Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Aanvraag visum Nederland: medische reisverzekering

Aanvraag visum Nederland: medische reisverzekering

Voor het aanvragen van een visum voor Nederland is het afsluiten van een medische reisverzekering verplicht.

Op deze website kan je een uitstekende medische reisverzekering afsluiten, de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance. De polis ontvang je snel, meestal dezelfde of de volgende dag. De verzekering voldoet aan alle Schengenvisum eisen. Met de Travel Risk Insurance is jouw buitenlandse gast gegoed verzekerd in Nederland en andere Schengenlanden tegen o.a. spoedeisende medisch kosten en repatriëring.

Wat is een visum voor Nederland?

Een visum is een sticker die in een reisdocument (bijvoorbeeld het paspoort) wordt geplakt. Het visum toont aan dat er op het moment van afgifte geen bezwaar bestaat tegen de binnenkomst voor een kort verblijf in Nederland of andere Schengenlanden voor toerisme, familie- of partnerbezoek. De Nederlandse overheid toetst vooraf of een buitenlander in aanmerking komt voor een Schengenvisum.

Schengenvisum voor kort verblijf

Een visum voor maximaal 90 dagen heet een Schengenvisum. Andere namen die gebruikt worden zijn: Visum Kort Verblijf (VKV) of visum type C. Bezoekers uit visumplichtige landen moeten een Schengenvisum aanvragen bij de Nederlandse ambassade in het woonland.

Met een Schengenvisum voor Nederland kan jouw gast ook reizen in de andere Schengenlanden. Een Schengenvisum is maximaal 90 dagen geldig binnen een periode van 180 dagen.

Visum aanvragen? Medische reisverzekering verplicht

In EU-verband is er besloten om vanaf 1 juni 2004 een verplichte reisverzekering in te stellen als voorwaarde voor het verstrekken van een Schengenvisum. Dit betekent dat iedereen die een visum krijgt/aanvraagt dient te beschikken over een reisverzekering voor de gehele verblijfsperiode in Schengen.

Voorwaarden van de medische reisverzekering

Jouw gast moet beschikken over een medische reisverzekering ter dekking van eventuele uitgaven voor repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en/of spoedbehandeling in het ziekenhuis. De af te sluiten medische reisverzekering dient:

 • Voor het gehele Schengengebied geldig te zijn.
 • Een minimale dekking te hebben van EUR 30.000.
 • De gehele duur van het beoogde verblijf te bestrijken.

Als jij de uitnodigende partij bent mag je de verzekering voor jouw gast afsluiten.

Premie medische reisverzekering vanaf € 2,-

Je hebt al een uitgebreide medische reisverzekering Nederland voor slechts € 2,00 per dag. Komt jouw gast van buiten Europa dan bedraagt de premie € 3,00 per dag. Jouw buitenlandse gast of partner is dan uitstekend verzekerd tegen mogelijke hoge medische kosten en repatriëring.

Let op: De Travel Risk Insurance – medische reisverzekering, is alleen af te sluiten voor personen, die op de ingangsdatum van de verzekering de leeftijd van 70 jaar nog niet bereikt hebben.

Travel Risk Insurance

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is een uitstekende medische reisverzekering voor buitenlandse gasten. De verzekering voldoet ook aan de eisen voor de aanvraag van een visum voor Nederland. De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking voor:

 • SOS-kosten en repatriëring
 • Medische Kosten: tot € 30.000,-
 • Wintersport (tegen premietoeslag)
 • Bijzondere sporten (tegen premietoeslag)
 • Europadekking (voor personen binnen Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen binnen Europa)
 • Werelddekking (voor personen binnen en buiten Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen buiten Europa)
 • Annuleringsverzekering (alleen indien de reis is geboekt bij een Nederlandse touroperator)

Let op: De maximale reisduur van de Travel Risk Insurance is 90 dagen.

Medische reisverzekering voor visum afsluiten

Wil je een medische reisverzekering (Travel Risk Insurance) afsluiten, voor je buitenlandse gast?

Dekkingsoverzicht Travel Risk Insurance

Rubriek I  S.O.S.-KOSTEN De Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, wanneer deze noodzakelijk zijn in verband met:Verzekerde bedragen (p.p. per gebeurtenis, tenzij anders wordt vermeld)
a. Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde 
Extra verblijfkosten€ 70, – p.p. per dag
Extra terugreiskosten naarNederlandof het land van domicilieKostende Prijs
Kosten van terugkeer naarNederlandof het land van domicilie per ambulancevliegtuigKostende Prijs
Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs€ 70, –
Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar: 
Reiskosten (max. 1 persoon)Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen)€ 70, – p.p. per dag
Kosten van opsporings- en reddingsacties€ 45.500, –
b. Overlijden van verzekerde 
Vervoerskosten stoffelijk overschot ofKostende Prijs
Kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagenTot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar het land van domicilie
Extra reiskosten gezinsleden/reisgenootKostende Prijs
c. Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde 
Extra terugreiskosten naar het land van domicilieKostende Prijs
d. Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot 
Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt: 
Reiskosten (max. 1 persoon)Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen)€ 70, – p.p. per dag
e. Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie 
Extra terugreiskosten naar het land van domicilieKostende Prijs
f. Gedwongen oponthoud 
Extra terugreiskostenKostende Prijs
Extra verblijfkosten€ 70, – p.p. per dag
Verder vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:
g. Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs (franchise € 23,-)€ 90, –
h. Indien bij het maken van extra reiskosten gebruik wordt gemaakt van het eigen privé-motorrijtuig€ 0,19 per kilometer
Rubriek II MEDISCHE KOSTEN

Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)

Medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied: 
• dokters- en ziekenhuiskosten€ 30.000, –
• aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel€ 90, –
• prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval€ 680, –
Eigen risico per gebeurtenis:€ 45, –
Tandartskosten:
• tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied€ 230, –
Rubriek III EXTRA DEKKINGVerzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)
• Reisdocumenten: Aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument€ 115, –
• Vervangende kleding en/of toiletartikelen€ 115, –
• Schade aan logiesverblijven. Maximale vergoeding voor schade aan hotel-/bungalowinventaris of opstallen buitenNederland (franchise € 23,- per gebeurtenis)€ 115, –

Raadpleeg te allen tijde de verzekeringsvoorwaarden, vooral de verplichtingen vermeld in de Algemene Bepalingen.

Dit moet je weten over een medische reisverzekering

 • Wij hebben de belangrijkste feiten nog even overzichtelijk op een rijtje gezet:
 • Moet jouw buitenlandse gast een Schengenvisum aanvragen, dan is een medische reisverzekering verplicht.
 • Je kunt een visum reisverzekering op deze website voor jouw buitenlandse gast afsluiten en de premie betalen.
 • De Travel Risk Insurance is alleen af te sluiten voor personen, die op de ingangsdatum van de verzekering de leeftijd van 70 jaar nog niet bereikt hebben.
 • De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance voldoen aan de eisen die worden gesteld aan een medische reisverzekering voor een Schengenvisum (Visum Kort Verblijf).
 • De polis ontvang je zeer snel na jouw aanvraag, meestal dezelfde of de volgende dag. Je ontvangt ook de polisvoorwaarden.
 • Zolang de polis nog niet is ingegaan kan je deze kosteloos laten aanpassen, bijvoorbeeld omdat de visumdatum anders wordt.
 • Als een visum wordt afgewezen en de polis is nog niet ingegaan, dan hoef je niet te betalen.
 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt. De medische reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden. Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze reisverzekeringen.

Visum voor Nederland: de aanvraag procedure

Bij een verblijf van maximaal 90 dagen in Nederland hebben buitenlanders een Schengenvisum nodig (indien visumplichtig). Een Schengenvisum vraagt jouw gast of partner aan bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in het land waar hij/zij woonachtig is. Hiervoor levert de aanvrager een ingevuld aanvraagformulier in plus aanvullende documenten zoals:

 • Een paspoort met een geldigheid van minimaal drie maanden bij terugkomst (niet ouder dan 10 jaar).
 • Een duidelijk, volledig ingevuld, ondertekend en gedateerd Schengenvisum aanvraagformulier.
 • Twee recente pasfoto’s die voldoen aan de Nederlandse eisen.
 • Een vliegticket-reservering voor de gehele periode van verblijf.
 • Bewijs van middelen:
  • De visumaanvrager dient te beschikken over minimaal € 55,- per dag indien hij/zij de reis zelf betaalt.
  • Een hotelreservering voor de gehele periode van verblijf in het Schengengebied.
  • Indien de visumaanvrager geen middelen heeft, dient hij/zij een gelegaliseerde verklaring van garantstelling en/of logiesverstrekking in te leveren.
 • Een medische reisverzekering voor de gehele duur van verblijf in het Schengen.

Een visumaanvraag voor Nederland dient altijd in persoon te geschieden. Het is niet mogelijk om iemand anders een visum te laten aanvragen. Wel is het mogelijk om daarbij behulpzaam te zijn door formulieren in te vullen en naar de aanvrager te verzenden zoals het bewijs van garantstelling/logiesverstrekking. Het afsluiten van de reisverzekering kan ook in Nederland door iemand anders gedaan worden, bijvoorbeeld door de garantsteller.

Afhandeltijd visumaanvraag

De behandeling van de visumaanvraag duurt meestal maximaal 15 dagen. Soms kan een aanvraag maximaal 60 dagen duren. Bijvoorbeeld als er extra onderzoek nodig is zoals een antecedentenonderzoek. Je kunt een visum niet eerder aanvragen dan 3 maanden voor vertrek. Vraagt iemand voor de eerste keer een een visum aan? Doe dat dan tijdig. Bijvoorbeeld 6 weken voor de geplande vertrekdatum naar Nederland.

Kosten voor aanvraag visum

Een Schengenvisum kost € 60 deze moet in de locale valuta worden voldaan. Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud is de prijs € 35. Voor kinderen tot 6 jaar is een visum gratis.

Voor reizigers uit een aantal landen geldt een lager tarief van € 35. Het gaat om de landen Albanië, Georgië, Bosnië-Herzegovina, Moldavië, Oekraïne, Rusland, Servië en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Allianz Global Assistance

Als je een buitenlandse gast naar Nederland wilt laten komen dan wil je de medische verzekering voor hem of haar goed geregeld hebben, daarom kies je voor Allianz Global Assistance, ’s werelds grootste reisverzekeraar en hulpverlener.

Vragen?

Heb je vragen over een medische reisverzekering voor Nederland en Schengenvisum? Stuur een e-mail naar [email protected] of bel reisverzekeringkorting.nl in Apeldoorn:

Telefoon 055 540 04 09 (10:00 – 17:00 uur op werkdagen)

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.