Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 17.00 uur op werkdagen)

Een reisverzekering afsluiten kan hier snel en voordelig!

Ben jij op zoek naar een voordelige reisverzekering met een ruime dekking? Wij bieden de beste reisverzekeringen tegen de meest gunstige premie:

 • Kortlopende reisverzekering v.a. slechts: € 1,26 per dag.
 • Doorlopende reisverzekering, nu al vanaf: € 1,39 per maand.
 • Jonger dan 27 jaar? Doorlopende reisverzekering: v.a. € 1,18 per maand!

Hier kun je zelf de premie berekenen en direct een reisverzekering afsluiten. Snel en eenvoudig in slechts drie stappen:

Stap 1: Premieberekening (je ontvangt van ons 10% extra korting)
Stap 2: Persoonsgegevens
Stap 3: Controle en betaalwijze

De polis van de reisverzekering ontvang je direct in je mailbox! Je kan een reisverzekering zelfs vijf minuten voor je vertrek afsluiten.

Allianz Global Assistance is de grootste reisverzekeraar en hulpverlener ter wereld. Hét vertrouwde adres voor de beste reisverzekering!

Vragen over reisverzekeringen? Bel: 055 540 04 09 (tijdens kantooruren op werkdagen).

Wat is een reisverzekering?

Als je op reis of vakantie gaat sluit je meestal een reisverzekering af. Voor veel mensen is dat de gewoonste zaak van de wereld. Maar wat is een reisverzekering nu precies? En wat is wel of niet gedekt? Welke verplichtingen heb jij? Vragen die wij graag voor je willen beantwoorden.

Wat is het verschil tussen een doorlopende reisverzekering en een kortlopende reisverzekering?

Als je niet vaker dan één of twee keer per jaar op vakantie gaat, dan is een kortlopende reisverzekering, ook wel dagreisverzekering of aflopende reisverzekering genoemd, de beste keuze. Je sluit deze reisverzekering af voor dezelfde periode als je reis of vakantie. Wanneer je vakantie is afgelopen stopt ook de reisverzekering. Ook de premiebetaling is eenmalig.

Een doorlopende reisverzekering is handig indien je meerdere keren per jaar op reis gaat. Denk bijvoorbeeld aan een zomervakantie, stedentrip, wintersport en een weekendje weg. Je bent dan continu het hele jaar door wereldwijd verzekerd. Dat is handig omdat je niet steeds apart een reisverzekering af hoeft te sluiten. Een doorlopende reisverzekering wordt ieder jaar automatisch verlengd.

Waarom is het zinvol om een reisverzekering af te sluiten?

Misschien stel je jezelf wel eens de vraag of je wel of niet een reisverzekering moet afsluiten? Zeker als je nooit een schade hebt geclaimd. Toch is het onverstandig om zonder reisverzekering op reis te gaan.

Vooral bij een (ernstige) ziekte of een ongeval is goede hulp van groot belang. De kosten van medische hulp kunnen vaak erg hoog zijn. Een reisverzekering met dekking van medische kosten in het buitenland is de basis van een zorgeloze vakantie. Want medische voorzieningen zijn in het buitenland vaak extreem duur. Bijvoorbeeld als een helikopter je van een berghelling redt. Of als je met een gipsvlucht terug moet naar Nederland. Maar ook als je geld en paspoort zijn gestolen kan Allianz Global Assistance je snel helpen.

Daarnaast is het een fijne gedachte dat je 24-uur per dag, zeven dagen per week de Alarmcentrale van Allianz Global Assistance kunt bellen voor hulp en advies. We noemen een paar risico’s waar je zelf misschien niet aan denkt en die toch door een reisverzekering worden gedekt:

 • extra kosten bij acute problemen (bijvoorbeeld langer hotelverblijf door calamiteiten);
 • kosten om je reis vroegtijdig af te breken (ziekte of ongeval);
 • bijzonder vervoer op medische indicatie (ambulance en ambulancevliegtuig, gipsvluchten);
 • een opsporings- of reddingsoperatie (bijvoorbeeld de inzet van een helikopter);
 • extra reis- en verblijfskosten wanneer de partner in het buitenland in het ziekenhuis terecht komt;
 • kosten indien je in het buitenland komt te overlijden (begrafenis- of crematiekosten ter plaatse of vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland)

Is er overlap met andere verzekeringen of ben ik met een reisverzekering dubbel verzekerd?

In de praktijk valt overlapping of dubbel verzekerd zijn wel mee. Overlap zou er kunnen zijn met een zorg-, inboedel-, ongevallen- en kostbaarhedenverzekering.
Je zorgverzekering vergoedt meestal medisch noodzakelijke kosten in het buitenland (Europa), maar wel tot een bepaalde hoogte. Dat is het tarief dat in Nederland gebruikelijk is voor medische kosten. De medische kosten boven het Nederlandse tarief worden gedekt door een reisverzekering. Het vroegtijdig afbreken van een reis door een ongeval of ziekte valt ook niet onder je ziektekostenverzekering, maar wel onder de reisverzekering.

Welke risico’s zijn er verzekerd met een reisverzekering?

Met een reisverzekering ben je verzekerd voor materiële schade zoals je bagage en persoonlijke schade zoals ziekte en/of ongeval (letselschade) die je in je vakantie of tijdens je reis kunt oplopen. De schade die de reisverzekeraar vergoedt, is vaak vele malen hoger dan de premie voor je reisverzekering. De reisverzekeraar biedt hulp in het land waar je op vakantie bent en zorgt ervoor dat je, indien nodig, wordt teruggebracht naar Nederland. Een reisverzekering wordt vaak gecombineerd met een annuleringsverzekering.

Hoe zit het met een actieve vakantie of gevaarlijke sporten tijdens mijn vakantie?

Als je een avontuurlijke vakantie hebt geboekt en aan gevaarlijke sporten gaat doen zoals bijvoorbeeld bergbeklimmen, abseilen of parachutespringen, dan moet je hiervoor een aparte reisverzekering afsluiten. Allianz Global Assistance heeft speciaal voor actieve vakanties de Adventure en Survival reisverzekering.

Welke verplichtingen heb jij nadat je een reisverzekering hebt afgesloten?

Een reisverzekering afsluiten betekent niet alleen rechten maar ook bepaalde plichten zoals:

A. Premie betalen
B. Schade voorkomen en beperken
C. Reisverzekeringschade tijdig melden
D. Wijzigingen op je reisverzekering tijdig doorgeven

A. Premie betalen

De kosten die jij moet betalen voor een reisverzekering, wordt premie genoemd. Nadat je zelf een keuze hebt gemaakt voor wat betreft de dekking van de polis, komt er totaalbedrag uit welke je aan de reisverzekeraar moet betalen. Over dit totaalbedrag (de premie) kan assurantiebelasting geheven worden. In veel gevallen worden er ook poliskosten in rekening gebracht. De premie, inclusief assurantiebelasting en poliskosten bepalen de kostprijs voor je reisverzekering.

B. Schade voorkomen en beperken

Als er tijdens je reis of tijdens je vakantie goederen beschadigt raken of gestolen worden, zoals bijvoorbeeld je mobiele telefoon, laptop of zonnebril dan is dat erg vervelend. Om dat te voorkomen dien je zelf voorzichtig met je spullen om te springen en er ook alles aan te doen om te voorkomen dat je bagage gestolen kan worden. Als je het dieven echt heel gemakkelijk maakt loop je het risico dat de reisverzekeraar een vergoeding weigert.

Het hebben van een reisverzekering betekent niet dat te allen tijde een vergoeding ontvangt bij schade. Je moet dus altijd zorgvuldig omgaan met je spullen tijdens je vakantie. De belangrijkste uitsluiting is eigen schuld/zorgeloosheid, waardoor diefstal van bagage mogelijk is (bijvoorbeeld als je kostbaarheden achterlaat in de auto, of je bagage in de auto zichtbaar is voor voorbijgangers). Ook de gevolgen van een schade moet je zo veel mogelijk beperken.

C. Reisverzekeringschade tijdig melden

Mocht je ondanks het feit dat je voorzicht bent geweest toch schade hebben, dan moet je dit zo snel mogelijk melden aan Allianz Global Assistance. Het melden van een reisverzekeringschade kan telefonisch en online. In sommige gevallen is het ook belangrijk dat je aangifte hebt gedaan bij de politie. Ook wanneer je medische kosten moet maken is het van belang je verzekeraar te informeren.

D. Wijzigingen op je reisverzekering tijdig doorgeven

Vaak sluit je een reisverzekering af voor het hele gezin. Maar als er tijdens de looptijd van de verzekering iets in je (gezin)situatie verandert, moet je dit ook zo snel mogelijk laten weten aan Allianz Global Assistance of aan je tussenpersoon, in dit geval Reisverzekeringkorting.nl.
Verhuizingen, samenwonen, scheidingen, vertrek naar het buitenland, zijn voorbeelden van wijzigingen die altijd aan de reisverzekeraar moeten worden doorgegeven.

Wat mag je van een reisverzekeraar verwachten?

Wanneer je een schade bij de reisverzekeraar meldt, zal deze je zo snel mogelijk informeren of je schade onder de dekking van je verzekering valt. Verder mag je van Allianz Global Assistance verwachten dat zij proberen om je schade zo snel mogelijk af te handelen.

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

Als je de premies van de verschillende (doorlopende) reisverzekeringen vergelijkt, dan zie je nog al eens wat verschillen. Meestal heeft dit te maken met de polisvoorwaarden die verzekeraars hanteren, met andere woorden, wat krijg je precies als je schade hebt. Verzekeraars die bezuinigen op de dekking hanteren soms lagere premies. Een uitzondering daarop vormt Allianz Global Assistance, die naast een gunstige premie ook hoge vergoedingen kent.

Je bepaalt zelf ook voor een belangrijk deel de hoogte van de premie. Een reisverzekering kan je zelf volledig naar jou eigen wensen samenstellen. De volgende componenten zijn zeker van invloed op de premie:

 • Het gekozen dekkingsgebied: Europa of werelddekking.
 • De gekozen modules: uitgebreide of beperkte dekking.
 • Duur van de verzekering: hoe langer op vakantie hoe hoger de premie (geldt niet bij een doorlopende reisverzekering).
 • Je gezinssituatie: alleenstaande of een gezin.

Wat wordt er, naast schade, nog meer van de premie betaald?

Van de premie wordt, behalve schade, ook het volgende betaald:

 • De kosten van voorlichting en preventie.
 • Het regelen van de schade door de verzekeraar.
 • Eventueel een onderzoek door deskundigen.
 • Bereddingskosten.
 • De kosten van de verzekeraar. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken, promoten en verkopen van de verzekering. Daarnaast zijn er kosten voor de administratie van de verzekering en voor het geven van informatie aan klanten.
 • De kosten van een tussenpersoon (bank of verzekeringsadviseur). De verzekeraar betaalt meestal provisie aan de tussenpersoon.

Toelichting op veelgebruikte termen.

Assurantiebelasting
Dit is een belasting die de overheid over de premie van schadeverzekeringen heft. Niet alle onderdelen van een reisverzekering zijn assurantiebelastingplichtig. De annuleringsverzekering is wel volledig assurantiebelastingplichtig. De door jou betaalde belasting wordt door de verzekeraar aan de Belastingdienst afgedragen.

Bereddingskosten
Onder bereddingskosten worden verstaan de kosten die direct bij of na een gebeurtenis worden
gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade.

Dekkingsgebied
Je kunt bij het afsluiten van een reisverzekering vaak voor verschillende soorten dekkingen kiezen. Een voorbeeld hiervan is Werelddekking of Europadekking.

Deskundigen
Deskundigen kunnen bijvoorbeeld schade-experts en artsen zijn. Experts worden ingeschakeld om de hoogte van een schade vast te stellen. Artsen beoordelen en adviseren bijvoorbeeld over het letsel van slachtoffers en de behandeling.

Letselschade
Letselschade is schade aan personen of  de gezondheid van personen. Bijvoorbeeld een gebroken been of een hersenschudding, maar ook voedselvergiftiging.

Materiële schade
Materiële schade is schade aan je spullen zoals bagage, kleding of je fotocamera. Dergelijke spullen kunnen bijvoorbeeld worden gestolen, kwijt of beschadigd raken.

Module
Er is vaak keuze uit verschillende module. Dat zijn uitbreiding op de standaarddekking. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor hogere verzekerde bedragen of het meeverzekeren van speciale activiteiten of extreme sporten.

Polisvoorwaarden
Een reisverzekering is een overeenkomst tussen jou en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polis blad en polisvoorwaarden, samen ook wel polis genoemd. De verzekerde risico’s, de uitsluitingen daarop en andere beperkingen in de dekking staan er nauwkeurig in beschreven. Ook andere rechten en plichten worden in de polis vermeld. Het is voor jou dus een belangrijk document. Lees het daarom goed door voordat je op reis gaat.

Premie
De premie van een kortlopende reisverzekering wordt meestal in één keer betaald. Premie voor doorlopende reisverzekeringen kan per maand of per jaar worden betaald. Je moet tijdig de premie betalen. Als je niet of te laat betaalt kan dat gevolgen hebben voor je dekking. In slechtste geval ben je dan gewoon niet verzekerd.

Wanneer verandert je situatie?
Je persoonlijke situatie verandert bijvoorbeeld wanneer je verhuist (of definitief naar het buitenland vertrekt). Maar ook als je gezinssituatie verandert. Denk aan samenwonen, echtscheiding, of gezinsuitbreiding. Deze informatie moet je doorgeven aan je reisverzekeraar, bijvoorbeeld indien je een doorlopende reisverzekering hebt, omdat het gevolgen kan hebben voor de dekking en de premie.

Meest gestelde vragen en antwoorden over een reisverzekering (FAQ)

Lees hier de meest gestelde vragen en antwoorden.

Wat is een reisverzekering?

Met een reisverzekering ben je verzekerd voor materiële schade zoals je bagage, maar ook voor persoonlijke schade zoals ziekte en/of ongeval (letselschade) die je in je vakantie of tijdens je reis kan oplopen. De reisverzekeraar biedt ook hulp in het land waar je op vakantie bent en zorgt ervoor dat je, indien nodig, wordt teruggebracht naar Nederland. Een reisverzekering wordt vaak gecombineerd met een annuleringsverzekering.

Wat dekt een reisverzekering?

Er zijn kosten die door geen enkele andere verzekering worden gedekt. Dat zijn bijvoorbeeld onvoorziene kosten die ook wel SOS kosten worden genoemd. Je moet dan denken aan extra reis- en verblijfskosten door stakingen, natuurrampen of andere onvoorziene zaken. Ook dekt je reisverzekering de kosten wanneer je eerder naar huis moet terugkeren omdat iemand in de familie een ongeval heeft gehad of ernstig ziek is geworden. Wanneer je gered moet worden op zee of vanaf een berghelling, betaald je reisverzekeraar de rekening.

Wat is het verschil tussen een kortlopende- en een doorlopende reisverzekering?

Een doorlopende reisverzekering is al snel goedkoper wanneer je meerdere keren per jaar op vakantie gaat. Een ander voordeel is dat je dan niet vergeet om een reisverzekering af te sluiten. Het omslagpunt ligt ongeveer bij drie weken vakantie per jaar.

Wat kost een reisverzekering?

Je bepaalt zelf voor een belangrijk deel de hoogte van de premie. Een reisverzekering kan je volledig naar jou eigen wensen samenstellen. De goedkoopste kortlopende reisverzekering met bagagedekking en Europadekking heb je bij ons vanaf: € 1,26 per dag (10% korting)! De goedkoopste doorlopende reisverzekering Europadekking < 27 jaar heb je al vanaf: € 1,18 per maand (25% korting)!

Wanneer moet ik een reisverzekering afsluiten?

Een reisverzekering kun je tot een dag voor vertrek nog afsluiten. Een annuleringsverzekering afsluiten moet je zo snel mogelijk doen. Bij voorkeur binnen 14 dagen na het boeken van de reis, maar later is bij ons geen probleem

Wat is het verschil tussen een reisverzekering en annuleringsverzekering?

Een reisverzekering is een verzekering tegen schade die wordt opgelopen tijdens het reizen of tijdens je vakantie. Een annuleringsverzekering is vooral bedoeld voordat je op reis gaat of als je een reis/vakantie moet afbreken. Een annuleringsverzekering beschermd je dan tegen de financiële schade.

Wat voor overlap is er met andere verzekeringen?

Een reisverzekering is een combinatie van een aantal verzekeringsvormen in één pakket. Je kan zelf kiezen welke rubriek je wel of niet wilt verzekeren. Hierdoor kan je overlappingen met bestaande verzekeringen voorkomen. SOS- hulpverlening, extra verblijfskosten, reddings- en opsporingskosten en repatriëringskosten zijn alleen op een reisverzekering gedekt. Daarvoor geldt nooit enige overlap.

Kan ik ook bijzondere sporten meeverzekeren?

Ja, als je aan bijzondere sporten gaat doen tijdens je vakantie of reis kan je dit meeverzekeren. Voorbeelden van bijzondere sporten zijn bergbeklimmen, skiën, diepzeeduiken, parachutespringen, waterskiën en kitesurfen.

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over reisverzekeringen? Bel: 055 540 04 09 (09:00 – 17:00 uur op werkdagen) of stuur een e-mail naar info@reisverzekeringkorting.nl

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.