Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Kosten aanvraag Schengenvisum en medische reisverzekering

Kosten aanvraag Schengenvisum en medische reisverzekeringAan het aanvragen van een Schengenvisum zijn kosten verbonden. Daar komen ook een aantal aanvullende kosten bij zoals de premie van medische reisverzekering voor een Schengenvisum. In dit artikel lees je daar meer over.

Schengenvisum

Vreemdelingen van bepaalde nationaliteiten die voor een kort verblijf (maximaal 90 dagen) naar Nederland willen reizen hebben een Schengenvisum nodig. Een visum is één van de voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot Nederland en de andere Schengenlanden. Het aanvragen van een visum kost geld, voor 2020 is dit € 80,-

De Nederlandse overheid toetst of de visumaanvrager in aanmerking komt voor een visum kort verblijf. Houdt er rekening mee dat de aanvraag enige tijd in beslag neemt. Vraag een visum op tijd aan en boek een reis nooit definitief vóór je zeker weet of jouw buitenlandse gast een Schengenvisum krijgt.

Kosten visumaanvraag

Elke visumaanvraag kost geld. Dat noemt men leges. Krijg je geen visum, dan krijgt je de kosten hiervoor niet terug. Het visum moet worden betaalt in euro’s of in lokale valuta. In een uitzonderlijke geval (als de lokale munt niet inwisselbaar is) kan je in een andere valuta betalen. Informatie hierover kan je krijgen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Ook kunnen er extra kosten, die de ambassade voor een visumaanvraag maakt, aan de visumaanvrager worden doorberekend.

Leges kort verblijf

Transitvisum voor luchthaven passagiers (1)
– voor kinderen tot 6 jaar
– voor kinderen van 6 tot 12 jaar
€ 80
€ 0
€ 40
Visum maximaal drie maanden (1)
– voor kinderen tot 6 jaar
– voor kinderen van 6 tot 12 jaar
€ 80
€ 0
€ 35
Visum maximaal drie maanden met één binnenkomst € 80
Visum maximaal drie maanden met meerdere binnenkomsten € 80
Wijziging visum aantal binnenkomsten in geval van
zwaarwegende persoonlijke omstandigheden
€ 30
Wijziging visum aantal binnenkomsten in geval van
overmacht of humanitaire redenen
€ 0
Verlenging
Verlenging visum in geval van
zwaarwegende persoonlijke omstandigheden
€ 30
Verlenging visum in geval van
overmacht wegens humanitaire redenen
€ 0

Toelichting:
(1) Verlaagd tarief

Voor de volgende nationaliteiten geldt een verlaagd tarief van € 35. Met deze landen heeft de Europese Unie een overeenkomst afgesloten:

 • Albanië
 • Bosnië
 • Macedonië
 • Moldavië
 • Montenegro
 • Oekraïne
 • Rusland
 • Servië

Uitzonderingen

De volgende categorieën aanvragers kunnen kosteloos een visum kort verblijf verkrijgen, mits zij voldoen aan de voorwaarden:

 • kinderen onder de 6 jaar;
 • leerlingen, studenten, afgestudeerde studenten en begeleidende leraren die een reis ondernemen voor een studie of een educatieve training;
 • wetenschappelijke onderzoekers;
 • vertegenwoordigers van non-profitorganisaties die 25 jaar of jonger zijn en die deelnemen aan evenementen, georganiseerd door de non-profitorganisatie;
 • visumplichtige familieleden van:
  • een burger van de Unie;
  • onderdanen van de EER;
  • onderdanen van de Zwitserse Bondsstaat.

Let op! Familieleden van Nederlanders zijn niet vrijgesteld van betaling van de kosten, behalve als de Nederlander zijn recht op vrij verkeer uitoefent. Gezinsleden van een persoon met de Nederlandse nationaliteit die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer, komen dan ook niet in aanmerking voor kosteloze verstrekking van visa.

Nationaliteiten waarvoor het verlaagde tarief geldt

Voor onderdanen van landen waarmee de EU een visum­ facilitatie-overeenkomst heeft gesloten of zal sluiten, geldt het verlaagde tarief van € 35­.

Aanvullende kosten voor visumaanvraag

Wanneer er een Schengenvisum wordt aangevraagd is er vaak wel sprake van aanvullende kosten. Denk daarbij aan:

 • aanschaf geldig reisdocument zoals een paspoort;
 • twee pasfoto’s;
 • medische reisverzekering;
 • eventueel een formulier voor logiesverstrekking/garantstelling;
 • het maken van afspraak op de ambassade;
 • reizen naar de ambassade;
 • eventueel legaliseren van documenten;
 • fotokopieën van bewijsstukken.

Kosten medische reisverzekering voor Schengen

Je hebt al een uitgebreide medische reisverzekering Nederland voor slechts € 2,00 per dag. Komt jouw gast van buiten Europa dan bedraagt de premie € 3,00 per dag. Jouw buitenlandse gast of partner is dan uitstekend verzekerd tegen mogelijke hoge medische kosten en repatriëring.

Let op: De Travel Risk Insurance – medische reisverzekering, is alleen af te sluiten voor personen, die op de ingangsdatum van de verzekering de leeftijd van 70 jaar nog niet bereikt hebben.

Voor het aanvragen van een visum voor Nederland is het afsluiten van een medische reisverzekering verplicht. Jouw gast moet beschikken over een medische reisverzekering ter dekking van eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en/of spoedbehandeling in het ziekenhuis. De af te sluiten medische reisverzekering dient:

 • Voor het gehele Schengengebied geldig te zijn.
 • Een minimale dekking te hebben van EUR 30.000.
 • De gehele duur van het beoogde verblijf te bestrijken.

Als jij de uitnodigende partij bent mag je de verzekering voor jouw gast afsluiten.

Travel Risk Insurance

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is een uitstekende medische reisverzekering voor buitenlandse gasten. De verzekering voldoet ook aan de eisen voor de aanvraag van een visum voor Nederland. De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking voor:

 • SOS-kosten en repatriëring
 • Medische Kosten: tot € 30.000,-
 • Wintersport (tegen premietoeslag)
 • Bijzondere sporten (tegen premietoeslag)
 • Europadekking (voor personen binnen Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen binnen Europa)
 • Werelddekking (voor personen binnen en buiten Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen buiten Europa)
 • Annuleringsverzekering (alleen indien de reis is geboekt bij een Nederlandse touroperator)

Let op: De maximale reisduur van de Travel Risk Insurance is 90 dagen.

Medische reisverzekering voor Schengenvisum afsluiten

Wil je een medische reisverzekering (Travel Risk Insurance) afsluiten, voor je buitenlandse gast?

Dekkingsoverzicht Travel Risk Insurance

Rubriek I  S.O.S.-KOSTEN De Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, wanneer deze noodzakelijk zijn in verband met: Verzekerde bedragen (p.p. per gebeurtenis, tenzij anders wordt vermeld)
a. Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde
Extra verblijfkosten € 70, – p.p. per dag
Extra terugreiskosten naarNederlandof het land van domicilie Kostende Prijs
Kosten van terugkeer naarNederlandof het land van domicilie per ambulancevliegtuig Kostende Prijs
Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs € 70, –
Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar:
Reiskosten (max. 1 persoon) Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen) € 70, – p.p. per dag
Kosten van opsporings- en reddingsacties € 45.500, –
b. Overlijden van verzekerde
Vervoerskosten stoffelijk overschot of Kostende Prijs
Kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagen Tot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar het land van domicilie
Extra reiskosten gezinsleden/reisgenoot Kostende Prijs
c. Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde
Extra terugreiskosten naar het land van domicilie Kostende Prijs
d. Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot
Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt:
Reiskosten (max. 1 persoon) Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen) € 70, – p.p. per dag
e. Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie
Extra terugreiskosten naar het land van domicilie Kostende Prijs
f. Gedwongen oponthoud
Extra terugreiskosten Kostende Prijs
Extra verblijfkosten € 70, – p.p. per dag
Verder vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:
g. Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs (franchise € 23,-) € 90, –
h. Indien bij het maken van extra reiskosten gebruik wordt gemaakt van het eigen privé-motorrijtuig € 0,19 per kilometer

 

Rubriek II MEDISCHE KOSTEN

Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)

Medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied:
• dokters- en ziekenhuiskosten € 30.000, –
• aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel € 90, –
• prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval € 680, –
Eigen risico per gebeurtenis: € 45, –
Tandartskosten:
• tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied € 230, –

 

Rubriek III EXTRA DEKKING Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)
• Reisdocumenten: Aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument € 115, –
• Vervangende kleding en/of toiletartikelen € 115, –
• Schade aan logiesverblijven. Maximale vergoeding voor schade aan hotel-/bungalowinventaris of opstallen buitenNederland (franchise € 23,- per gebeurtenis) € 115, –

Raadpleeg te allen tijde de verzekeringsvoorwaarden, vooral de verplichtingen vermeld in de Algemene Bepalingen.

Dit moet je weten over een medische reisverzekering

 • Wij hebben de belangrijkste feiten nog even overzichtelijk op een rijtje gezet:
 • Moet jouw buitenlandse gast een Schengenvisum aanvragen, dan is een medische reisverzekering verplicht.
 • Je kunt een visum reisverzekering op deze website voor jouw buitenlandse gast afsluiten en de premie betalen.
 • De Travel Risk Insurance is alleen af te sluiten voor personen, die op de ingangsdatum van de verzekering de leeftijd van 70 jaar nog niet bereikt hebben.
 • De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een medische reisverzekering voor een Schengenvisum (Visum Kort Verblijf).
 • De polis ontvang je zeer snel na jouw aanvraag, meestal dezelfde of de volgende dag. Je ontvangt ook de polisvoorwaarden.
 • Zolang de polis nog niet is ingegaan kan je deze kosteloos laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat de visumdatum anders wordt.
 • Als een visum wordt afgewezen en de polis is nog niet ingegaan, dan hoef je niet te betalen.
 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt. De medische reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden. Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze reisverzekeringen.

Allianz Global Assistance

Als je een buitenlandse gast naar Nederland wilt laten komen dan wil je de medische verzekering voor hem of haar goed geregeld hebben, daarom kies je voor Allianz Global Assistance, ’s werelds grootste reisverzekeraar en hulpverlener.

Vragen?

Heb je vragen over een medische reisverzekering voor Nederland en Schengenvisum? Stuur een e-mail naar [email protected] of bel reisverzekeringkorting.nl in Apeldoorn:

Telefoon 055 540 04 09 (10:00 – 17:00 uur op werkdagen)

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.