Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Vakantie annuleren? Wat zijn de kosten?

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz Travel Risk Insurance

Allianz annuleringsverzekering nu 10% korting!

 Verzekerd bij annulering, reisonderbreking en vertraging.

  Dekking voor familieleden in 1e, 2e en 3e graad.

 Huisdieren vallen ook onder de dekking.

  Dekking samengestelde reizen is mogelijk.

Alleen hier 10% korting op de premie.

Met de annuleringsverzekering ben je uitstekend verzekerd voor annulering, vertraging en reisonderbreking. Zo krijg je een vergoeding voor gemiste vakantiedagen bij het afbreken van je vakantie of bij ziekenhuisopname in het buitenland.

Het belang van een annuleringsverzekering wordt vaak onderschat. Toch is het raadzaam om na het boeken van een reis ook een annuleringsverzekering af te sluiten.

Je boekt je vakantie meestal ruim voor de vertrek datum. Het kan door persoonlijke omstandigheden voorkomen dat je niet op vakantie wilt of niet op reis kunt. In dat geval kan je een beroep doen op je annuleringsverzekering.

Wat is een vakantie annuleren?

Wanneer je een reis boekt, heb je overeenkomst gesloten met een touroperator. Annuleren is het na boeking ontbinden van een reisovereenkomst. Zowel de reiziger als de reisorganisatie kan de reisovereenkomst annuleren.

Redenen om een vakantie te annuleren

Meestal denk bij het annuleren van een reis aan ziekte of een ongeval. Toch zijn er in de praktijk veel meer redenen te bedenken waarom je een reis zou kunnen annuleren. Wij noemen er een aantal:

 • Je gaat scheiden.
 • Je verliest je baan of je krijgt een nieuwe baan aangeboden.
 • Je krijgt een huurwoning toegewezen.
 • Je moet herexamen doen.
 • Je raakt zwanger.
 • Iemand in de familie is ernstig ziek geworden.
 • Je moet een belangrijke operatie ondergaan.
 • Je huisdier wordt ernstig ziek.

Wanneer is er sprake van een annulering van een vakantie?

Je zit in principe vast aan de reisovereenkomst. Wil je toch annuleren? Bijvoorbeeld omdat je ziek bent geworden of vanwege familieomstandigheden? Dan mag de reisorganisatie kosten in rekening brengen. Deze kosten worden ook wel annuleringskosten genoemd.

Annuleren door reiziger

De hoogte van de annuleringskosten staat vast bij ANVR leden. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • Bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling.
 • Bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom.
 • Bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Reisorganisaties die niet zijn aangesloten bij de ANVR vermelden meestal in de algemene voorwaarden welke kosten zij bij annulering berekenen. Indien er niets vermeld is over annuleringskosten mag de reisorganisatie, afhankelijk van de schade die ze lijdt, maximaal de reissom in rekening brengen.

Vakantie annuleren? Wat zijn de kosten?
Vakantie annuleren? Wat zijn de kosten?

Annulering door reisorganisatie

Een reisorganisator kan eventueel ook de reisovereenkomst annuleren. Reden van een annulering kan zijn omdat er onvoldoende deelname aan de reis is. In vrijwel alle gevallen moet de reisorganisatie dan een alternatief bieden of de volledige reissom terugbetalen.

Annuleringsverzekering

Speciaal voor onvoorziene persoonlijke situaties kun je bij Reisverzekeringkorting.nl een annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance afsluiten. Dit moet binnen 7 dagen nadat je een reis geboekt hebt. Een annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance vergoedt de annuleringskosten als de reis door persoonlijke omstandigheden niet door kan gaan, zoals bij:

 • Ernstige ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde, zijn medereizigers of directe familieleden (1e,2e graad).
 • Niet-vrijwillige werkloosheid.
 • Het verkrijgen van een vaste baan na werkloosheid.
 • zwangerschap.
 • Echtscheiding of ontbinding van een samenlevingsovereenkomst.
 • Herexamen dat in de geboekte periode moet worden afgelegd.
 • Toewijzing van een huurwoning (de huur gaat in of tijdens de reis of binnen 30 dagen voor vertrek);
 • Overlijden of levensgevaar van hond, kat of paard (binnen 7 dagen voor vertrek).
 • Doorlopende annuleringsverzekering.

Als je vaker op reis gaat, kun je ook een doorlopende annuleringsverzekering afsluiten.

CategorieAnnuleringsverzekering: wat is er verzekerd?
ReisAllianz vergoedt de kosten van annulering van een reis of als je de reis moet afbreken/onderbreken. Kies je ervoor om je reis om te boeken, dan vergoeden we ook deze kosten. Is het openbaar vervoer waarmee je de reis maakt meer dan 8 uur vertraagd, dan krijg je ook een vergoeding.
GezondheidAllianz vergoedt de kosten van het annuleren of onderbreken van een reis als gevolg van overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van jezelf, een familielid of een reisgenoot. Als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen, dan heb je ook recht op een vergoeding.
FamilieDe verzekering biedt dekking als een familielid in de eerste, tweede of derde graad overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt.
WerkJe hebt recht op vergoeding als je de reis annuleert, omdat je een nieuwe baan hebt nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten je schuld ontslagen bent.
WoningAls je annuleert omdat je onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt, vergoedt Allianz de kosten van annulering. Dit geldt ook als je woning beschadigd raakt voor of tijdens de reis.
Keuze: zelf samengestelde reizenBij een reis waarvan je zelf de verschillende onderdelen hebt samengesteld (bijvoorbeeld vlucht, hotel en huurauto) vergoedt Allianz de kosten voor annulering of onderbreking. Valt één van deze onderdelen uit door een gebeurtenis uit de voorwaarden? Dan vergoedt Allianz de annulering van de reisonderdelen waar je geen gebruik van kunt maken.
Keuze: Dubbel Zeker: uitgebreide dekking bij afbreken van de reisHierbij krijg je bij het afbreken van de reis ook de volledige reissom vergoed, tot maximaal het bedrag op je polisblad. In alle gevallen geldt dat de reden in de voorwaarden moet staan.
Annulering reisgenootAnnuleert je reisgenoot zijn reis en wil jij hierdoor niet meer op reis? Dan heb je recht op vergoeding, als de reden voor annulering door je reisgenoot in de voorwaarden van Allianz staat. De vertrek- en terugreisdatum moeten gelijk zijn.
Dit is slechts een beknopt overzicht er zijn nog meer dekkingen voor verschillende situaties zoals echtscheiding, herexamen, ziekte van huisdier, etc. kijk daarvoor in de voorwaarden.

Annuleringsverzekering: ook dekking bij Corona (Covid-19)!

Als je alleen, met een reisgenoot of met je familie een vakantie gaat boeken, wil je in deze onzekere tijd ook dekking hebben voor het geval dat jij, je reisgenoot of iemand van je gezin corona (Covid-19) oploopt. Dat valt bij Allianz Global Assistance onder de dekking van de annuleringsverzekering! Je kan de boeking van je vakantie annuleren, als jij of een van de verzekerde reisgenoten, voor vertrek, een corona besmetting oploopt en dit kan aantonen door de positieve testuitslag van een officieel corona testbedrijf.

Annuleringsverzekering afsluiten

Wil je een annuleringsverzekering afsluiten? Dan kan dat hier. Eerst bereken je de premie en daarna kan je besluiten of je de annuleringsverzekering wilt afsluiten. Je ontvangt de polis en de voorwaarden direct per e-mail.

Verzekerd bij annulering en vertraging

Sluit je de Kortlopende Annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance af, dan krijg je bij annulering vóór de reis de annuleringskosten vergoed. Een geruststellende gedachte. Moet je onverwachts de reis afbreken? Dan krijg je voor de niet-gebruikte dagen de kosten vergoed. Je krijgt zelfs een vergoeding bij vertraging, langer dan 8 uur, bij vertrek of aankomst.

Dubbel-Zeker Annuleringsverzekering

Met de Dubbel-Zeker variant van de Annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance speel je helemaal op safe. Moet je eerder huiswaarts, dan krijg je de volledige verzekerde reissom terug, tot maximaal het verzekerde bedrag. Zelfs tot de voorlaatste dag van de vakantie.

Bij de annuleringsverzekering heb je de keuze uit twee varianten:

AnnuleringsverzekeringBasisDubbel Zeker
Annuleren voor de reis
Onderbreken/afbreken tijdens de reisNiet genoten vakantiedagen vergoedVolledige reissom vergoed
Vergoeding bij vertrekvertraging*
Samengestelde reis**OptioneelOptioneel

*Vergoeding bij vertrekvertraging

Bij vertraging van het openbaar vervoer (boot, bus, trein of vliegtuig) op de heenreis vanuit Nederland heb je recht op een vergoeding. Vertraging:

 • 8-20 uur: 1 dag vergoeding
 • 20-32 uur: 2 dagen vergoeding
 • 32 uur vertraging of meer: 3 dagen vergoeding

**Samengestelde reis

Bij een reis waarvan je zelf de verschillende onderdelen hebt samengesteld (bijvoorbeeld vlucht, hotel en huurauto) vergoeden wij de kosten voor annulering of onderbreking. Valt één van deze onderdelen uit door een gebeurtenis uit de voorwaarden? Dan vergoed Allianz de annulering van de reisonderdelen waar je geen gebruik van kunt maken.

Annuleringsverzekering nodig? Nu 10% extra korting op je premie!

Nu 10% korting op je annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance bij Reisverzekeringkorting.nl. De beste verzekering voor onvoorziene omstandigheden!

Met een annuleringsverzekering ben je verzekerd voor de annuleringskosten wanneer blijkt dat je onverhoopt niet op vakantie kan of dat je een vakantie moet afbreken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat je zelf niet in staat bent om te reizen of dat een familielid ernstig ziek of overleden is. Je krijgt dan de reissom terug. Je krijgt zelfs een vergoeding bij vertraging, langer dan 8 uur, bij vertrek of aankomst.

Dekking van annuleringskosten

De annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance vergoedt de kosten van het annuleren van een reis als gevolg van een onvoorziene bijzondere omstandigheid opgetreden tijdens de verzekeringsduur. Er moet dan sprake zijn van een gebeurtenis die onder de dekking van de verzekering valt. Ben je al op reis en moet je de vakantie onverwachts afbreken, dan ontvang je van Allianz Global Assistance een vergoeding voor de niet genoten reisdagen.

Annuleringsverzekering vergeten?

Ben je te laat met het afsluiten van een annuleringsverzekering, bijvoorbeeld niet binnen 7 dagen na boeking? Of ben je het gewoon vergeten? Geen probleem bij Allianz Global Assistance. Alleen als je een annuleringsverzekering kort voor het vertrek afsluit kan het zijn dat je aanvullende informatie moet verstrekken of dat het niet meer mogelijk is.

Premie Annuleringsverzekering

De premie voor een annuleringsverzekering is bijzonder gunstig. Je hebt hier al een annuleringsverzekering vanaf 5,31% van de reissom (inclusief 10% extra online korting)! Meer weten over premies? Maak vrijblijvend een premieberekening.

Voordelen van een Allianz Global Assistance annuleringsverzekering

 • Gunstige premie en uitgebreide dekking.
 • Op deze website ontvang je 10% extra online korting op je annuleringsverzekering.
 • Verzekerd bij annulering voor de reis aanvangt.
 • Vergoeding bij vertragingen (pakketreis).
 • Een vergoeding van de volledige verzekerde reissom bij het tussentijds afbreken van je vakantie (Dubbel-Zeker variant).
 • Ook een annuleringsdekking voor samengestelde reizen mogelijk.

Waarom Allianz Global Assistance?

Dit zijn de voordelen:

 • Grootste reisverzekeraar en hulpverlener ter wereld.
 • 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar.
 • Eigen alarmcentrales in 37 landen wereldwijd.
 • Professionele hulp in de Nederlandse taal.
 • Het inschakelen van de beste artsen of ziekenhuizen ter plaatse.
 • Snelle en eerlijke schadebehandeling.
 • Meerdere keren uitgeroepen tot Beste Reisverzekeraar.

Altijd, waar je ook bent. Je kunt op Allianz Global Assistance vertrouwen.

Vragen over annuleringsverzekeringen?

Stuur een e-mail naar [email protected] of bel ons in Apeldoorn, telefoon 055 540 04 09 (van 09.00 – 12.00 uur op werkdagen).

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een verzekeringsexpert (Ronald Heesters)

De tekst op deze pagina is geschreven door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

De artikelen op Reisverzekeringkorting.nl zijn enkel en alleen bedoeld als algemene informatie. Iedere financiële situatie is uniek, en de producten en diensten die wij beschrijven zijn wellicht niet toepasbaar op jouw specifieke situatie. Wij geven geen advies of aanbevelingen over verzekeringen. De informatie op deze pagina kan veranderd zijn sinds de publicatiedatum.

Reisverzekeringkorting.nl hanteert strikte normen wat betreft redactionele integriteit. Naar ons beste weten is alle content correct op de datum van plaatsing. De tekst en meningen die je leest zijn enkel van de redacteur en zijn niet vooraf goedgekeurd, bekrachtigd of anderszins ondersteund door onze partners.

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.