Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 17.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Visum voor Nederland – Travel Risk Insurance

Visum voor Nederland – Travel Risk InsuranceIndien je van plan bent om voor een kort verblijf naar Nederland of naar de Caribische Koninkrijksdelen te reizen, moet je mogelijk een Schengenvisum aanvragen.

Hier vindt je meer informatie en bruikbare tips over het Schengenvisum en het Caribisch visum. Daarnaast informeren wij je over de verplichte medische reisverzekering van Allianz Assistance, die je hier kunt afsluiten.

Visum voor Nederland: Schengenvisum

Sinds 1995 vindt er binnen het Schengengebied, bestaande uit een aantal Europese landen waaronder Nederland, geen controle meer plaats aan de binnengrenzen. Deze landen geven een “gemeenschappelijk” visum af: het Schengenvisum.

Schengengebied

Je kunt met een geldige verblijfsvergunning voor Nederland een andere Schengenstaat bezoeken zonder visum. Personen die van buiten het Schengengebied komen en naar Nederland willen komen, mogen óók vrij naar de andere landen van het Schengengebied reizen. Dit geldt voor mensen die geen visum nodig hebben, maar ook voor mensen die wel een visum nodig hebben. Alle landen van het Schengengebied geven namelijk vaak visa af die geldig zijn voor het hele gebied. Dit betekent dat je met een visum afgegeven door Nederland ook naar Spanje kunt reizen. Andersom betekent dit ook dat iemand naar Nederland kan reizen met een visum dat is afgegeven door bijvoorbeeld België.

Visum voor Kort Verblijf

Een visum is één van de voorwaarden voor het verkrijgen van toegang tot Nederland en de andere Schengenlanden. Een visum is een sticker die in het reisdocument (bijvoorbeeld jouw paspoort) wordt geplakt. Een visum geeft aan dat er op het moment van afgifte geen bezwaar bestaat tegen jouw binnenkomst voor een kort verblijf. De Nederlandse overheid toetst of je in aanmerking komt voor een visum.

Grenscontrole Nederland

Het bezit van een visum is geen garantie dat je daadwerkelijk tot Nederland wordt toegelaten. Op Schiphol, of een andere grenspost, kan ook controle plaatsvinden op jouw reisdoel of jouw financiële middelen. Neem daarom ook altijd de benodigde documenten mee op reis naar Nederland. Dit voorkomt vertraging en andere ongemakken aan de grens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een kopie van het formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ en eventueel kopieën van jouw bewijsstukken van het inkomen. Het visum is geldig voor een beperkte periode (maximaal 90 dagen).

Visum voor Caribische Koninkrijksdelen

Per 10 oktober 2010 kan je met 1 visum meerdere Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden bezoeken. Het toeristisch visum of visum voor kort verblijf is geldig voor alle Koninkrijksdelen in het Caribisch gebied. Het Caribisch gebied bestaat uit de landen Aruba, Curacao, Sint Maarten en uit de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Moet mijn gast een Schengenvisum aanvragen?

Of je een Schengenvisum nodig heeft hangt van jouw nationaliteit af. Zie de lijst met visumplichtige nationaliteiten voor een verblijf van maximaal 3 maanden.

Kosten visumaanvraag

Voor een visumaanvraag zijn legeskosten verschuldigd. Deze moeten in de locale valuta worden voldaan en bedragen voor 2012 omgerekend:

  • Visum maximaal drie maanden: € 80
  • Kinderen tot 6 jaar: € 0
  • Kinderen van 6 tot 12 jaar € 40

Verlenging Visum Kort Verblijf

Verlenging van een visum voor kort verblijf (Schengenvisum) is in principe niet mogelijk. Je kunt het visum kort verblijf alleen verlengen in zeer bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als je niet in staat bent om terug te keren door medische redenen. Je kunt jouw visum kort verblijf in bijzondere gevallen laten verlengen tot maximaal 90 dagen. Deze verlenging wordt aangevraagd bij één van de visumloketten van het IND. Voor de verlenging van het visum kort verblijf moet je eerst telefonisch een afspraak maken bij de IND. Als u de Surinaamse nationaliteit hebt en 65 jaar of ouder bent, dan gelden andere voorwaarden. Neem dan contact op met de IND.

Verplichte medische reisverzekering Schengenvisum

In maart 2004 is in EU-verband in Brussel besloten om vanaf 1 juni 2004 een verplichte medische reisverzekering in te stellen als voorwaarde voor het verstrekken van een Schengenvisum. Dit betekent dat iedereen die een visum krijgt dient te beschikken over een reisverzekering voor de gehele reisperiode in Schengen, de verzekering dient een minimale dekking te bieden van € 30.000,- inclusief medische – en repatriëringskosten.

Travel Risk Insurance voor Schengenvisum

De Travel Risk Insurance van Mondial Assistance voldoet aan de eisen voor de aanvraag van een Schengenvisum. Deze reisverzekering biedt dekking voor uitgaven op het gebied van repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en/of spoedbehandeling in het ziekenhuis. De reisverzekering heeft een minimale dekking van € 30.000,-

Wat kost een Schengenreisverzekering?

De Travel Risk Insurance van Allianz kost € 3,- per persoon per dag. Met deze reisverzekering heb je werelddekking en kun je doorreizen naar bestemmingen buiten Europa. Deze verzekering is alleen af te sluiten voor personen jonger dan 70 jaar. De bijzonderheden van de Travel Risk Insurance:

  • Europadekking, premie: € 2,- p.p.p.d.
  • Werelddekking, premie: € 3,- p.p.p.d.
  • De poliskosten bedragen eenmalig € 4,50
  • Minimum premie € 11,50
  • Eigen risico geneeskundige kosten bedraagt € 45,-

Deze verzekering is alleen af te sluiten voor personen jonger dan 70 jaar.

Hoe sluit ik een Schengenreisverzekering af?

Dat kan hier eenvoudig en snel.

Wat dekt de Schengenreisverzekering van Allianz Assistance?

De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking. Lees hieronder de vergoedingen:

Rubriek I: S.O.S.-KOSTEN De Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, wanneer deze noodzakelijk zijn in verband met: Verzekerde bedragen (p.p. per gebeurtenis, tenzij anders wordt vermeld)
a. Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde
Extra verblijfkosten € 70, – p.p. per dag
Extra terugreiskosten naar Nederland of het land van domicilie Kostende Prijs
Kosten van terugkeer naar Nederland of het land van domicilie per ambulancevliegtuig Kostende Prijs
Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs € 70, –
Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar:
Reiskosten (max. 1 persoon) Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen) € 70, – p.p. per dag
Kosten van opsporings- en reddingsacties € 45.500, –
b. Overlijden van verzekerde
Vervoerskosten stoffelijk overschot of Kostende Prijs
Kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagen Tot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar het land van domicilie
Extra reiskosten gezinsleden/reisgenoot Kostende Prijs
c. Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde
Extra terugreiskosten naar het land van domicilie Kostende Prijs
d. Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot
Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt:
Reiskosten (max. 1 persoon) Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen) € 70, – p.p. per dag
e. Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie
Extra terugreiskosten naar het land van domicilie Kostende Prijs
f. Gedwongen oponthoud
Extra terugreiskosten Kostende Prijs
Extra verblijfkosten € 70, – p.p. per dag
Verder vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:
g. Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs (franchise € 23,-) € 90, –
h. Indien bij het maken van extra reiskosten gebruik wordt gemaakt van het eigen privé-motorrijtuig € 0,19 per kilometer

 

Rubriek II: MEDISCHE KOSTEN

Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)

Medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied:
• dokters- en ziekenhuiskosten € 30.000, –
• aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel € 90, –
• prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval € 680, –
Eigen risico per gebeurtenis: € 45, –
Tandartskosten:
• tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied € 230, –

 

Rubriek III: EXTRA DEKKING Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)
• Reisdocumenten: Aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument € 115, –
• Vervangende kleding en/of toiletartikelen € 115, –
Schade aan logiesverblijven. Maximale vergoeding voor schade aan hotel-/bungalowinventaris of opstallen buiten Nederland (franchise € 23,- per gebeurtenis) € 115, –

Veelgestelde vragen over een reisvezekering voor Schengenvisum

Waarom moet ik een reisverzekering voor een visum afsluiten?
Wanneer een buitenlandse toerist naar een Schengenland reist en visumplichtig is, moet men verplicht een medische reisverzekering afsluiten (verzekering voor medische kosten en repatriëring) om een Schengen-visum te kunnen verkrijgen.

Voor wie is de reisverzekering bedoeld?
Voor iedereen die buiten het Schengengebied woont en een reis wil ondernemen naar een van de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden en Zwitserland.

Wanneer moet een Schengenreisverzekering worden afgesloten?
De reisverzekering moet de periode omvatten die gelijk is aan de duur van het visum. De reisverzekering moet tijdig worden afgesloten en er moet een bewijs (polis) worden overlegd aan de ambassade waar de visumaanvraag wordt gedaan.

Kan ik een reisverzekering voor een Schengenvisum wijzigen of annuleren? 
Wanneer de reisverzekering nog niet is ingegaan, kan je polis wijzigen, bijvoorbeeld de ingangsdatum of einddatum. Denk aan de ingangsdatum. Wanneer de polis is ingegaan kan je deze niet meer wijzigen.

Wat als de aanvraag voor een Schengenvisum wordt afgewezen? 
Indien een visum wordt geweigerd, dan is een kopie van de afwijzing voldoende om de Schengenreisverzekering te annuleren. In dat geval ontvang je de premie terug.

Vragen?

Heb je een vraag over een reisverzekering voor een visum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400409 of stuur een e-mail: [email protected]

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier.

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.