvraag voor Nederland.

Travel Risk Insurance: medische reisverzekering voor buitenlanders

Speciaal voor buitenlandse gasten heeft Allianz Global Assistance de Travel Risk Insurance. Met deze medische reisverzekering is jouw buitenlandse gast prima verzekerd tegen ziektekosten in Nederland en alle andere Schengenlanden. Deze verzekering voldoet ook aan alle eisen voor een Schengenvisum en kan worden gebruikt voor de visumaanvraag op de Nederlandse ambassade.

Tip van Reisverzekeringkorting: Als je een medische reisverzekering voor een Schengenvisum afsluit, zorg dan altijd dat jij de verzekeringsnemer (premiebetaler) bent en de persoon voor wie je garant staat de verzekerde is. Dat is verstandiger omdat je dan zeker weet dat de premie betaalt is en de verzekering daadwerkelijk geldig is. Daarnaast is het ook zo dat bij een eventuele schade-uitkering het geld naar de rekening van de verzekeringsnemer wordt overgemaakt. De garantsteller houdt dan zelf de volledige regie over de financiën.

Financieel garant staan voor een buitenlandse gast

Jij kunt financieel garant staan voor iemand die vanuit het buitenland naar Nederland komt voor een kort verblijf. Dit is een verblijf van maximaal 90 dagen. Financieel garant staan is nodig als jouw gast zelf niet voldoende inkomsten heeft.

Tip van Reisverzekeringkorting: Als je zelf geen vast- of onvoldoende inkomen hebt, dan kan je iemand anders vragen om financieel garant te staan voor jouw buitenlandse gast. Bijvoorbeeld een vriend, je ouders of andere familie. Er hoeft geen relatie te zijn tussen de buitenlandse visumplichtige gast en de garantsteller. Iedere Nederlander kan garant staan, mits hij voldoende en een vast inkomen heeft.

Bewijs van garantstelling

Om financieel garant te kunnen staan, gebruik je het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Voor een garantverklaring moet de gemeente jouw handtekening legaliseren. Vervolgens stuur je het formulier (met een aantal documenten, waaronder de polis van de medische reisverzekering) naar jouw gast in het buitenland. Hij of zij moet zelf een Schengenvisum aanvragen bij de Nederlandse ambassade in het land waar men verblijft.

In loondienst en garant staan

Je kunt garant staan als je in loondienst werkt. Degene voor wie je garant staat, heeft de volgende documenten nodig:

 • een ingevulde en ondertekende garantverklaring;
 • een kopie van jouw arbeidscontract dat nog minstens 12 maanden doorloopt vanaf het moment van de visumaanvraag;
 • een kopie van je laatste drie loonstrookjes;
 • een kopie van jouw paspoort of identiteitskaart.

Ondernemer en garant staan

Je kunt ook garant staan als je zelfstandig ondernemer bent. Degene voor wie jij garant staat, heeft de volgende documenten nodig:

 • een ingevulde en ondertekende garantverklaring;
 • een recent uittreksel van je inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • jouw meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst;
 • een recente winstrekening en verliesrekening, waaruit blijkt wat de nettowinst van je bedrijf is.

Tip van Reisverzekeringkorting: zorg altijd dat je alle stukken compleet aanlevert. Bij het ontbreken van documenten zal de visumaanvraag vertraagd kunnen worden of zelfs worden afgewezen. Ben je startend ondernemer en heb je onvoldoende vast inkomen, probeer dan iemand anders garant te laten staan voor jouw gast.

Medische reisverzekering ook belangrijk voor de garantsteller

De Europese Raad heeft besloten dat per 1 juni 2004 bij iedere visumaanvraag voor een Schengenland een medische reisverzekering dient te worden overlegd. Deze medische reisverzekering moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale visumperiode.
 • De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden.
 • De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

De medische reisverzekering dient tevens ter bescherming van de garantsteller, want deze persoon is financieel verantwoordelijk en je wilt niet met eventuele hoge ziektekosten geconfronteerd worden. Een medische verzekering kan door een belanghebbende in Nederland worden afgesloten. De belanghebbende kan een referent zijn (garantsteller/logiesverstrekker), maar ook een vriend, familie of een partner van de buitenlandse gast. In dat geval is belanghebbende tevens de verzekeringsnemer (premiebetaler) en de visumaanvrager (buitenlandse gast) is de verzekerde.

Medische reisverzekering afsluiten? Let op de verschillen!

Er zijn nogal wat verschillen in voorwaarden en regels bij de aanbieders van een medische reisverzekering. Het is daarom goed om op een paar zaken te letten, zoals:

 • Sluit de verzekering af bij een Nederlandse reisverzekeraar. Dan ontvang je de verzekering en polisvoorwaarden in het Nederlands.
 • Lees voor het afsluiten eerst aandachtig de voorwaarden.
 • Zorg dat de garantsteller ook de verzekeringsnemer is. Deze is namelijk financieel verantwoordelijk voor de buitenlandse gast.
 • Kijk of je de premie terug ontvangt als het visum wordt afgewezen.
 • Informeer wanneer je de polis ontvangt als je hem snel nodig hebt.

Op deze website kan jij zelf eenvoudig een medische reisverzekering afsluiten. Jij mag verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis tevens als digitaal bestand). De polis ontvang je zeer snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag (tijdens werkdagen).

Medische reisverzekering voor Schengenvisum

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is de perfecte Schengenverzekering. Deze reisverzekering voldoet aan de eisen voor de aanvraag van een Schengenvisum. De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking voor:

 • SOS-kosten en repatriëring
 • Medische Kosten: tot € 30.000,-
 • Wintersport (tegen premietoeslag)
 • Bijzondere sporten (tegen premietoeslag)
 • Europadekking (voor personen binnen Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen binnen Europa)
 • Werelddekking (voor personen binnen en buiten Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen buiten Europa)
 • Annuleringsverzekering (alleen indien de reis is geboekt bij een Nederlandse touroperator)

De maximale reisduur van de Travel Risk Insurance is 90 dagen.

Premie voor deze verzekering

De premie voor de Travel Risk Insurance medische reisverzekering is aantrekkelijk:

 • Europadekking: € 2,- per persoon per dag.
 • Werelddekking: € 3,- per persoon per dag.
 • Wintersport/onderwatersport/bijzondere sporten: € 1,15 per persoon per dag.
 • Minimum premie: € 11,50
 • Kosten per verzekeringsbewijs: € 4,50
 • Annuleringsverzekering: 5% van de reissom (exclusief assurantiebelasting) mits in Nederland afgesloten.

Op de bovenstaande premies wordt geen extra korting gegeven.

Medische reisverzekering afsluiten

Wil je een medische reisverzekering voor een Schengenvisum afsluiten?

Dekkingsovericht Travel Risk Insurance – overzicht vergoedingen

Rubriek I               S.O.S.-KOSTEN De Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, wanneer deze noodzakelijk zijn in verband met:   Verzekerde bedragen (p.p. per gebeurtenis, tenzij anders wordt vermeld)
a.      Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde
Extra verblijfkosten €                 70, – p.p. per dag
Extra terugreiskosten naarNederlandof het land van domicilie Kostende Prijs
Kosten van terugkeer naarNederlandof het land van domicilie per ambulancevliegtuig Kostende Prijs
Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs €                 70, –
Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar:
Reiskosten (max. 1 persoon) Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen) €                 70, – p.p. per dag
Kosten van opsporings- en reddingsacties €           45.500, –
b.      Overlijden van verzekerde
Vervoerskosten stoffelijk overschot of Kostende Prijs
Kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagen Tot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar het land van domicilie
Extra reiskosten gezinsleden/reisgenoot Kostende Prijs
c.    Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde
Extra terugreiskosten naar het land van domicilie Kostende Prijs
d.      Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot
Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt:
Reiskosten (max. 1 persoon) Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen) €                 70, – p.p. per dag
e.      Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie
Extra terugreiskosten naar het land van domicilie Kostende Prijs
f.    Gedwongen oponthoud
Extra terugreiskosten Kostende Prijs
Extra verblijfkosten €                 70, – p.p. per dag
Verder vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:
g.      Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs (franchise € 23,-) €                 90, –
h.      Indien bij het maken van extra reiskosten gebruik wordt gemaakt van het eigen privé-motorrijtuig € 0,19 per kilometer

 

Rubriek II              MEDISCHE KOSTEN

Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde

periode, tenzij anders wordt vermeld)

Medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied:
•       dokters- en ziekenhuiskosten €    30.000, –
•       aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel €          90, –
•       prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval €         680, –
Eigen risico per gebeurtenis: €          45, –
Tandartskosten:
•       tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied €         230, –

 

Rubriek III             EXTRA DEKKING Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)
•         Reisdocumenten: Aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument   €         115, –
•       Vervangende kleding en/of toiletartikelen €         115, –
•         Schade aan logiesverblijven. Maximale vergoeding voor schade aan hotel-/bungalowinventaris of opstallen buitenNederland (franchise € 23,- per gebeurtenis)   €         115, –

Raadpleeg te allen tijde de verzekeringsvoorwaarden, met name de verplichtingen vermeld in de Algemene Bepalingen.

Vragen?

Stuur een e-mail naar [email protected] of bel reisverzekeringkorting.nl: Telefoon 055 540 04 09 (09:00 – 12:00 uur op werkdagen)

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.