Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Reisverzekering voor visum aanvraag Nederland – snel geregeld!

Reisverzekering visum aanvraag Nederland
Reisverzekering visum aanvraag Nederland

Wil je een visum voor Nederland aanvragen, dan is een medische reisverzekering verplicht. Een buitenlandse gast (partner of familie) kan voor een vakantie naar Nederland reizen, hiervoor is meestal een visum nodig. Officieel heet dit een Visum Kort Verblijf type-C maar wordt ook vaak een Schengenvisum genoemd.

Hier kan je een reisverzekering voor een visum aanvragen. Het visum zelf vraag je altijd aan bij de Nederlandse vertegenwoordiging in het eigen land (land van herkomst). Of in het land waar men woont met een geldige verblijfsvergunning (land van verblijf). Een buitenlandse gast kan de visumaanvraag niet eerder indienen dan 3 maanden voordat hij/zij naar Nederland wil reizen. Houd er rekening mee dat een visumaanvraag tijd kost. Vraag deze dan ook op tijd aan. Boek de reis nooit definitief vóór je zeker weet of je het visum krijgt. Als de visumaanvrager aan alle voorwaarden voldoet hoort hij/zij binnen een termijn van 15 dagen of een visum wordt toegewezen.

Visum Kort Verblijf Nederland

Er zijn twee soorten visa kort verblijf voor Nederland:

 1. Een single-entry visum met een geldigheidsduur van maximaal 90 dagen. Hiermee mag jouw gast 1 keer maximaal 90 dagen in Nederland/Schengengebied verblijven.
 2. Een multiple-entry visum met een geldigheidsduur van maximaal 5 jaar. Hiermee mag jouw gast telkens maximaal 90 dagen per 180 dagen in Nederland/Schengengebied verblijven. Dit hoeft niet achter elkaar te zijn. Men mag dit ook verspreiden . Maar de visumplichtige mag nooit meer dan 90 dagen per 180 dagen in Nederland/Schengengebied verblijven.

Voor beide visa geldt: heeft jouw gast 90 dagen achter elkaar verblijf gehad in Nederland of 1 van de Schengenlanden, dan moet hij/zij dus minimaal 90 dagen wachten voordat men weer naar het Schengengebied kan komen.

Voorwaarden voor een visum voor Nederland

Je buitenlandse gast moet aan een aantal voorwaarden voldoen als je een visum voor Nederland gaat aanvragen. Dit zijn de belangrijkste:

 • Hij/zij heeft een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort. Het reisdocument moet na het einde van de visumperiode nog 3 maanden geldig zijn. Ook mag deze niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Er is een reisdoel in Nederland. Bijvoorbeeld een hotelreservering of een uitnodiging van een referent (familie, vriend of partner) in Nederland. De referent moet hiervoor het formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking gebruiken.
 • Iemand in Nederland staat garant voor de buitenlander. Dit kan de uitnodigende referent zijn maar mag ook een willekeurige derde persoon zijn. De garantsteller moet wel voldoende inkomen hebben en dat kunnen bewijzen, bijvoorbeeld met loonstroken.
 • De referent kan ook een (medische) reisverzekering afsluiten op naam van de gast. De verzekering moet een dekking van minimaal € 30.000 voor medische kosten in het Schengengebied hebben. De verzekering dekt in ieder geval de volgende kosten:
  • Kosten voor terugkeer naar land van herkomst om medische redenen.
  • Dringende medische zorg en spoedbehandeling in het ziekenhuis.

Meer informatie over de aanvraagprocedure lees je op de website van het IND: Visum voor vakantie en familiebezoek in Nederland »

Reisverzekering voor visum aanvraag Nederland

Op deze website kan jij zelf eenvoudig en snel een medische reisverzekering afsluiten. Jij mag verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis tevens als digitaal bestand). De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag.

Een (medische) reisverzekering van Allianz Global Assistance voor visumplichtige buitenlanders, de Travel Risk Insurance, heb je al  v.a. € 2,- per dag. Komt jouw gast van buiten Europa dan bedraagt de premie € 3,- per dag.

Onze belangrijkste voordelen:

 • Premie visum reisverzekering v.a. € 2,- per dag.
 • Verzekering voldoet aan alle Schengen-eisen.
 • Wordt altijd geaccepteerd op alle Nederlandse ambassades.
 • Voor deze verzekering geldt geen medische acceptatie en de premie is gelijk voor iedere leeftijd.
 • De polis ontvang je digitaal per e-mail.
 • Geen kosten bij eventuele wijzigingen en premie retour bij afwijzing visum.
 • Verzekerd bij Allianz Global Assistance, de grootste reisverzekeraar en hulpverlener ter wereld.
 • Handig online af te sluiten, je ontvangt binnen 24 uur de polis (op werkdagen).

De Travel Risk Insurance – medische reisverzekering, is alleen af te sluiten voor personen, die op de ingangsdatum van de verzekering de leeftijd van 70 jaar nog niet bereikt hebben.

Wat is er gedekt op de Travel Risk Insurance?

De ‘Travel Risk Insurance’ is een complete internationale medische verzekering voor buitenlanders. De reisverzekering kent een uitgebalanceerde dekking tegen de financiële risico’s van ziekte en overlijden zoals:

 • SOS-kosten (o.a. hulpverlening, redding en opsporing).
 • Medische kosten* (o.a. ziekenhuis, specialist en artsen).
 • Repatriëring (o.a. ambulancevliegtuig en vervoer stoffelijk overschot).
 • Kosten begrafenis of crematie en overkomst van familie.

*Medische kosten zijn geldelijke vergoedingen voor artsen (honoraria) en kosten van:

 • ziekenhuisopname;
 • operatie en gebruik operatiekamer;
 • voorgeschreven röntgenopnamen en radioactieve bestralingen;
 • voorgeschreven medicijnen, verbandmiddelen en massage;
 • medisch noodzakelijk vervoer, waaronder eventueel medisch noodzakelijke evacuatie en vervoer vanaf een skipiste.

Ook je reisdocumenten (aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument), vervangende kleding en/of toiletartikelen en schade aan logiesverblijven is meeverzekerd. Verder valt onder de dekking:

 • ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde, ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • kosten door gedwongen oponthoud.

Let op!: Je meereizende bagage van je buitenlandse gast is op deze verzekering niet meeverzekerd. De nadruk ligt op de dekking voor hulpverlening en medische kosten. Kosten die te maken hebben met bestaande ziektes en gebreken worden niet vergoedt.

Kies voor een Nederlandse reisverzekering!

Wij adviseren jou altijd om een medische reisverzekering in Nederland af te sluiten. Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van de garantsteller. Met een Nederlandse reisverzekering val je altijd onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht (van o.a. de Autoriteit Financiële Markten – AFM) en zijn daarom meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars uit een ver land. Je voorkomt dat jij je recht moet halen in een land waar jij de taal niet machtig bent en veel advocaatkosten moet maken.

Belangrijke informatie

Wij hebben de belangrijkste feiten nog even overzichtelijk op een rijtje gezet:

 • Moet jouw buitenlandse gast een Schengenvisum aanvragen, dan is een medische reisverzekering verplicht.
 • Jij kan zelf een medische reisverzekering op deze website afsluiten voor jouw buitenlandse gast en de premie betalen.
 • De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance voldoen aan alle eisen die worden gesteld aan een medische reisverzekering voor een Schengenvisum (Visum Kort Verblijf) en wordt op alle Nederlandse ambassades/consulaten geaccepteerd.
 • De polis ontvang je snel, meestal dezelfde of de volgende dag. Je ontvangt ook de polisvoorwaarden in het Nederlands en op verzoek ook in het Engels. Een Engelstalige verzekeringsverklaring kunne wij ook afgeven.
 • Zolang de polis nog niet is ingegaan kan je deze kosteloos laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat de visumdatum aangepast moet worden.
 • Als een visum is afgewezen en de polis is nog niet ingegaan, dan wordt de premie teruggestort en vervalt de verzekering. Je hoeft dan niets te betalen.
 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt. Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten.
 • De medische reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden.
 • Er is geen dekking in het land van herkomst.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een visum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400409 (van 09.00 – 12.00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail: [email protected]

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.