Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Reisverzekering Schengenvisum Allianz Global Assistance

Reisverzekering Schengenvisum Allianz Global Assistance

Voor de aanvraag van een Schengenvisum gelden een aantal verplichtingen. Zo moet er ook een medische reisverzekering worden afgesloten. Dat kan hier eenvoudig en snel.

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is de beste reisverzekering voor een Schengenvisum. De reisverzekering heb je al v.a. € 2,- per persoon per dag. Met deze reisverzekering heb je zelfs werelddekking en kun je doorreizen naar bestemmingen buiten het Schengengebied.

Reisverzekering Schengenvisum Allianz Global Assistance

Allianz Global Assistance heeft een reisverzekering die voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum. Deze reisverzekering noemen we de Travel Risk Insurance. Je kunt de reisverzekering hier afsluiten. De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking: SOS-kosten en Medische Kosten. Je hebt twee keuzes, Europadekking en Werelddekking. Europadekking is voor personen uit Europa, die in Europa blijven tijdens hun reis. Werelddekking is voor personen die van buiten Europa naar Europa reizen en eventueel weer doorreizen naar een land buiten Europa, maar ook voor verzekerden die gaan reizen naar een land buiten Europa.

Vragen en antwoorden over een Schengenvisum

Wellicht heb je nog vragen over een Schengenvisum. Wij hebben de meeste gestelde vragen en antwoorden over een reisverzekering voor een Schengenvisum (toeristenvisum) op een rijtje gezet.

Vraag: Wat is een Schengenvisum?
Antwoord: In 1995 hebben een aantal landen van de Europese Unie besloten dat Europese onderdanen vrij mogen reizen in het zogenaamde Schengengebied. Er zijn afspraken gemaakt over gemeenschappelijke voorwaarden: het Schengenverdrag. Hierin staat dat een aantal landen visumplichtig zijn. De inwoners van deze landen moeten toestemming hebben om het Schenengebied te betreden. Hiervoor wordt een zogenaamde Schengenvisum aangevraagd. Hiermee kan je gast vrij in het Schengengebied reizen.

Vraag: Wat is het verschil tussen een Schengenvisum, Toeristenvisum en een Visum Kort Verblijf, type C?
Antwoord: Er is geen verschil. Het zijn namen die gebruikt worden om hetzelfde aan te duiden. Officieel is de benaming: Visum Kort Verblijf, type C.

Vraag: Ik wil mijn vriendin, familie, vriend naar Nederland laten komen. Welke landen zijn visumplichtig?
Antwoord: Voor een verblijf korter dan 90 dagen in Nederland, hangt het af van het land van herkomst of er een visum nodig is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft op haar website een overzicht van alle nationaliteiten die een visum nodig hebben voor een verblijf in Nederland.

Een visum voor maximaal 3 maanden heet een Visum Kort Verblijf. Met een VKV mag je gast maximaal 90 dagen in Nederland of een ander Schengenland verblijven.

Meer informatie: lijst met visumplichtige landen

Vraag: Waar moet een Schengenvisum worden aangevraagd?
Antwoord: Een Schengenvisum moet worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat (-generaal) in het land waar de aanvrager woont

Vraag: Waarom is een reisverzekering verplicht voor een visumaanvraag?
Antwoord: Bij de aanvraag of bij het ophalen van het visum moet de visumaanvrager kunnen aantonen dat er een reisverzekering is afgesloten gelijk aan de periode van verblijf in Nederland. De reden hiervoor is dat de Schengenlanden niet willen opdraaien voor eventuele kosten van een buitenlandse gast, zoals ziekenhuiskosten. Een reisverzekering is tevens een (financiële) bescherming voor een iemand die garant staat.

Vraag: Waar moet een reisverzekering voor een visumaanvraag aan voldoen?
Antwoord: De reisverzekering moet dekking bieden voor eventuele uitgaven op het gebied van repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en/of spoedbehandeling in het ziekenhuis. De af te sluiten medische reisverzekering moet voor het gehele Schengengebied geldig zijn, een minimale dekking hebben van € 30.000 en de gehele duur van het beoogde verblijf bestrijken. Het bewijs van de originele verzekeringspolis moet bij de indiening van de aanvraag of pas bij afgifte van het visum overlegd worden.

Vraag: Wat kost een reisverzekering voor een Schengenvisum?
Antwoord: De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance met werelddekking kost € 3,- per persoon per dag. Met deze reisverzekering ben je in alle landen van de wereld gedekt en kun je doorreizen naar bestemmingen buiten het Schengengebied. Bijzonderheden:

 • Europadekking, premie: € 2,- per persoon per dag.
 • Werelddekking, premie: € 3,- per persoon per dag.
 • Wintersport/onderwatersport/bijzondere sporten  €  1,15  per persoon per dag
 • De poliskosten bedragen eenmalig € 4,50
 • De polis kent Europa of Werelddekking.
 • Eigen risico geneeskundige kosten: € 45,-
 • Deze verzekering is alleen af te sluiten voor personen jonger dan 70 jaar.
 • Minimum premie Reisverzekering €  11,50

Vraag: Kan ik zelf de premie berekenen?
Antwoord: Ja, dat is eenvoudig.

Vraag: geldt er een eigen risico voor deze reisverzekering?
Antwoord: Ja, er geldt een eigen risico voor geneeskundige kosten van € 45,-

Vraag: Is er sprake van een leeftijdstoeslag of een leeftijdsgrens voor verzekerden?
Antwoord: Nee, de premie is voor iedere leeftijd gelijk, echter deze verzekering is alleen af te sluiten voor personen jonger dan 70 jaar.

Vraag: Kan ik in Nederland een reisverzekering afsluiten voor mijn familie, partner, vriendin in het buitenland?
Antwoord: Ja, dat kan. Jij bent dan de verzekeringsnemer (betaald de premie) en je buitenlandse gast is de verzekerde.

Vraag: Hoe betaal ik de premie voor een Schengenvisum reisverzekering?
Antwoord: Op het aanvraagformulier kun je ons machtigen voor automatische incasso. De premie wordt vlak voor de ingangsdatum van de verzekering, van je betaalrekening afgeschreven.Woon je in het buitenland? Dan krijg je van ons een factuur opgestuurd.

Vraag: Wat gebeurt er als de visumaanvraag wordt afgewezen, ben ik dan de premie kwijt?
Antwoord: Nee, wanneer een visumaanvraag wordt afgewezen, betalen wij de volledige premie terug.

Vraag: Kan ik de polis opsturen naar het buitenland zodat mijn vriend, vriendin, familie deze kan overleggen op de Nederlandse ambassade?
Antwoord: Wij sturen de polis digitaal per e-mail naar je toe (inclusief de voorwaarden). Je kunt de polis dan e-mailen naar je buitenlandse gast.

Vraag: Kan ik een Engelstalige verklaring krijgen dat ik deze verzekering heb afgesloten?
Antwoord: Ja. Vermeld het op de aanvraag of stuur ons een e-mail met het polisnummer en je gegevens. Wij zorgen dan voor een Engelstalige verklaring.

Vraag: Hoe lang duurt het voordat ik de polis ontvang?
Antwoord: In principe dezelfde dag of de volgende dag. Aanvragen die wij in het weekend ontvangen worden op maandag door ons verwerkt.

Vraag: Indien de datum wijzigt van de visumperiode, kan ik dan de verzekering laten aanpassen?
Antwoord: Voordat de polis is ingegaan kunnen wij de ingangsdatum en/of einddatum van de polis aanpassen, geen enkel probleem.

Vraag: Waarom is het verstandig om een reisverzekering voor een visumaanvraag in Nederland af te sluiten?
Antwoord: Indien er sprake is van een garantstelling (de buitenlandse gast logeert bij de garantsteller) dan is de reisverzekering ook ter financiële bescherming van die persoon. Met een Nederlandse reisverzekering val je onder het Nederlandse recht. Nederlandse verzekeraars staan onder streng toezicht en zijn meestal betrouwbaarder dan buitenlandse verzekeraars. Dat is in geval van hoge kosten wel een prettig idee.

Vraag: Wat is er verzekerd op de reisverzekering voor een Schengenvisum.
Antwoord: Zie het onderstaande overzicht van vergoedingen.

Overzicht vergoedingen

Rubriek I               S.O.S.-KOSTEN De Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, wanneer deze noodzakelijk zijn in verband met:Verzekerde bedragen (p.p. per gebeurtenis, tenzij anders wordt vermeld)
a.      Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde 
Extra verblijfkosten€                 70, – p.p. per dag
Extra terugreiskosten naarNederlandof het land van domicilieKostende Prijs
Kosten van terugkeer naar Nederlandof het land van domicilie per ambulancevliegtuigKostende Prijs
Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs€                 70, –
Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar: 
Reiskosten (max. 1 persoon)Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen)€                 70, – p.p. per dag
Kosten van opsporings- en reddingsacties€           45.500, –
b.      Overlijden van verzekerde 
Vervoerskosten stoffelijk overschot ofKostende Prijs
Kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagenTot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar het land van domicilie
Extra reiskosten gezinsleden/reisgenootKostende Prijs
c.    Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde 
Extra terugreiskosten naar het land van domicilieKostende Prijs
d.      Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot 
Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt: 
Reiskosten (max. 1 persoon)Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen)€                 70, – p.p. per dag
e.      Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie 
Extra terugreiskosten naar het land van domicilieKostende Prijs
f.    Gedwongen oponthoud 
Extra terugreiskostenKostende Prijs
Extra verblijfkosten€                 70, – p.p. per dag
Verder vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:
g.      Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs (franchise € 23,-)€                 90, –
h.      Indien bij het maken van extra reiskosten gebruik wordt gemaakt van het eigen privé-motorrijtuig€ 0,19 per kilometer
Rubriek II              MEDISCHE KOSTEN

Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)

Medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied: 
•       dokters- en ziekenhuiskosten€    30.000, –
•       aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel€          90, –
•       prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval€         680, –
Eigen risico per gebeurtenis:€          45, –
Tandartskosten:
•       tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied€         230, –
Rubriek III             EXTRA DEKKINGVerzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)
•         Reisdocumenten: Aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument€         115, –
•       Vervangende kleding en/of toiletartikelen€         115, –
•         Schade aan logiesverblijven. Maximale vergoeding voor schade aan hotel-/bungalowinventaris of opstallen buitenNederland (franchise € 23,- per gebeurtenis)€         115, –

N.b. Raadpleeg te allen tijde de verzekeringsvoorwaarden, met name de verplichtingen vermeld in de Algemene Bepalingen.

Vraag: Mijn vriendin is zwanger en komt naar Nederland. Vallen controles en een (ziekenhuis)bevalling ook onder de reisverzekering?
Antwoord: Nee, daar is deze reisverzekering niet voor bedoeld. De kosten voor zwangerschap zijn voor eigen rekening.

Vraag: Zijn bestaande kwalen en ziektes ook verzekerd met deze reisverzekering?
Antwoord: Kwalen en klachten die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. De reisverzekering voor buitenlanders is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten in Nederland of andere Schengenlanden.

Vraag: Hoe kan ik een reisverzekering voor een Schengenvisum afsluiten?
Antwoord: Dat kan op deze website:

 • Bereken zelf de premie door het aanvraagformulier (gedeeltelijk) in te vullen.
 • Indien akkoord voer je de rest van de gegevens in en verzend je de aanvraag.
 • Je ontvangt een bevestiging per e-mail
 • Wij maken de polis voor je op en sturen deze per e-mail naar jou toe.
 • Je betaalt door ons te machtigen of als je in het buitenland woont, door de premie over te maken.

Vraag: Ik heb nog meer vragen.
Antwoord: Neem contact met ons op:

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.