Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 17.00 uur op werkdagen)

Reisverzekering voor Schengenvisum: Travel Risk Insurance

Ben jij op zoek naar een voordelige reisverzekering voor een Schengenvisum? Wij hebben de oplossing: de Travel Risk Insurance, deze voldoet aan alles eisen voor Schengenvisum.

Het afsluiten van een Travel Risk Insurance voor een visum gaat eenvoudig en snel. Je ontvangt de polis meestal nog dezelfde dag per e-mail.

  • Stap 1. Maak een premieberekening.
  • Stap 2. Vul de gegevens in en verzend het formulier.
  • Stap 3. Wij maken de polis op, deze ontvang je per e-mail.

Download hier meer informatie over de Travel Risk Insurance.

Bekijk hier meer informatie over de Travel Risk Insurance, de uitstekende reisverzekering voor buitenlanders:

Allianz Global Assistance is de grootste reisverzekeraar ter wereld. Het vertrouwde adres voor een Schengenreisverzekering!

Vragen over een reisverzekering voor een Schengenvisum? Bel: 055 540 04 09 (op werkdagen tijdens kantooruren).


Reisverzekeringkorting.nl is een verbonden bemiddelaar van Faber Verzekeringen in Den Haag. Je kan op deze website online een reisverzekering van Allianz Global Assistance afsluiten. Door onze kostenbesparende werkwijze geven wij je 10% extra korting op de normale premies! 

Reisverzekering visum

Heb je een reisverzekering voor een Schengenvisum nodig? De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is een uitstekende reisverzekering die voldoet aan de voorwaarden voor een Schengenvisum. 

De reisverzekering kost € 2,- per persoon per dag voor Europadekking en € 3,- voor werelddekking. Met deze reisverzekering heb je zelfs werelddekking en kun je doorreizen naar bestemmingen buiten het Schengengebied.

De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking: SOS-kosten en Medische Kosten. Je hebt twee keuzes, Europadekking en Werelddekking. Europadekking is voor personen uit Europa, die in Europa blijven tijdens hun reis. Werelddekking is voor personen die van buiten Europa naar Europa reizen en eventueel weer doorreizen naar een land buiten Europa, maar ook voor verzekerden die gaan reizen naar een land buiten Europa.

Schengenvisum

Een visum voor buitenlandse toeristen heet in de volksmond een Schengenvisum of toeristenvisum. De officiële naam is Visum Kort Verblijft type-C (VKV).

Verplichte reisverzekering Schengenvisum

In maart 2004 is in EU-verband in Brussel besloten om vanaf 1 juni 2004 een verplichte reisverzekering in te stellen als voorwaarde voor het verstrekken van een Schengenvisum. Dit betekent dat iedereen die een visum krijgt dient te beschikken over een reisverzekering voor de gehele reisperiode in Schengen, de verzekering dient een minimale dekking te bieden van € 30.000,- inclusief medische – en repatriëringskosten.

Indien je familie, vrienden of een partner uit het buitenland wilt laten overkomen en deze persoon is visumplichtig, dan moet de visumaanvrager een bewijs van een medische reisverzekering overleggen.

Travel Risk Insurance voor Schengenvisum

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance voldoet aan de eisen voor de aanvraag van een Schengenvisum. Deze reisverzekering biedt dekking voor uitgaven op het gebied van repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en/of spoedbehandeling in het ziekenhuis. De reisverzekering heeft een minimale dekking van € 30.000,- Het is een uitstekende Schengen visa verzekering voor jouw buitenlandse gast.

Wat kost een Schengenreisverzekering?

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance kost € 3,- per persoon per dag. Met deze reisverzekering heb je werelddekking en kun je doorreizen naar bestemmingen buiten Europa. Deze verzekering is alleen af te sluiten voor personen jonger dan 70 jaar. De bijzonderheden van de Travel Risk Insurance:

  • Europadekking, premie: € 2,- p.p.p.d.
  • Werelddekking, premie: € 3,- p.p.p.d.
  • De poliskosten bedragen eenmalig € 4,50
  • Minimum premie € 11,50
  • Eigen risico geneeskundige kosten bedraagt € 45,-
  • Deze verzekering is alleen af te sluiten voor personen jonger dan 70 jaar.

Wat dekt een Schengenreisverzekering van Mondial Assistance?

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance heeft een uitgebreide dekking. Lees hieronder de vergoedingen:

Rubriek I: S.O.S.-KOSTEN De Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, wanneer deze noodzakelijk zijn in verband met: Verzekerde bedragen (p.p. per gebeurtenis, tenzij anders wordt vermeld)
a. Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde
Extra verblijfkosten € 70, – p.p. per dag
Extra terugreiskosten naar Nederland of het land van domicilie Kostende Prijs
Kosten van terugkeer naar Nederland of het land van domicilie per ambulancevliegtuig Kostende Prijs
Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs € 70, –
Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar:
Reiskosten (max. 1 persoon) Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen) € 70, – p.p. per dag
Kosten van opsporings- en reddingsacties € 45.500, –
b. Overlijden van verzekerde
Vervoerskosten stoffelijk overschot of Kostende Prijs
Kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagen Tot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar het land van domicilie
Extra reiskosten gezinsleden/reisgenoot Kostende Prijs
c. Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde
Extra terugreiskosten naar het land van domicilie Kostende Prijs
d. Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot
Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt:
Reiskosten (max. 1 persoon) Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen) € 70, – p.p. per dag
e. Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie
Extra terugreiskosten naar het land van domicilie Kostende Prijs
f. Gedwongen oponthoud
Extra terugreiskosten Kostende Prijs
Extra verblijfkosten € 70, – p.p. per dag
Verder vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:
g. Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs (franchise € 23,-) € 90, –
h. Indien bij het maken van extra reiskosten gebruik wordt gemaakt van het eigen privé-motorrijtuig € 0,19 per kilometer
Rubriek II: MEDISCHE KOSTEN Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)
Medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied:
• dokters- en ziekenhuiskosten € 30.000, –
• aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel € 90, –
• prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval € 680, –
Eigen risico per gebeurtenis: € 45, –
Tandartskosten:
• tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied € 230, –
Rubriek III: EXTRA DEKKING Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)
• Reisdocumenten: Aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument € 115, –
• Vervangende kleding en/of toiletartikelen € 115, –
Schade aan logiesverblijven. Maximale vergoeding voor schade aan hotel-/bungalowinventaris of opstallen buiten Nederland (franchise € 23,- per gebeurtenis) € 115, –

Veelgestelde vragen over een reisvezekering voor Schengenvisum

Waarom moet ik een reisverzekering voor een visum afsluiten?

Wanneer een buitenlandse toerist naar een Schengenland reist en visumplichtig is, moet men verplicht een medische reisverzekering afsluiten (verzekering voor medische kosten en repatriëring) om een Schengen-visum te kunnen verkrijgen.

Voor wie is de reisverzekering bedoeld?

Voor iedereen die buiten het Schengengebied woont en een reis wil ondernemen naar een van de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden, Zwitserland.

Wanneer moet een Schengenreisverzekering worden afgesloten?

De reisverzekering moet de periode omvatten die gelijk is aan de duur van het visum. De reisverzekering moet tijdig worden afgesloten en er moet een bewijs (polis) worden overlegd aan de ambassade waar de visumaanvraag wordt gedaan.

Kan ik een reisverzekering voor een Schengenvisum wijzigen of annuleren?

Wanneer de reisverzekering nog niet is ingegaan, kan je polis wijzigen, bijvoorbeeld de ingangsdatum of einddatum. Denk aan de ingangsdatum. Wanneer de polis is ingegaan kan je deze niet meer wijzigen.

Wat als de aanvraag voor een Schengenvisum wordt afgewezen?

Indien een visum wordt geweigerd, dan is een kopie van de afwijzing voldoende om de Schengenreisverzekering te annuleren. In dat geval ontvang je de premie terug.

Vragen?

Heb je een vraag over reisverzekeringen voor buitenlanders of wil je deskundig advies? Neem dan contact met ons op:

Reisverzekeringkorting.nl

Telefoon 055-5400409

Of stuur een email: info@reisverzekeringkorting.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.