Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Ga je werken in het buitenland? Dan is een medische reisverzekering belangrijk!

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance

Globetrotter Verzekering voor werk

en in het buitenland

Studeren, stage, reizen en werken tot 24 maanden.

✔  Standaard (vrijwilligers)werk is gratis gedekt

Tot 10% korting voor jongeren onder 27 jaar.

Unieke diensten: Persoonlijk Reisassistent, Geld Service en Reisarts.

Laptop, telefoon en iPad goed verzekerd.

Medische kosten (aanvullend of volledig) mee te verzekeren.

Nu 10% extra online korting, alleen op deze website!

Wellicht kies je ervoor om een tijdje in het buitenland te gaan werken. Dat heeft vrijwel altijd verregaande consequenties voor je zorgverzekering in Nederland. Zo kan het zijn dat jij verplicht bent je zorgverzekering in Nederland op te zeggen. Dan moet je wel zorgen dat je een goed alternatief hebt zoals de Globetrotter Verzekering met volledige dekking van medische kosten, die je hier kan afsluiten met 10 tot 20% korting.

Denk eraan dat een doorlopende reisverzekering vaak geen dekking biedt als je voor langere tijd naar het buitenland gaat. De Globetrotter Verzekering biedt een unieke en voordelige oplossing waarbij je kunt werken en alle medisch noodzakelijke kosten in het buitenland kunt meeverzekeren.

Wel of geen zorgverzekering aanhouden?

Werken in het buitenland
Werken in het buitenland

Bijna iedereen die in Nederland woont en/of werkt is verplicht verzekerd voor zorgkosten via de Wet langdurige zorg (de vroegere AWBZ). Als je verzekerd bent voor de Wlz dan ben je automatisch ook verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze wet zorgt ervoor dat je verzekerd bent voor de kosten van medische zorg.

Ga je werken in het buitenland? Dan hangt het af van je persoonlijke situatie of je in Nederland verzekerd blijft. Het opzeggen van je basiszorgverzekering kan je niet zomaar zelf besluiten. Je kan zelfs een boete riskeren als je onterecht de zorgverzekering stopzet. Informeer daarom goed bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of je hiervoor verzekerd blijft na vertrek naar het buitenland. Het is mogelijk dat jouw verzekeraar je weer doorverwijst naar de SVB. Op de website van SVB lees je alle regels.

Medische kosten aanvullend of volledig

Zeg je je zorgverzekering op, sluit dan een volledige medische kostendekking op de Globetrotter Verzekering af. Hiermee ben je verzekerd voor onverwachte medische kosten. Als je de zorgverzekering in Nederland moet aanhouden, neem dan een aanvullende medische kostendekking. Een basiszorgverzekering heeft in het buitenland een beperktere dekking dan in Nederland. Zo worden maximaal de kosten van het Nederlands tarief vergoed en vaak zijn de kosten in het buitenland hoger dan in Nederland. Met de dekking aanvullend worden alle medisch noodzakelijke kosten vergoed.

Let op: Je moet de Globetrotter Verzekering van Allianz Global Assistance afsluiten  als je nog in Nederland ingeschreven staat en voordat je op reis gaat.

Werken in of buiten Europa

Als je gaat werken in een EU/EER land, Zwitserland of een verdragsland* moet je jezelf vrijwel altijd verzekeren tegen ziektekosten op de dag dat je start met je werkzaamheden. Dan kan prima met de Globetrotter Verzekering.

Als je korter dan drie maanden gaat werken in een niet-verdragsland* dan kan je mogelijk verzekerd blijven in Nederland. Als je langer dan drie maanden aaneengesloten werkt in een niet-verdragsland* dan ben je meestal niet langer verzekerd bij je Nederlandse zorgverzekeraar en kan je jouw zorgverzekering opzeggen.

* Niet-verdragslanden zijn alle landen die niet vallen binnen EU-EER of waarmee afspraken zijn gemaakt op het gebied van sociale zekerheid (Australië, Canada, Chili, Egypte, India, Israël, Japan, Nieuw-Zeeland, Uruguay, de Verenigde Staten of Zuid-Korea en Zwitserland).

Risicovol werk

De Globetrotter Verzekering is de ideale verzekering voor iedere expatriate die gaat werken in het buitenland. Je bent dan uitstekend gedekt als je regulier werk gaat doen. Hierbij kun je denken aan kantoorwerk of een baan in de horeca. Ga je meer risicovol werk doen, dan is Allianz Global Assistance zelfs de enige verzekeraar bij wie je terecht kunt. Voor risicovolle werkzaamheden komt er mogelijk een toeslag op de premie, informeer bij ons hoeveel dat zal zijn.

Extra 10% online korting

Bij Reisverzekeringkorting.nl krijgt iedereen 10% extra korting wanneer je de Globetrotter Verzekering voor werken in het buitenland hier afsluit. Je betaalt bij ons de laagste premie. Daarom geven wij ook de laagste prijsgarantie. Bereken zelf de premie, onderaan zie je hoeveel korting je extra ontvangt. Let op, deze korting ontvang je alleen wanneer je de verzekering op deze website afsluit.

Jongerenkorting

Iedere verzekerde onder 27 jaar op de polis krijgt 10% korting op alle algemene en aanvullende dekkingen.

Heb je nog geen Globetrotter Verzekering voor werken in het buitenland, dan kan je hem hier afsluiten en ontvang je 10% extra korting:

Wat is verzekerd?

Je bent altijd verzekerd voor SOS kosten. De andere dekking kan je zelf kiezen. Zo betaal je ook niet voor dekkingen die je niet wilt.

  • SOS kosten: Je krijgt altijd hulp van onze Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en verlenen noodzakelijke hulp. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.
  • Medisch kosten: Je hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Je kunt kiezen uit Aanvullend of Volledig. Dit is afhankelijk van het doorlopen van je (basis)zorgverzekering. Voor medische kosten geldt een eigen risico van €100,- per reis.
  • Bagage: Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. Er gelden maximale vergoedingen. Voor de rubriek Bagage geldt bij de dekkingen Budget een eigen risico van €75,- en Uitgebreid van €50,- per gebeurtenis.
  • Wintersport en bijzondere sporten: Ga je op wintersport of beoefen je een bijzondere sport? En heb je medische kosten en bagage meeverzekerd? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk. Ook schade aan eigen of gehuurde sportuitrusting is verzekerd. Bijzondere sporten zijn bijvoorbeeld jagen, bergbeklimmen, klettern, abseilen, speleologie, bungee-jumping en parachutespringen. Bij deelname aan wedstrijden en het beoefenen van sommige sporten (zoals gevechtssporten) ben je niet verzekerd.
  • Pech op reis: Bij pech of een ongeval met eigen vervoer krijg je hulp. Als het nodig is, regelen en vergoeden we vervangend vervoer. Ook zorgen we voor vervoer van je defecte voertuig naar huis. Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (groene kaart) van het voertuig.
  • Ongevallen: Krijg je tijdens je reis een ongeval waardoor je blijvend invalide wordt of overlijdt, dan heb je recht op een eenmalige uitkering.
  • Aansprakelijkheid: Tijdens je verblijf in het buitenland kun je schade toebrengen aan andere mensen. Deze dekking vergoed de schade tot €1.000.000 per gebeurtenis. In Australië wordt de schade tot €1.500.000 vergoed.
  • Rechtsbijstand: Je bent hiermee verzekerd van juridische hulp in het buitenland. Voor juridische hulp binnen Europa geldt geen maximum vergoeding. Buiten Europa is dat tot €50.000.

Voor welke bedragen ben ik verzekerd?

In het onderstaande overzicht zie je beknopt voor welke bedragen je verzekerd bent. Kijk in de polisvoorwaarden voor een meer uitgebreid overzicht.

Globetrotter verzekekering Allianz
Dekkingsoverzicht Globetrotter Verzekering
A. SOS HULPVERLENING
Opsporing- en reddingsacties:Max. €50.000,- per persoon per gebeurtenis
Repatriëring verzekerde + een reisgenoot:Kostprijs
Reiskosten als gevolg van een ongeval:Kostprijs
Verblijfskosten als gevolg van een ongeval:Max. €75,- per persoon per dag
Onvoorziene reis- en verblijfskosten i.v.m. oponthoud, natuurgeweld of staking:Terugreiskosten na het einde van de voorgenomen verblijfsduur per openbaar naar Nederland, kostprijs. Extra verblijfskosten max. €75,- per dag.
Telecommunicatiekosten:Max. €100,- per persoon per polis
B. ONGEVALLEN
Vergoeding bij overlijden:Standaard €25.000,- Bij beoefening bijzondere (winter)sport of uitvoering werk met verhoogd risico € 5.000,-
Vergoeding bij blijvende invaliditeit:Standaard €75.000,- Bij beoefening bijzondere (winter)sport of uitvoering werk met verhoogd risico € 25.000,-
C. BAGAGE
Verzekerd bedrag reisbagage
- Budget:
- Uitgebreid:
- Compleet:
.
Max. €1.500,-
Max. €3.500,-
Max. €5.000,-
Eigen risico reisbagage schade
- Budget:
- Uitgebreid:
- Compleet:
.
€ 75,-
€ 50,-
€ 0,-
Vergoeding foto-, film- en videoapparatuur, (spel)computers, mobiele telefoons en andere digitale/elektrische apparatuur
- Budget:
- Uitgebreid:
- Compleet:
.
.
.
Max. € 350,-
Max. € 500,-
Max. € 750,-
Vergoeding overige items (zoals fietsen, horloges, kledingstukken, zonnebrillen, etc.) per item
- Budget:
- Uitgebreid:
- Compleet:
.
.
.
Max. € 350,-
Max. € 500,-
Max. € 1.000,-
Vergoeding tijdens reis aangeschafte goederen per item
- Budget:
- Uitgebreid:
- Compleet:
.
.
Max. € 200,-
Max. € 350,-
Max. € 500,-
Vergoeding van schade aan logies/verblijf
- Budget:
- Uitgebreid:
- Compleet:
.
Max. € 350,-
Max. € 500,-
Max. € 1.000,-
Contant geld
- Budget:
- Uitgebreid:
- Compleet:
.
Max. € 200,-
Max. € 350,-
Max. € 500,-
D. MEDISCHE KOSTEN (bedragen per persoon per polis)Aanvullend en Volledig
Telefonisch advies van Nederlandse reisarts van Allianz Global Assistance:Gratis
Dokters en ziekenhuiskosten in het buitenland:Kostprijs
Vergoeding tandheelkundige kosten bij spoedeisende hulp:Max. €250,-
Vergoeding aangeschafte /gehuurde krukken of rolstoel:Max. €250,-
Eventuele nabehandeling in Nederland:Max. €1.000,-
Dokters- en ziekenhuiskosten in Nederland tijdens tussentijds bezoek van max. 21 dagen:Max. €25.000,-
Eigen risico:Max. €100,-
E. RECHTSBIJSTAND
Europa;Kostprijs
Buiten Europa:Max. €5.000 bij contractuele geschillen of € 50.000,- voor overige gebeurtenissen
F. AANSPRAKELIJKHEID
Uitkering voor aansprakelijkheid:
In Australie:
Max. €1.000.000,-
Max. €1.500.000,-
Het bovenstaande overzicht is slechts een beknopte weergave, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor een compleet overzicht van vergoedingen met een toelichting verwijzen wij je naar de verzekeringsvoorwaarden.

Vragen?

Heb je een vraag over werken in het buitenland en en een medische reisverzekering? Neem dan contact met ons op: telefoon 055-5400409 of stuur een e-mail: [email protected]

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.