Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 17.00 uur op werkdagen)

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het Thuiswinkel Keurmerk.

Bedrijven die aangesloten zijn bij het Thuiswinkel Keurmerk voldoen aan de wet- en regelgeving inzake veilig kopen op internet.

Leden van het Thuiswinkel Keurmerk kan je herkennen het beeldmerk van Thuiswinkel Keurmerk. Als een verkopende partij zich niet houdt aan de wet of volgens jou een onrechtmatige daad begaat waar je het niet mee eens bent, dan kan je een klacht indienen bij Thuiswinkel Keurmerk. Het Thuiswinkel Keurmerk kan voor je uitzoeken of een thuiswinkel al dan niet volgens de wet handelt of een onrechtmatige daad heeft begaan. Indien noodzakelijk kan het Thuiswinkel Keurmerk een onafhankelijke arbiter benoemen die een bindende uitspraak doet inzake het conflict dat je met een van onze leden hebt.

Meer informatie: www.thuiswinkelkeurmerk.info