Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 17.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Vanuit Brazilie naar Nederland: Medische reisverzekering verplicht!

Vanuit Brazilie naar Nederland: Medische reisverzekering verplicht!

Komt er familie vanuit Brazilië naar Nederland of een partner? Dan is een medische reisverzekering voor de Braziliaan een voorwaarde om Nederland in te mogen reizen. Een dergelijke verzekering kan je hier afsluiten voor € 3,- per dag. De verzekering voldoet aan de eisen van de Nederlandse autoriteiten.

Vreemdelingen uit een aantal landen, waaronder Brazilië, zijn niet visumplichtig. Dat betekent dat een Braziliaan vooraf geen Schengenvisum hoeft aan te vragen. De voorgenomen verblijfsduur in Nederland of Europa mag echter niet meer dan 90 dagen bedragen.

Van Brazilie naar Nederland: Medische reisverzekering verplicht!

Het is prettig dat jouw familie of partner uit Brazilië geen Schengenvisum hoeft aan te vragen voor een bezoek aan Nederland. Dit betekent overigens niet dat daardoor automatisch het recht bestaat op toelating tot Nederland of het Schengengebied. Het is gebruikelijk dat bij grenscontroles en andere controles informatie moet worden gegeven. Deze informatie kan betrekking hebben op:

 • De financiële middelen van je gast uit Brazilië.
 • De duur van het verblijf.
 • Het doel van de reis.
 • Het bezit van de juiste reisdocumenten, waaronder een medische reisverzekering.

Een Braziliaan die Nederland of een ander Schengenland bezoekt mag geen gevaar vormen voor de openbare orde, nationale veiligheid en internationale betrekkingen.

Voorwaarden voor Brazilianen om visumvrij naar Nederland te kunnen reizen

Hoewel iemand uit Brazilië geen Schengenvisum nodig heeft, kan bij een grenscontrole op Schiphol wel gekeken worden of de persoon uit Brazilie wel voldoet aan de inreisvoorwaarden die gelden voor Nederland. Hierbij kan gevraagd worden naar de volgende documenten:

 • Een geldig reisdocument, bijvoorbeeld een paspoort.Het reisdocument moet na het einde van je verblijf  in Nederland nog 3 maanden geldig zijn. Ook mag deze niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Bewijsstukken die aantonen wat je reisdoel is. Bijvoorbeeld:
  • Een reservering voor een hotel of andere accommodatie; óf
  • Een uitnodiging van de persoon bij wie je in Nederland gaat verblijven.
 • Bewijsstukken die aantonen dat je voldoende financiële middelen hebt voor het verblijf in Nederland, de doorreis en/of de terugreis. Je moet kunnen aantonen over € 55,- per dag te kunnen beschikken. Dat kan bijvoorbeeld: met één of meer bankafschriften, reischeques of contant geld. Staat iemand in Nederland garant voor de kosten van jouw reis en verblijf? Zorg dan dat je het formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ bij je hebt. Het is dan niet verplicht om de handtekening bij de gemeente te legaliseren.
 • Een kopie van het bewijs van een medische reisverzekering die is afgesloten op jouw naam. De persoon in Nederland die jouw uitnodigt, mag de verzekering ook voor je afsluiten. De medische reisverzekering heeft een dekking van minimaal € 30.000,- voor medische kosten in het Schengengebied. De verzekering dekt in ieder geval de volgende kosten tot minimaal € 30.000,- :
  • Kosten voor terugkeer naar land van herkomst om medische redenen.
  • Dringende medische zorg.
  • Spoedbehandeling in het ziekenhuis.
 • Bewijsstukken die aantonen dat je voldoende redenen hebt om terug te keren naar land van herkomst of verblijf. Bijvoorbeeld:
  • Een werkgeversverklaring.
  • Bewijs van inschrijving aan een school van schoolgaande kinderen.
  • Het eigendomsbewijs van een eigen woning en/of andere onroerende goederen.
 • Een optie op of (voorlopige) reservering van een retourticket.

Officiële buitenlandse documenten moeten zijn gelegaliseerd of geapostilleerd en vertaald naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Let op: Indien jouw Braziliaanse bezoek niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden of niet de vereiste documenten kan overleggen, dan kan de toegang tot Nederland en andere Schengenlanden worden geweigerd.

Verandering in voorwaarden visumvrij reizen in 2022

Reizigers, waaronder Brazilianen, die zonder visum naar het Schengengebied mogen reizen, moeten vanaf december 2022 vooraf toestemming vragen om deze Schengenlanden te bezoeken. Deze zogenaamde reis-autorisatie is geen visum. Je vraagt de reis-autorisatie aan via het Europese Reisinformatie en Autorisatiesysteem (ETIAS). De aanvraag kan alleen online gedaan worden. Wanneer de wijziging precies ingaat, is nog niet bekend.

Een medische reisverzekering voor Brazilianen afsluiten

Wij hebben een uitstekende verzekering voor buitenlanders die naar Nederland of elders in Europa reizen, dat is de Travel Risk Insurance, een internationale medische verzekering voor reizigers. Jij kan deze verzekering voor je buitenlandse gast afsluiten, dat gaat eenvoudig en snel. Je hebt binnen 24 uur de polis in huis.

Sta jij garant voor je Braziliaanse gast? Deze reisverzekering heeft ook als doel de garantsteller te beschermen tegen hoge financiële kosten. Sluit daarom een goede reisverzekering af, bij voorkeur in Nederland. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Mocht je een beroep moeten doen op de reisverzekering, dan is dat wel een prettig idee.

Wat is verzekerd?

De ‘Travel Risk Insurance’ is een complete internationale medische verzekering voor onder andere Brazilianen. De reisverzekering kent een uitgebalanceerde dekking tegen de financiële risico’s van ziekte en overlijden zoals:

 • SOS-kosten (o.a. hulpverlening, redding en opsporing).
 • Medische kosten* (o.a. ziekenhuis, specialist en artsen).
 • Repatriëring (o.a. ambulancevliegtuig en vervoer stoffelijk overschot).
 • Kosten begrafenis of crematie en overkomst van familie.

*Medische kosten zijn geldelijke vergoedingen voor artsen (honoraria) en kosten van:

 • ziekenhuisopname;
 • operatie en gebruik operatiekamer;
 • voorgeschreven röntgenopnamen en radioactieve bestralingen;
 • voorgeschreven medicijnen, verbandmiddelen en massage;
 • medisch noodzakelijk vervoer, waaronder eventueel medisch noodzakelijke evacuatie en vervoer vanaf een skipiste.

Ook je reisdocumenten (aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument), vervangende kleding en/of toiletartikelen en schade aan logiesverblijven is meeverzekerd. Verder valt onder de dekking:

 • ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde;
 • overlijden van verzekerde, ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde;
 • overlijden van een meeverzekerde reisgenoot;
 • schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie;
 • kosten door gedwongen oponthoud.

Premie-overzicht Travel Risk Insurance

Je kan bij ons een medische verzekering afsluiten voor familie, vrienden of gasten uit Brazilie. Hieronder zie je de premies voor de Travel Risk Insurance.

Annuleringsverzekering 5% v.d. reissom (excl. assurantiebelasting) mits reis in Nederland is geboekt
Medische verzekering Europadekking €  2,-  per persoon per dag
Medische verzekering werelddekking €  3,-  per persoon per dag
Wintersport/onderwatersport/bijzondere sporten €  1,15  per persoon per dag
Minimum premie verzekering €  11,50
Kosten per verzekeringsbewijs €  4,50

De polis ontvang je tijdens werkdagen binnen 24 uur. De polis en de voorwaarden worden digitaal naar je verzonden en ontvang je per e-mail.

Vanaf wanneer ben je verzekerd?

De ingangsdatum en einddatum van de verzekering staan op het polisblad. De dekking gaat telkens in als een verzekerde Brazilie verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer in het land van herkomst. De dekking voor medische kosten door ziekte gaat pas in 48 uur na aankomst in het land van bestemming. Medische kosten door een ongeval is verzekerd vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Waar is de verzekering geldig?

 • Staat op het polisblad Europa? Dan is de geldigheid beperkt tot de landen van Europa. Dit is inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. De dekking geldt ook in Rusland, tot de Oeral en de Kaukasus. Ook zeereizen tussen de genoemde gebieden vallen onder de dekking.
 • Staat op het polisblad Wereld? Dan is de verzekering geldig in de hele wereld.

Let op: Deze verzekering geldt niet in het land van herkomst (waar je woonachtig bent). Verzeker je bijzondere sporten mee? Dan geldt dat alleen voor Europa ook al staat er ‘Wereld’ op jouw polisblad.

Wat moet je weten over de medische verzekering van Allianz Global Assistance?

 • Je kunt de polis wijzigen wanneer de verzekering nog niet is ingegaan.
 • Je kunt een medische verzekering afsluiten voor iemand anders. Jij bent dan verzekeringsnemer (betaald de premie) en de buitenlandse gast is de verzekerde.
 • Je kunt de polis opsturen naar het buitenland. Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden).
 • Je ontvangt de polis in principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vragen?

Heb je een vraag over een medische verzekering voor Brazilianen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 055-5400409 (tijdens kantooruren op werkdagen) of stuur een e-mail: [email protected]

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier.

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.