Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Schengenvisum aanvragen: medische reisverzekering

Schengenvisum aanvragen: medische reisverzekering hier snel geregeld

Schengenvisum aanvragen: medische reisverzekering hier snel geregeld

Een Schengenvisum voor Nederland aanvragen kan alleen als je ook een medische reisverzekering hebt afgesloten. Dat kan hier snel en voordelig.

Je hebt al een uitstekende medische reisverzekering van Allianz Global Assistance, die voldoet aan alle visumvoorwaarden, vanaf twee euro per dag.

Schengenvisum aanvragen voor buitenlanders die naar Nederland willen reizen

Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen. Burgers kunnen vrij reizen. Ook vier niet-EU-landen vallen onder de Schengenbepalingen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. In 2010 is bepaald dat burgers van niet-Schengenlanden slechts één visum nodig hebben voor alle Schengenlanden.

Indien een visumplichtige buitenlander naar Nederland of andere Schengenlanden wil reizen moet deze eerst een visum worden aangevraagd. Dat kan bij de Nederlandse ambassade in land waar de buitenlandse gast woont.

Om een visum aan te vragen, lever je een ingevuld aanvraagformulier in bij de ambassade of het consulaat. Reis je door meerdere landen in het Schengengebied? Vraag dan het Schengenvisum aan bij het Schengenland waar je de meeste tijd wilt doorbrengen.

Procedure visum aanvragen

De procedure voor het aanvragen is als volgt:

 • Bezoek de website van de Nederlandse ambassade.
 • Maak een afspraak voor een bezoek. De visumaanvraag moet altijd persoonlijk door de buitenlandse gast worden gedaan (sommige ambassades werken met een afsprakensysteem of hebben deze taak uitbesteed aan een service bureau, zoals VFS Global).
 • Zorg dat alle benodigde documenten en bewijstukken zijn verzameld.
 • De aanvrager krijgt een intakegesprek en hij/zij moet de kosten (leges) voldoen.

Kosten aanvraag Schengenvisum

Elke visumaanvraag kost geld. Krijg je geen visum, dan krijg je ook geen geld terug. Het visum betaal je meestal in euro of in lokale valuta. In uitzonderlijke gevallen (als de lokale munt niet inwisselbaar is) kunt u in een andere valuta beta­len. Informatie hierover kan je krijgen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Ook kunnen er extra kosten, die de ambassade voor je visumaanvraag maakt, aan jouw worden doorberekend. Een aanvraag voor een Schengenvisum kost voor volwassenen in de meeste gevallen € 80,-

Documenten voor een visumaanvraag

Welke documenten je precies moet overleggen hangt af van het doel van het bezoek aan Nederland. Desondanks zijn er een aantal documenten en bewijsstukken die je altijd moet overleggen, zoals:

 • Een ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier.
 • Paspoort en pasfoto’s.
 • Documenten ter onderbouwing van reisdoel, zoals hotelboeking of gelegaliseerd formulier van logiesverstrekking (van een referent in Nederland).
 • Documenten ter bewijs van terugkeer eigen land.
 • Bewijs van middelen of bij het ontbreken daarvan een gelegaliseerd formulier garantstelling (van de referent).
 • Reserveringsbewijs van vliegticket of reis.
 • Bewijs van medische reisverzekering.
 • Eventueel documenten van de referent (garantstelling of logiesverstrekking of beide).

Geldigheidsduur van het Schengenvisum

Het visum wordt in principe afgegeven voor de duur waar­ voor je het hebt aangevraagd met een maximum van 90 aaneengesloten dagen. Ook wordt de datum van in­ en uitreis op jouw vliegticket gecontroleerd. Het aantal dagen dat je in het Schengengebied mag verblijven is op de sticker vermeld in de rubriek ‘duur verblijf’. In de rubriek ‘vanaf’ is de datum vermeld waarop de geldigheid van het visum ingaat. Vanaf die dag mag je het Schengengebied inreizen. Vóór die datum is het visum nog niet geldig. In de rubriek ‘tot’ is de datum vermeld waarop de geldigheid van het visum eindigt. Na die datum is het visum niet meer geldig.

Zodra je voet op Nederlandse bodem zet, gaat het aantal dagen tellen dat in de rubriek ‘duur verblijf’ is ingevuld. Ook kan aangegeven staan voor welk land of welke landen het visum geldig is. De term ‘Schengenstaten’ betekent dat uw visum voor het gehele Schengengebied geldig is. Wanneer op het visum het volgende vermeld is: “BE, NL, LU”, dan is het visum alleen geldig voor de Benelux­landen.

Sluit hier een medische reisverzekering af

De visumaanvrager moet kunnen aantonen dat er ook een medische reisverzekering is afgesloten die voldoet aan de Schengenvoorwaarden. Het bewijs hiervan – de polis – moet men tonen op de ambassade tijdens de visumaanvraag of wanneer het visum wordt opgehaald. Een medische reisverzekering voor een Schengenvisum moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Dekking voor spoedeisende medische hulp en repatriëring.
 • De dekking moet minimaal € 30.000,– bedragen.
 • Geldig voor alle Schengen lidstaten.
 • Moet dekking bieden voor de gehele duur van het verblijf

Wie kan deze verzekering afsluiten?

Deze verzekering kan door een belanghebbende in Nederland worden afgesloten. Dat kan zijn:

 • De referent (garantsteller/logiesverstrekker).
 • Een belanghebbende in Nederland (vriend/familie/partner).
 • Jij bent de verzekeringsnemer (premiebetaler) en de visumaanvrager is de verzekerde.

Na het afsluiten ontvang je de polis digitaal en die stuur je door naar de visumaanvrager in het buitenland.

Tips bij het afsluiten van de verzekering

Niet iedere medische reisverzekering is hetzelfde. Zo kunnen de voorwaarden verschillen. Bij sommige verzekeraars ben jij je geld kwijt als een visum wordt afgewezen. Niet bij ons. Lees daarom deze tips:

 • Sluit de verzekering af bij een Nederlandse reisverzekeraar. Dan ontvang je de verzekering en polisvoorwaarden in het Nederlands
 • Lees voor het afsluiten eerst aandachtig de voorwaarden.
 • Zorg dat de garantsteller ook de verzekeringsnemer is. Deze is namelijk financieel verantwoordelijk voor de buitenlandse gast.
 • Kijk of je de premie terug ontvangt als het visum wordt afgewezen.
 • Informeer hoe snel je de polis ontvangt.

Op deze website kan jij zelf eenvoudig en snel een medische reisverzekering afsluiten. Jij mag verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis tevens als digitaal bestand). De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag.

Medische reisverzekering voor visum: Travel Risk Insurance

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is de perfecte Schengenverzekering. Deze reisverzekering voldoet aan de eisen voor de aanvraag van een Schengenvisum. De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking voor:

 • SOS-kosten en repatriëring
 • Medische Kosten: tot € 30.000,-
 • Wintersport (tegen premietoeslag)
 • Bijzondere sporten (tegen premietoeslag)
 • Europadekking (voor personen binnen Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen binnen Europa)
 • Werelddekking (voor personen binnen en buiten Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen buiten Europa)
 • Annuleringsverzekering (alleen indien de reis is geboekt bij een Nederlandse touroperator)

De maximale reisduur van de Travel Risk Insurance is 90 dagen.

Premie verzekering

De premie voor de Travel Risk Insurance medische reisverzekering is aantrekkelijk:

 • Europadekking: € 2,- per persoon per dag.
 • Werelddekking: € 3,- per persoon per dag.
 • Wintersport/onderwatersport/bijzondere sporten: € 1,15 per persoon per dag.
 • Minimum premie: € 11,50
 • Kosten per verzekeringsbewijs: € 4,50
 • Annuleringsverzekering: 5% van de reissom (exclusief assurantiebelasting) mits in Nederland afgesloten.

Op de bovenstaande premies wordt geen extra korting gegeven.

Schengen verzekering afsluiten

Wil je een medische reisverzekering voor een Schengenvisum afsluiten? Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. De premie wordt eerst getoond op het aanvraagformulier, daarna kun je het verzenden om de reisverzekering aan te vragen.

Wat moet je weten over een medische reisverzekering?

 • Je kunt de polis wijzigen wanneer de verzekering nog niet is ingegaan.
 • Indien een visum wordt geweigerd, dan is een kopie van de afwijzing voldoende om de Schengen verzekering te annuleren. In dat geval ontvang je de premie terug.
 • Je kunt een Schengen verzekering afsluiten voor iemand anders. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.
 • Je kunt de polis opsturen naar het buitenland. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden).
 • Je ontvangt de polis in principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Dekkingsovericht Travel Risk Insurance – overzicht vergoedingen

Rubriek I               S.O.S.-KOSTEN De Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, wanneer deze noodzakelijk zijn in verband met:   Verzekerde bedragen (p.p. per gebeurtenis, tenzij anders wordt vermeld)
a.      Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde
Extra verblijfkosten €                 70, – p.p. per dag
Extra terugreiskosten naarNederlandof het land van domicilie Kostende Prijs
Kosten van terugkeer naarNederlandof het land van domicilie per ambulancevliegtuig Kostende Prijs
Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs €                 70, –
Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar:
Reiskosten (max. 1 persoon) Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen) €                 70, – p.p. per dag
Kosten van opsporings- en reddingsacties €           45.500, –
b.      Overlijden van verzekerde
Vervoerskosten stoffelijk overschot of Kostende Prijs
Kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagen Tot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar het land van domicilie
Extra reiskosten gezinsleden/reisgenoot Kostende Prijs
c.    Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde
Extra terugreiskosten naar het land van domicilie Kostende Prijs
d.      Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot
Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt:
Reiskosten (max. 1 persoon) Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen) €                 70, – p.p. per dag
e.      Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie
Extra terugreiskosten naar het land van domicilie Kostende Prijs
f.    Gedwongen oponthoud
Extra terugreiskosten Kostende Prijs
Extra verblijfkosten €                 70, – p.p. per dag
Verder vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:
g.      Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs (franchise € 23,-) €                 90, –
h.      Indien bij het maken van extra reiskosten gebruik wordt gemaakt van het eigen privé-motorrijtuig € 0,19 per kilometer

 

Rubriek II              MEDISCHE KOSTEN

Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde

periode, tenzij anders wordt vermeld)

Medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied:
•       dokters- en ziekenhuiskosten €    30.000, –
•       aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel €          90, –
•       prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval €         680, –
Eigen risico per gebeurtenis: €          45, –
Tandartskosten:
•       tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied €         230, –

 

Rubriek III             EXTRA DEKKING Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)
•         Reisdocumenten: Aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument   €         115, –
•       Vervangende kleding en/of toiletartikelen €         115, –
•         Schade aan logiesverblijven. Maximale vergoeding voor schade aan hotel-/bungalowinventaris of opstallen buitenNederland (franchise € 23,- per gebeurtenis)   €         115, –

Raadpleeg te allen tijde de verzekeringsvoorwaarden, met name de verplichtingen vermeld in de Algemene Bepalingen.

Vragen?

Stuur een e-mail naar [email protected] of bel reisverzekeringkorting.nl in Apeldoorn: Telefoon 055 540 04 09 (van 09.00 – 12.00 uur op werkdagen).

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.