Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 17.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Klachtenprocedure

De medewerkers van Reisverzekeringkorting – Allianz Global Assistance, streven naar een maximale service en klanttevredenheid. Mocht desondanks onze dienstverlening niet voldoen aan jouw verwachtingen, dan kan je binnen drie maanden na het ontstaan van de klacht een schriftelijk gemotiveerde klacht bij ons indienen. Deze brief kan je richten aan de directie van Reisverzekeringkorting.nl (zie onze contact gegevens).

Wij verplichten ons om na ontvangt van je klacht je binnen 14 dagen schriftelijk of per e-mail te laten weten of wij jouw klacht gegrond vinden en wat wij zullen doen om de klacht op te lossen.

Heb je een klacht over Allianz Global Assistance?

Heb je een klacht over Allianz Global Assistance bijvoorbeeld over een schadebehandeling? Dan kan je rechtstreeks contact opnemen met Allianz Global Assistance. Lees hier meer: Klachtenprocedure Allianz Global Assistance

Klachteninstituut Kifid

Mocht je desondanks het niet eens zijn met onze reactie dan kan je een schriftelijke klacht indienen bij het Kifid, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Meer informatie over de werkwijze en verdere procedure kan je lezen op de website van het Kifid.