Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Visum voor Nederland en garant staan: Lees de belangrijkste tips!

Allianz

Allianz

Medische reisverzekering voor Schengenvisum

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

√ Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

√ Medische kosten gedekt tot € 30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

√ Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

√ VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

√ De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf € 2,- per dag

Een garantstelling voor een visum naar Nederland is nodig als een buitenlandse gast niet kan aantonen, zelf over voldoende financiële middelen te beschikken.

Jij kan dan financieel garant staan voor iemand die uit het buitenland naar Nederland komt voor een kort verblijf van maximaal 90 dagen. Financieel garant staan is nodig als diegene zelf minder dan € 55,- per dag heeft te besteden. Garant staan is niet nodig als de bezoeker bewijs kan laten zien dat hij beschikt over meer dan € 55,- per dag. Bijvoorbeeld aan de hand van bankafschriften, reischeques of contant geld.

Jij kan hier ook een medische reisverzekering van Allianz Global Assistance afsluiten die jou als garantsteller beschermt tegen mogelijke hoge (medische) kosten van je gast. Jij bent dan de verzekeringsnemer en je gast is verzekerde. Deze reisverzekering heb je al vanaf € 2,- per persoon per dag (afhankelijk waar de verzekerde vandaan komt). Je gast is dan in Nederland, Europa en eventueel wereldwijd uitstekend verzekerd. De reisverzekering kan worden gebruikt voor de aanvraag van een Schengenvisum, voldoet aan alle eisen en wordt geaccepteerd op de ambassade.

Garant staan voor visum

Visum voor Nederland en garant staan

Ben je van plan financieel garant te staan voor een visumplichtige? Dan is het belangrijk dat je een medische reisverzekering voor die persoon afsluit. Deze verzekering voorkomt dat jij als garantsteller met hoge medische- of repatriëringkosten geconfronteerd kan worden. Een medische reisverzekering met dekking voor medische kosten en repatriering is zelfs verplicht bij een visumaanvraag.

De garantstelling is van toepassing voor het verkrijgen van een Visum Kort Verblijf ook wel een toeristenvisum of Schengenvisum genoemd. Dit visum geeft recht op een verblijf van maximaal 90 dagen in alle landen in het Schengengebied. Wanneer iemand een visum heeft, mag hij of zij dus ook naar andere Europese landen reizen.

Garantstelling wat is dat?

Wanneer je iemand uitnodigt uit het buitenland, bijvoorbeeld een buitenlandse partner, en deze persoon is visumplichtig, dan kun jij je garant stellen voor de betaling van de kosten van het verblijf in Nederland. Je bent dan verantwoordelijk voor de medische verzorging en repatriëring (terugkeer naar het woonland) van deze persoon. Om officieel garant te kunnen staan moet er een formulier worden ingevuld. Dit formulier dient als een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Je buitenlandse gast heeft dit formulier nodig voor de visumaanvraag.

Consequenties garantstelling

Wanneer je financieel garant staat voor je buitenlands bezoek heeft dat consequenties. Je tekent namelijk dat je borg staat voor de betaling van de kosten van het verblijf, de medische verzorging en de repatriëring van je buitenlandse gast. Dit geldt zelfs voor een periode van 5 jaar of zoveel korter als het verblijf van je gast duurt. Het maximale bedrag waar je voor garant staat is € 10.000,- per jaar, voor zover deze kosten anders ten laste zouden komen van de Staat en/of openbare lichamen. De garantstelling eindigt pas als je gast het Schengengebied aantoonbaar heeft verlaten. Omdat de duur van de borgstelling 5 jaar kan bedragen, teken je voor een garantie van totaal € 50.000,-

Medische reisverzekering visumaanvraag

Een belangrijke voorwaarde voor buitenlandse toeristen, om een visum te kunnen verkrijgen, is een reisverzekering. Bij de visumaanvraag moet men kunnen aantonen dat er een reisverzekering is afgesloten. Voor deze reisverzekering, gelden de volgende voorwaarden:

 • De geldigheid van deze reisverzekering moet gelijk zijn aan de visumperiode.
 • De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden.
 • De reisverzekering moet de kosten van repatriëring dekken.
 • De reisverzekering moet medische kosten voor minimaal € 30.000,- dekken.

Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance

Met deze reisverzekering heb je werelddekking en kun je doorreizen naar bestemmingen buiten Europa. De bijzonderheden van de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance zijn:

 • Premie bedraagt € 2,- per persoon per dag.
 • Eigen risico geneeskundige kosten € 45,-
 • Voldoet aan alles eisen voor een visum.
 • De verzekering is alleen af te sluiten voor personen jonger dan 70 jaar.

Reisverzekering afsluiten door referent

De garantsteller/referent kan zelf een reisverzekering afsluiten voor zijn buitenlandse gast. De garantsteller is dan de verzekeringsnemer (degene die de premie betaalt), en je gast de verzekerde.

Na het afsluiten sturen wij de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis van de reisverzekering doorsturen naar het buitenland. De reisverzekering is noodzakelijk als bewijsstuk bij een visumaanvraag of moet getoond worden als het visum wordt opgehaald. Je kunt de polis dan e-mailen naar het buitenland.

Voorwaarden om garant te staan

Voor het uitnodigen van personen die voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan wie je logies wil verstrekken gebruik je het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Voor een garantverklaring moet de gemeente jouw handtekening legaliseren. Vervolgens stuur je het formulier (met een aantal documenten) naar je gast in het buitenland. Hij moet een visum aanvragen bij een Nederlandse ambassade of Nederlands consulaat in het buitenland.

Je bent in loondienst en wilt garant staan
Je kan garant staan als je in loondienst werkt. Degene voor wie je garant staat, heeft de volgende documenten nodig:

 • jouw ingevulde en ondertekende garantverklaring;
 • een kopie van je arbeidscontract dat nog minstens 12 maanden doorloopt vanaf het moment van de visumaanvraag;
 • een kopie van je laatste 3 loonstrookjes;
 • een kopie van jouw geldige paspoort of identiteitskaart.

Je bent ondernemer en wilt garant staan
Je kan ook garant staan als je zelfstandig ondernemer bent. Degene voor wie je garant staat, heeft de volgende documenten nodig:

 • een ingevulde en ondertekende garantverklaring;
 • een recent uittreksel van jouw inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • je meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst;
 • je meest recente winst- en verliesrekening, waaruit blijkt wat je nettowinst is.

Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking

Het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking is een formulier welke je nodig hebt voor het uitnodigen van personen buiten het Schengengebied. Het gaat dan om gasten die voor hun komst naar Nederland visumplichtig zijn en aan wie jij onderdak (logies) gaat geven. Je hebt hetzelfde formulier ook nodig indien je jezelf garant wilt stellen voor een visumplichtige vreemdeling. Je moet op het formulier duidelijk aangeven wat in jouw geval van toepassing is:

 • garantstelling
 • logiesverstrekking
 • of beide.

Het formulier voor garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking, kun je downloaden van de website van de IND: ind.nl/Formulieren/1310.pdf

Logiesverstrekker
Een logiesverstrekker is iemand die zijn huis ter beschikking stelt aan een buitenlandse gast om te verblijven, bijvoorbeeld voor een familiebezoek of partnerhereniging.

Garantsteller
Een garantsteller is iemand die financieel garant staat voor de visumplichtige. Mocht er iets mis gaan met de buitenlandse gast, dan is deze persoon of personen financieel verantwoordelijk.

Legalisatie van handtekening

Het bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking moet, na volledig te zijn ingevuld, worden gelegaliseerd bij jouw gemeente. Met een legalisatie wordt aangetoond dat je handtekening echt is. Ben je getrouwd of is er sprake van een geregistreerd partnerschap, dan moet bij een garantstelling ook de handtekening van je partner bij de gemeente worden gelegaliseerd.

Voor een legalisatie van je handtekening moet je naar de gemeente (loket burgerzaken) waar je ingeschreven staat. Je dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Let op de volgende aandachtspunten:

 • Je moet persoonlijk langskomen.
 • Je moet een geldig identiteitsbewijs tonen.
 • Je moet de handtekening zetten in aanwezigheid van een ambtenaar.

logiesverstrekker en/of garantsteller

Het is mogelijk dat degene die zijn huis ter beschikking stelt (logiesverstrekker) een ander persoon is dan degene die zich financieel garant stelt (garantsteller). In dat geval moeten er twee aparte formulieren worden ingevuld. Eén door de logiesverstrekker en één door de garantsteller (én zijn of haar partner als deze is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft). Al deze personen moeten dan ook in persoon aan de balie langskomen en pas tekenen in het bijzijn van de ambtenaar.

Na de legalisatie moet het originele formulier naar de visumaanvrager. Deze moet worden ingeleverd bij de visumaanvraag.

Visumaanvraag naar de ambassade

Op de website van de Nederlandse ambassade in het thuisland van je gast, staat de visumaanvraagprocedure. Er moet altijd een afspraak worden gemaakt op de ambassade.

Het bezoekje aan de ambassade is verder een formaliteit. Een belangrijke voorwaarde is natuurlijk wel dat je alle benodigde documenten kunt overleggen. Daarnaast moet je voldoen aan de eisen die gelden voor een Schengenvisum.

De visumaanvrager moet minimaal de volgende documenten overleggen:

 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum.
 • Een gelegaliseerd formulier voor logiesverstrekking/garantstelling.
 • Bewijsstukken die aantonen dat er geen vestigingsgevaar is.
 • Bewijsstukken dat de referent over voldoende financiële middelen beschikt om garant te staan.
 • Een medische reisverzekering voor het Schengengebied met dekking voor repatriëring.
 • Een optie op een retourticket.

Visumprocedure

De procedure in het kort:

 • Elke visumaanvrager dient aan de balie op de Nederlandse ambassade te verschijnen.
 • Het visumaanvraagformulier moet worden ingeleverd en de daarbij behorende documenten afhankelijk van het reisdoel.
 • De baliemedewerkers nemen de documenten in, controleren de volledigheid van het dossier, stellen een aantal vragen over het reisdoel, nemen de leges in ontvangst en geven de visumaanvrager een kwitantie mee.
 • De beslismedewerker krijgt de dossiers op zijn/haar bureau en neemt een beslissing op de visumaanvraag of vraagt aanvullende informatie indien nodig.
 • Het visumsticker wordt vervaardigd of een weigeringsbeschikking en vervolgens wordt de aanvraag geautoriseerd door het hoofd van de afdeling. Daarna wordt het paspoort aan de aanvrager geretourneerd.

De wettelijke behandeltermijn van een Schengenvisum voor Nederland is 15 dagen. Deze termijn kan verlengd worden in verband met de herstel/verzuim periode die de aanvrager krijgt geboden.

Vragen?

Heb je vragen over garant staan voor een visum en een medische reisverzekering? Stuur een e-mail: [email protected] of bel ons: Telefoon 055 540 04 09 (van 09.00 – 12.00 uur op werkdagen).

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een verzekeringsexpert (Ronald Heesters)

De tekst op deze pagina is geschreven door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

De artikelen op Reisverzekeringkorting.nl zijn enkel en alleen bedoeld als algemene informatie. Iedere financiële situatie is uniek, en de producten en diensten die wij beschrijven zijn wellicht niet toepasbaar op jouw specifieke situatie. Wij geven geen advies of aanbevelingen over verzekeringen. De informatie op deze pagina kan veranderd zijn sinds de publicatiedatum.

Reisverzekeringkorting.nl hanteert strikte normen wat betreft redactionele integriteit. Naar ons beste weten is alle content correct op de datum van plaatsing. De tekst en meningen die je leest zijn enkel van de redacteur en zijn niet vooraf goedgekeurd, bekrachtigd of anderszins ondersteund door onze partners.

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.