Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Tips voor een Schengenvisum reisverzekering

Tips voor een Schengenvisum reisverzekering

Ben je van plan om een medische reisverzekering af te sluiten voor een Schengenvisum. Lees dan eerst onze nuttige tips.

Daarnaast kan je hier ook snel en voordelig een medische reisverzekering voor een visum afsluiten. Dat is de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance.

Wat is een medische reisverzekering voor een visum?

Sinds 1 juni 2004 moeten alle visumplichtige nationaliteiten die het Schengengebied bezoeken kunnen aantonen dat ze verzekerd zijn voor spoedeisende medische hulp en repatriëring. Bij het aanvragen van een Schengenvisum moet de aanvrager de polis overleggen. Zonder deze reisverzekering wordt een visumaanvraag afgewezen.

Vraag hier een Schengenvisum reisverzekering aan

Wil je zorgen dat de visumaanvraag van je gast soepel verloopt? Vraag dan hier een Travel Risk Insurance aan. Het is de perfecte medische reisverzekering voor de aanvraag van een Schengenvisum. Wij bieden jou de volgende voordelen:

 • Je kan hier snel en eenvoudig zelf een Schengen reisverzekering afsluiten voor je gast. Wanneer jij de verzekeringsnemer (premiebetaler) bent, heb jij de zeggenschap over deze verzekering. Dat is belangrijk bij een eventuele schade-uitkering.
 • Je bent verzekerd bij de grootste reisverzekeraar ter wereld. Je kan alles gewoon in het Nederlands afhandelen.
 • Wordt de visumaanvraag afgewezen en is de polis nog niet ingegaan? Dan ontvang je zonder gedoe de volledige premie terug. Wijzingen voor de ingangsdatum worden ook kosteloos door ons verwerkt.
 • De Travel Risk Insurance voldoet aan alle Schengeneisen en is daarom prima geschikt voor een visumaanvraag.
 • Wij zijn supersnel en je ontvangt de polis en de voorwaarden digitaal per e-mail. Vraag je vandaag de polis aan dan ontvang je de polis vrijwel altijd dezelfde dag (tijdens kantooruren en werkdagen). Heb je nog meer haast? Bel ons dan. Wij zorgen er voor dat je de polis binnen een uur ontvangt.

Premie medische reisverzekering vanaf € 2,-

Je hebt al een uitgebreide medische reisverzekering Nederland voor slechts € 2,00 per dag. Komt jouw gast van buiten Europa dan bedraagt de premie € 3,00 per dag. Jouw buitenlandse gast of partner is dan uitstekend verzekerd tegen mogelijke hoge medische kosten en repatriëring.

Let op: De Travel Risk Insurance – medische reisverzekering, is alleen af te sluiten voor personen, die op de ingangsdatum van de verzekering de leeftijd van 70 jaar nog niet bereikt hebben.

Travel Risk Insurance

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is een uitstekende medische reisverzekering voor buitenlandse gasten. De verzekering voldoet ook aan de eisen voor de aanvraag van een Schengenvisum. De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking voor:

 • SOS-kosten en repatriëring
 • Medische Kosten: tot € 30.000,-
 • Wintersport (tegen premietoeslag)
 • Bijzondere sporten (tegen premietoeslag)
 • Europadekking (voor personen binnen Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen binnen Europa)
 • Werelddekking (voor personen binnen en buiten Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen buiten Europa)
 • Annuleringsverzekering (alleen indien de reis is geboekt bij een Nederlandse touroperator)

Let op: De maximale reisduur van de Travel Risk Insurance is 90 dagen.

Medische reisverzekering voor visum afsluiten

Wil je een medische reisverzekering (Travel Risk Insurance) afsluiten?

Dekkingsoverzicht Travel Risk Insurance

Rubriek I  S.O.S.-KOSTEN De Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, wanneer deze noodzakelijk zijn in verband met:Verzekerde bedragen (p.p. per gebeurtenis, tenzij anders wordt vermeld)
a. Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde 
Extra verblijfkosten€ 70, – p.p. per dag
Extra terugreiskosten naarNederlandof het land van domicilieKostende Prijs
Kosten van terugkeer naarNederlandof het land van domicilie per ambulancevliegtuigKostende Prijs
Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs€ 70, –
Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar: 
Reiskosten (max. 1 persoon)Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen)€ 70, – p.p. per dag
Kosten van opsporings- en reddingsacties€ 45.500, –
b. Overlijden van verzekerde 
Vervoerskosten stoffelijk overschot ofKostende Prijs
Kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagenTot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar het land van domicilie
Extra reiskosten gezinsleden/reisgenootKostende Prijs
c. Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde 
Extra terugreiskosten naar het land van domicilieKostende Prijs
d. Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot 
Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt: 
Reiskosten (max. 1 persoon)Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen)€ 70, – p.p. per dag
e. Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie 
Extra terugreiskosten naar het land van domicilieKostende Prijs
f. Gedwongen oponthoud 
Extra terugreiskostenKostende Prijs
Extra verblijfkosten€ 70, – p.p. per dag
Verder vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:
g. Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs (franchise € 23,-)€ 90, –
h. Indien bij het maken van extra reiskosten gebruik wordt gemaakt van het eigen privé-motorrijtuig€ 0,19 per kilometer
Rubriek II MEDISCHE KOSTEN

Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)

Medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied: 
• dokters- en ziekenhuiskosten€ 30.000, –
• aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel€ 90, –
• prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval€ 680, –
Eigen risico per gebeurtenis:€ 45, –
Tandartskosten:
• tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied€ 230, –
Rubriek III EXTRA DEKKINGVerzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)
• Reisdocumenten: Aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument€ 115, –
• Vervangende kleding en/of toiletartikelen€ 115, –
• Schade aan logiesverblijven. Maximale vergoeding voor schade aan hotel-/bungalowinventaris of opstallen buitenNederland (franchise € 23,- per gebeurtenis)€ 115, –

Raadpleeg te allen tijde de verzekeringsvoorwaarden, vooral de verplichtingen vermeld in de Algemene Bepalingen.

Tips voor een Schengenvisum reisverzekering

De onderstaande tips zijn van belang wanneer je een Schengenvisum reisverzekering (medische reisverzekering) wilt afsluiten voor een buitenlander die Nederland wil bezoeken:

Tip 1. Garantsteller kan ook verzekeringsnemer zijn
Sta jij garant voor jouw buitenlandse gast of partner? Sluit dan zelf de medische reisverzekering af en stuur de polis per e-mail naar de visumaanvrager. De reisverzekering is namelijk ook ter financiële bescherming van jou. Jij bent als garantsteller immers financieel verantwoordelijk voor eventuele medische kosten en deze kunnen fors zijn. Als je een polis afsluit adviseren wij je om er voor te zorgen dat jij zelf de verzekeringsnemer bent (premiebetaler) en jouw gast de verzekerde. Het voordeel hiervan is dat een eventuele schade uitkering dan ook aan jou wordt overgemaakt en niet op de bankrekening van je gast.

Tip 2. Sluit de Schengenverzekering af bij een Nederlandse verzekeraar
Bij een Nederlandse reisverzekeraar val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee. Ook kan je bij vragen of problemen je verhaal in je eigen taal doen en hoef je niet te bellen met het buitenland.

Tip 3. Controleer of je de premie terug krijgt bij een negatief visum besluit
Het kan zijn dat een visum wordt afgewezen. In dat geval wil je wel graag de premie terug van de medische Schengenverzekering. Niet alle verzekeraars doen dat, let daar dus op.

Tip 4. Kijk of de medische reisverzekering voldoet aan alle Schengeneisen
De Europese Unie stelt de volgende eisen aan een medische reisverzekering:

 • De geldigheid van deze reisverzekering dient gelijk te zijn aan de totale visumperiode.
 • De reisverzekering moet geldig zijn in alle Schengenlanden (minimaal Europadekking).
 • De reisverzekering moet dekking bieden voor repatriëringkosten en medische kosten.
 • De dekking voor medische kosten moet minimaal € 30.000,- bedragen.

Tip 5. Besef goed waar jouw buitenlandse gast wel en niet voor verzekerd is
Een medische reisverzekering voor een Schengenvisum is alleen bestemd voor dringende medische hulp. Bestaande ziektes en kwalen zijn uitgesloten. Slikt jouw gast medicijnen? Zorg er dan voor dat hij of zij voldoende voorraad naar Nederland meeneemt. Zwangerschappen vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Tip 6. Denk aan de leeftijd van je buitenlandse gast
Is jouw gast boven de 70 jaar dan wordt hij of zij niet meer geaccepteerd voor een Travel Risk Insurance.

Tip 7. Zorg dat je de polis snel en digitaal krijgt toegezonden
Het is belangrijk dat je niet lang op een polis van een medische reisverzekering moet wachten. Zeker niet als je gast binnenkort naar de Nederlandse ambassade moet en daarvoor de polis nodig heeft. Informeer daarom hoe snel je de polis ontvangt. Zorg er ook voor dat je een digitale versie krijgt. Deze kan je dan doormailen naar de visumaanvrager.

Tip 8. Neem de polis mee op reis naar Nederland of andere Schengenlanden
Heeft jouw gast een Schengenvisum? Zorg er dan voor dat hij of zij altijd kopieën van de bewijsstukken en de verzekeringspolis bij zich heeft. Een Schengenvisum geeft geen automatisch recht op toegang tot het Schengengebied. Bij grenscontrole kan de marechaussee nogmaals vragen om alle informatie te verschaffen en/of documenten te overleggen. Denk er ook aan dat je jouw gast binnen 72 uur na aankomst in Nederland bij de vreemdelingenpolitie moet aanmelden.

Vragen?

Heb je vragen over een medische reisverzekering voor Nederland en Schengenvisum? Stuur een e-mail naar [email protected] of bel reisverzekeringkorting.nl in Apeldoorn: Telefoon 055 540 04 09 (09:00 – 12:00 uur op werkdagen).

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.