Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 17.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Medische verzekering voor buitenlanders die naar Nederland reizen

Medische verzekering voor buitenlanders die naar Nederland reizen

Een medische verzekering voor buitenlanders die Nederland bezoeken kan je hier snel en voordelig afsluiten.

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is een speciale verzekering voor buitenlanders met dekking voor medische kosten. Een buitenlander die tijdelijk in Nederland verblijft is dan uitstekend verzekerd voor spoedeisende medische hulp, zoals huisartsbezoek, ambulancevervoer, ziekenhuiskosten, tandartskosten (bij ongeval) en medicijnen.

Medische verzekering voor buitenlandse gasten: hier snel en voordelig geregeld!

Een tijdelijke ziektekostenverzekering voor jouw buitenlandse gast heb je al vanaf € 2,00 per dag. Je kan zelf de verzekering op deze website afsluiten en je ontvangt dan binnen 24 uur (tijdens werkdagen) de polis. Lees wel altijd eerst de polisvoorwaarden door. Deze tijdelijke ziektekostenverzekering dekt alleen de geneeskundige kosten voor niet bestaande aandoeningen of kwalen. Zwangerschap, maar ook ziektes die men al heeft vallen niet onder de dekking.

Let op! Een normale reisverzekering van Allianz Global assistance kan je niet afsluiten voor gasten uit het buitenland. Een reguliere reisverzekering biedt alleen dekking als de verzekerde in Nederland woonachtig is.

Tijdelijke ziektekostenverzekering voor buitenlanders die naar Nederland gaan

Wanneer een buitenlandse gast tijdelijke naar Nederland komt, wil je wel dat hij of zij goed verzekerd is tegen hoge medische kosten. Een opname in een ziekenhuis in Nederland kost veel geld ook medicijnen kunnen erg duur zijn. Het is daarom verstandig om hier een verzekering met dekking voor medische kosten af te sluiten voor jouw buitenlandse gasten.

Voor wie is de Travel Risk Insurance bestemd?

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is een reisverzekering speciaal voor buitenlanders die naar Nederland komen. De Travel Risk Insurance is onder andere bestemd voor:

 • Buitenlandse familie die jou in Nederland wil bezoeken.
 • Buitenlanders die Schengenvisum willen aanvragen en daarvoor een medische reisverzekering nodig hebben.
 • Vrienden en kennissen die in het buitenland wonen en naar Nederland komen.
 • Een buitenlandse partner die naar Nederland overkomt.
 • Buitenlandse gasten.
 • Nederlanders die geëmigreerd zijn en voor maximaal drie maanden terug naar Nederland komen.
 • Pensionado’s en expats die tijdelijk naar Nederland terugkeren.

Verzekering ook geschikt voor aanvragen Schengenvisum

Moet jouw buitenlandse gast een Schengenvisum aanvragen, dan kan de polis van de Travel Risk Insurance ook gebruikt worden voor de visumaanvraag. Deze verzekering voldoet aan alle eisen voor de visumaanvraag. Deze zijn:

 • Dekking voor spoedeisende medische hulp en repatriëring.
 • Een minimale dekking van € 30.000,– voor ziektekosten.
 • Moet geldig zijn voor alle Schengen lidstaten.
 • De verzekerde periode moet gelijk zijn aan de gehele duur van het verblijf in het Schengengebied.

Jij kan deze verzekering afsluiten

Deze medische verzekering voor buitenlanders (Travel Risk Insurance) kan ook door een belanghebbende in Nederland worden afgesloten. De belanghebbende kan zijn:

 • Een referent (garantsteller/logiesverstrekker) bij een visumaanvraag.
 • Een vriend, familie of een partner.

Sluit jij een medische verzekering af voor iemand anders? In dat geval ben jij de verzekeringsnemer (premiebetaler) en de visumaanvrager (buitenlandse gast) is de verzekerde.

Let op: deze medische verzekering kan niet worden afgesloten als de buitenlandse gast al in Nederland is.

Premie medische verzekering vanaf € 2,-

Je hebt al een uitgebreide medische verzekering Nederland voor slechts € 2,00 per dag. Komt jouw gast van buiten Europa dan bedraagt de premie € 3,00 per dag. Jouw buitenlandse gast of partner is dan uitstekend verzekerd tegen hoge medische kosten en repatriëring.

Let op: De Travel Risk Insurance – medische verzekering, is alleen af te sluiten voor personen, die op de ingangsdatum van de verzekering de leeftijd van 70 jaar nog niet bereikt hebben.

Premie-overzicht Travel Risk Insurance

 • Europadekking: € 2,- per persoon per dag.
 • Werelddekking: € 3,- per persoon per dag.
 • Wintersport/onderwatersport/bijzondere sporten: € 1,15  per persoon per dag.
 • Annuleringsverzekering: 5% v.d. reissom (excl. assurantiebelasting) mits reis in Nederland is geboekt.
 • Minimum premie Reisverzekering: € 11,50
 • Kosten per verzekeringsbewijs: € 4,50

Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is een uitstekende medische verzekering voor buitenlandse gasten. De verzekering voldoet ook aan de eisen voor de aanvraag van een Schengenvisum. De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking voor:

 • SOS-kosten en repatriëring.
 • Medische Kosten: tot € 30.000,-
 • Wintersport (tegen premietoeslag).
 • Bijzondere sporten (tegen premietoeslag).
 • Europadekking (voor personen binnen Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen binnen Europa).
 • Werelddekking (voor personen binnen en buiten Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen buiten Europa).
 • Annuleringsverzekering (alleen indien de reis is geboekt bij een Nederlandse touroperator).

Let op: De maximale reisduur van de Travel Risk Insurance is 90 dagen.

Medische verzekering afsluiten

Dit moet je weten!

Wij hebben de belangrijkste feiten over een medische verzekering voor Nederland en Schengen, nog even overzichtelijk op een rijtje gezet:

 • Moet jouw buitenlandse gast een Schengenvisum aanvragen, dan is een medische reisverzekering verplicht.
 • Jijzelf kunt een visum reisverzekering op deze website afsluiten voor jouw buitenlandse gast en de premie betalen.
 • De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan een medische reisverzekering voor een Schengenvisum (Visum Kort Verblijf).
 • De polis ontvang je zeer snel na jouw aanvraag, meestal dezelfde of de volgende dag. Je ontvangt ook de polisvoorwaarden.
 • Zolang de polis nog niet is ingegaan kan je deze kosteloos laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat de vertrekdatum anders blijkt te worden.
 • Als een visum is afgewezen en de polis is nog niet ingegaan, dan wordt de premie teruggestort en vervalt de verzekering.
 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt. Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze reisverzekering.
 • De medische verzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Meest gestelde vragen en antwoorden over een medische verzekering voor buitenlanders (FAQ)

Lees hier de meest gestelde vragen en antwoorden.

Wat is een medische reisverzekering voor buitenlanders ?

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is een speciale verzekering voor buitenlanders met dekking voor medische kosten. Een buitenlander die tijdelijk in Nederland verblijft is dan uitstekend verzekerd voor spoedeisende medische hulp, zoals huisartsbezoek, ambulancevervoer, ziekenhuiskosten, tandartskosten (bij ongeval) en medicijnen.

Wat kost een medische reisverzekering voor buitenlanders?

Een tijdelijke ziektekostenverzekering voor jouw buitenlandse gast heb je al vanaf € 2,- per dag. Je kan zelf de verzekering op deze website afsluiten en je ontvangt dan binnen 24 uur (tijdens werkdagen) de polis.

Is deze medische verzekering ook geschikt voor een Schengenvisum?

Moet jouw buitenlandse gast een Schengenvisum aanvragen, dan kan de polis van de Travel Risk Insurance ook gebruikt worden voor de visumaanvraag. Deze verzekering voldoet aan alle eisen voor de visumaanvraag. Deze zijn:
– Dekking voor spoedeisende medische hulp en repatriëring.
– Een minimale dekking van € 30.000,– voor ziektekosten.
– Moet geldig zijn voor alle Schengen lidstaten.
– De verzekerde periode moet gelijk zijn aan de gehele duur van het verblijf in het Schengengebied.

Kan ik voor mijn buitenlandse gast deze reisverzekering afsluiten?

De medische verzekering voor buitenlanders (Travel Risk Insurance) kan ook door een belanghebbende in Nederland worden afgesloten. De belanghebbende kan zijn, een referent (garantsteller/logiesverstrekker) bij een visumaanvraag of een vriend, familie of een partner.
Sluit jij een medische verzekering af voor iemand anders? In dat geval ben jij de verzekeringsnemer (premiebetaler) en de visumaanvrager (buitenlandse gast) is de verzekerde.
Let op: deze medische verzekering kan niet worden afgesloten als de buitenlandse gast al in Nederland is.

Ik weet niet precies wanneer mijn buitenlandse gast arriveert, kan ik de ingangsdatum van de Travel Risk Insurance veranderen?

Je mag de ingangsdatum van deze verzekering verschuiven naar een latere of eerdere datum. Zodra de verzekering is ingegaan, kan de ingangsdatum niet meer aangepast worden.

Ik wil met mijn buitenlandse gast ook andere landen in Europa bezoeken, is hij/zij daar ook verzekerd?

Ja, de reisverzekering voor buitenlanders is geldig in heel Europa. Je bent echter niet verzekerd in het land van herkomst (het land waar je voor vertrek naar Nederland woonachtig was en/of het land waarvan je de nationaliteit hebt).

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Rob Demmers schrijft al meer dan 10 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen van Allianz en is een groot deel van zijn werkzame leven, actief in de assurantiebranche. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het Ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht).

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.