Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 17.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Turkije: Schengenvisum en medische reisverzekering voor Nederland

Van Turkije naar Nederland

Gaan er vanuit Turkije familie of vrienden op reis naar Nederland voor een kort verblijf? Dan moet daarvoor een Schengenvisum worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassade. Met een Schengenvisum mogen Turken maximaal 90 dagen in het Schengengebied verblijven.

Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van een Schengenvisum, is het afsluiten van de juiste medische reisverzekering. Dat kan hier voor slechts € 2,- per persoon per dag (Europadekking).

Woon je in Turkije? En wil je een visum voor kort verblijf in Nederland aanvragen? Bekijk dan welke regels gelden en hoe je een visum aanvraagt.

Hoe lang duurt een visumaanvraag voor Nederland?

Je kan een aanvraag op z’n vroegst 3 maanden voor je reis vanuit Turkije naar Nederland indienen. En minimaal 15 werkdagen van tevoren. Meestal weet je binnen 15 kalenderdagen of je het visum krijgt. Soms is meer tijd nodig: de aanvraag kan dan 30 dagen duren. En in uitzonderlijke gevallen 60 dagen. Bijvoorbeeld als er extra documenten nodig zijn.

Visumaanvraagprocedure in Turkije

Voor meer informatie over de eisen en het indienen van aanvragen voor het visum, kan je terecht bij visumfacilitatiedienst VFS Global (Engels- en Turkstalig). Zij zijn telefonisch bereikbaar op: +90 212 373 58 06, van maandag tot en met vrijdag: 08:30 – 12:00 uur en 13:00 – 17:00 uur, of stuur een e-mail.

Let op: afspraken maken is gratis! De ambassade in Ankara en het consulaat-generaal in Istanbul werken alleen met VFS Global. Wij raden u ten stelligste af gebruik te maken van bemiddelingsbureaus of andere instanties die zich voordoen als (gelieerd aan) de ambassade of het consulaat.

VFS Global in Ankara

 • Netherlands Visa Application Centre, Ankara.
 • Kantoor: : New address effective 16 April 2019: İşçi Blokları Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:57/A Çankaya/Ankara 06530 – Regnum Sky Tower.

VFS Global in Istanbul – Beyoglu

 • Netherlands Visa Application Centre, Istanbul – Harbiye
 • Kantoor: Hacıahmet Mh. Kurtuluş Deresi Cd. No: 29/A (Elysium Soul) Beyoğlu-İstanbul.

Wanneer heb je een tolk nodig?

 • Voor Ankara geldt: Als je geen Nederlands, Engels of Turks spreekt, moet je zelf zorgen voor een officiële tolk. Een officiële tolk heeft een speciaal pasje dat bewijst dat hij/zij een officiële tolk is. De tolk mag geen familielid zijn.
 • Voor Istanbul geldt: Als u geen Nederlands, Engels, Turks of Arabisch spreekt, moet je zelf te zorgen voor een officiële tolk. Een officiële tolk heeft een speciaal pasje dat bewijst dat hij/zij een officiële tolk is. De tolk mag geen familielid zijn.

Geldigheid paspoort bij een visumaanvraag

Een visumaanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als het paspoort op het moment van indienen van de aanvraag niet ouder is dan 10 jaar. Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moeten er in het paspoort minstens 2 lege pagina’s zijn.

Geweigerde visumaanvraag

Over geweigerde visumaanvragen wordt vanwege privacyredenen niet gecorrespondeerd. Wanneer je het niet eens bent met een weigering kunt u een bezwaarschrift indienen. Informatie hiervoor vindt je op de afwijzende beschikking.

Wat heb je nodig voor een Schengenvisum aanvraag?

Turken die naar Nederland willen reizen moeten voor de visumaanvraag de volgende stappen nemen:

 • Je moet een Turks paspoort of ander reisdocument overleggen met ten minste 2 blanco pagina’s. Jouw reisdocument moet in de afgelopen 10 jaar zijn afgegeven. Het moet nog minimaal 3 maanden geldig zijn na de datum waarop je het Schengengebied wilt verlaten.
 • Je levert een volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier in. Iedere persoon die op je reisdocument meereist moet een eigen formulier inleveren. Formulieren voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten door een ouder of voogd zijn ondertekend.
 • Je levert een pasfoto volgens de Nederlandse eisen in.
 • Je laat jouw vingerafdrukken afnemen. Dit doe je wanneer je de aanvraag indient. Deze blijven 5 jaar geldig. Voor sommige aanvragers, zoals kinderen jonger dan 12 jaar, is dit niet nodig.
 • Je betaalt leges, dat zijn de kosten voor een visumaanvraag. Als je naar een externe dienstverlener gaat, zoals VFS Global betaalt je daarvoor ook een vergoeding.

Daarnaast zijn er documenten die nodig zijn voor een zorgvuldige beoordeling van je aanvraag.

 • Bewijs van reizen naar Nederland en terug naar Turkije: Reisschema (reisreservering naar en uit Schengengebied op naam van de visumaanvrager, niet een ticket). Let op: maak alleen een (vlucht)reservering die geannuleerd kan worden.
 • Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking: Dit document moet worden ondertekend door de persoon in Nederland die de visumaanvrager uitnodigt. De handtekening van de garantsteller en/of logiesverstrekker moet worden gelegaliseerd bij de Nederlandse gemeente waar hij/zij staat ingeschreven. Indien de familie of vrienden van de visumaanvrager geen particuliere logies verstrekken, dan moet de visumaanvrager documenten tonen waaruit blijkt dat hij/zij hen bezoekt. Als dat van toepassing is, bijvoorbeeld een bewijs waaruit de relatie blijkt met degene die wordt bezocht. Bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijkscertificaat of bewijs van geregistreerd partnerschap.
 • Bewijs van voldoende inkomen garantsteller: Bij garantstelling moeten er bewijsstukken worden aangeleverd waaruit blijkt dat de garantsteller voldoende inkomen heeft, zoals een kopie van zijn arbeidscontract, de laatste drie loonstroken of andere bewijzen van inkomsten van uw logiesverstrekker en drie meest recente bankafschriften of salarisstroken.
 • Bewijs van terugkeer naar het land van herkomst: Documenten waaruit blijkt dat de visumaanvrager na de reis weer teruggaat naar het land van herkomst. Voorbeelden daarvan zijn:
  • Een verklaring van de werkgever, arbeidscontract of andere gegevens waaruit blijkt dat de visumaanvrager werk heeft in het land van herkomst.
  • Een document waaruit blijkt dat er een opleiding wordt gevolgd in het land van herkomst.
  • Een document waaruit blijkt dat er kinderen zijn die in in land van herkomst naar school gaan.
  • Een document waaruit blijkt dat de visumaanvrager een woning of ander onroerend goed heeft in het land van herkomst.
  • Een document waaruit blijkt dat de visumaanvrager zorg draagt voor personen in het land van herkomst.
 • Bewijs van medische reisverzekering: Er moet een geldige reisverzekering op naam van de visumaanvrager (de verzekeringsnemer mag de persoon zijn die de vreemdeling uitnodigt) worden afgesloten. De verzekering moet geldig zijn in het gehele Schengengebied en tijdens de periode van verblijf. Bij medische kosten moet er minstens 30.000 euro worden vergoed. De verzekering dient medische kosten te dekken, waaronder ziekenhuisbehandeling, spoedbehandeling en repatriëring (ook in het geval van overlijden).

Wat kost een visumaanvraag voor Nederland?

Als jij een aanvraag voor een Schengenvisum indient, betaal je leges (kosten). De prijzen van de visumproducten zijn:

 • € 60,- voor een volwassene
 • kinderen 6 tot 12 jaar € 35,-
 • kinderen 0 tot 6 jaar gratis

VFS Global zal voor de verleende diensten ook kosten in rekening brengen.

Hoe maak ik in Turkije een afspraak voor een kort-verblijf visum?

De Nederlandse ambassade in Ankara en het consulaat in Istanbul maken gebruik van de externe dienstverlener VFS Global voor het innemen van aanvragen voor een kort verblijf Schengenvisum. Voor een tijdige afspraak kan je online een afspraak maken via VFS Global. Bekijk de website van VFS Global voor de documenten die je mee moet nemen voor je aanvraag.

Medische reisverzekering Schengenvisum

Heb je een medische reisverzekering nodig voor een Schengenvisum, dan is de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance een uitstekende keuze. Deze reisverzekering is speciaal bedoeld voor Turkse gasten (vrienden, familie of partner) die naar Nederland komen.

Let op: Deze verzekering moet worden afgesloten voordat men vertrekt uit Turkije en de reisverzekering kan alleen worden afgesloten voor personen jonger dan 70 jaar!

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is een uitstekende medische reisverzekering voor iedereen uit Turkije. De verzekering vergoedt de kosten van onder meer: huisarts, medicijnen, ambulance en ziekenhuiskosten in Nederland en andere Schengenlanden tot € 30.000,- Maar ook de kosten voor repatriëring. Dat is het terugbrengen van je buitenlandse gast naar Turkije bij ziekte of overlijden. Deze verzekering is alleen geschikt voor onverwachte (medische) situaties bij een verblijf in Nederland. Bestaande kwalen en gebreken vallen niet onder de dekking.

Schengen visum reisverzekering Allianz

Voordelen van de Travel Risk Insurance voor een Schengenvisum

√ Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.
√ Wordt geaccepteerd op alle ambassades en consulaten.
√ Voor de ingangsdatum kan je de polis kosteloos wijzigen.
√ VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum ontvang je de premie terug en betaal je niets.
√ Snelle service: op werkdagen ontvang je de polis binnen 24 uur of eerder als je dat vraagt.
√ De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Voldoet aan alle voorwaarden voor Schengenvisum

De Travel Risk Insurance voldoet aan alle verzekeringseisen voor een Visum Kort Verblijf Nederland (ook wel toeristenvisum of Schengenvisum genoemd). Dit zijn de eisen:

 • Dekking voor spoedeisende medische hulp en repatriëring naar Turkije.
 • De dekking voor geneeskundige kosten moet minimaal € 30.000,– bedragen.
 • Geldig voor alle Schengen lidstaten.
 • Moet dekking bieden voor de gehele duur van het verblijf.

Op deze website kan jij zelf eenvoudig en snel een medische reisverzekering afsluiten voor jouw gast uit Turkije. Jij mag verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis als digitaal bestand). De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag.

Garantie: Wordt het visum afgewezen dan laten wij de verzekering vervallen en hoef je niet te betalen!

Premie medische reisverzekering

Je hebt al een uitgebreide medische reisverzekering voor personen uit Turkije voor slechts € 2,00 per dag.

Travel Risk Insurance Allianz
Premies Travel Risk Insurance
Reizen binnen Europa € 2,- per persoon per dag
Reizen vanuit buiten Europa (Wereld) € 3,- per persoon per dag
Wintersport/bijzondere sporten€ 1,15 per persoon per dag (alleen Europa)
Annuleringsverzekering 5% van de reissom (reis moet in Nederland geboekt zijn)
Minimum premie € 11,50
Kosten per verzekeringsbewijs € 4,50

Travel Risk Insurance voor Turken

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is een uitstekende medische reisverzekering voor buitenlandse gasten. De verzekering voldoet ook aan de eisen voor de aanvraag van een Schengenvisum. De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking voor:

 • SOS-kosten en repatriëring.
 • Medische Kosten: tot € 30.000,-
 • Wintersport (tegen premietoeslag).
 • Bijzondere sporten (tegen premietoeslag en alleen Europa).
 • Europadekking (voor personen binnen Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen binnen Europa).
 • Werelddekking (voor personen binnen en buiten Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen buiten Europa).
 • Annuleringsverzekering (alleen indien de reis is geboekt bij een Nederlandse touroperator).

Let op: De maximale reisduur van de Travel Risk Insurance is 90 dagen.

Over Turkije

Turkije heet officieel de Republiek Turkije en is een presidentiële republiek gelegen in Zuidwest-Azië en Zuidoost-Europa. De hoofdstad en regeringszetel van het land is Ankara. Turkije ligt voor het overgrote deel in Azië. Ook de hoofdstad Ankara ligt in het Aziatische gedeelte van het land. Een kleine hoeveelheid land ligt geografisch in Europa. Het land wordt om politieke soms tot Europa, maar vanwege culturele en religieuze redenen vaker tot Azië gerekend. Turkije heeft in totaal 6.530 km kustlijn en is een populaire vakantiebestemming voor Nederlanders. In Turkije wonen ruim 80 miljoen mensen. Van hen woont 70% in stedelijke gebieden. In Turkije is Turks de enige officiële taal.

Vragen?

Heb je vragen over de medische reisverzekering voor Turken? Stuur een e-mail: [email protected] of bel ons: Telefoon 055-5400409 (tijdens kantooruren op werkdagen).

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier.

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.