Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Van Indonesië naar Nederland: Schengenvisum en reisverzekering

Allianz

Allianz
Medische reisverzekering voor Schengenvisum

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw gast uit Indonesië!

√ Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

√ Medische kosten gedekt tot € 30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

√ Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

√ VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

√ De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf € 3,- per dag

Wanneer er familie, vrienden of een partner overkomt uit Indonesië, moet daarvoor een Schengenvisum worden aangevraagd en een medische reisverzekering worden afgesloten. Hier lees je meer over de procedure en hoe je een reisverzekering kan afsluiten.

Om een Schengenvisum voor Nederland aan te vragen in Indonesië, moeten aanvragers eerst een afspraak maken via VFS Global, een externe dienstverlener die door de Nederlandse ambassade in Jakarta is aangewezen. Een verplichte medische reisverzekering met een minimale dekking van € 30.000, inclusief medische en repatriëringskosten, is vereist.

De Nederlandse ambassade bevindt zich op Jalan HR Rasuna Said Kav.S-3, Jakarta 12950, Indonesië. Afspraken kunnen worden gemaakt via de website, en vragen kunnen worden gesteld via telefoonnummer +62 215 24 82 00, WhatsApp (+31 6 82 38 77 96), of het contactformulier.

Van Indonesië naar Nederland
Van Indonesië naar Nederland

De aanvraag moet worden ingediend maximaal 6 maanden voor de geplande reisdatum. Er zijn geen garanties op het verkrijgen van een visum. Het Schengenvisum staat maximaal 90 dagen verblijf toe per half jaar. Aanvragen moeten persoonlijk worden ingediend, aanvragen via derden of per post worden niet geaccepteerd.

De kosten voor een visum zijn: EUR 80 (IDR 1.310.353) voor volwassenen, en EUR 40 (IDR 655.176) voor kinderen van 6-12 jaar. Visumaanvragen zijn gratis voor sommige categorieën, zoals kinderen jonger dan zes jaar, scholieren, studenten en onderzoekers.

Voor het aanvragen van een Schengenvisum in Indonesië, volg deze stappen: controleer of je een visum nodig hebt, bepaal het juiste type visum, verzamel de benodigde documenten, maak een afspraak bij de Nederlandse ambassade, dien je aanvraag in en betaal de kosten, wacht op de beslissing en haal je visum op. Visumaanvragen kunnen worden ingediend bij VFS Global in Bali, Jakarta of Surabaya. Aanvragen kunnen 6 maanden voorafgaand aan de reis worden gedaan, met een minimum van 45 kalenderdagen voor vertrek.

De belangrijkste vereisten voor iemand uit Indonesië om een Schengenvisum voor Nederland te verkrijgen zijn:

 • Bezit van een geldig reisdocument (paspoort). Het reisdocument moet nog 3 maanden langer geldig zijn dan het einde van de visumperiode, en mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
 • Er moeten twee recente pasfoto’s worden ingeleverd die aan de vereiste voldoen.
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een Schengenvisum.
 • Zich de reis financieel kan veroorloven: heeft voldoende middelen van bestaan. Dat betekent dat hij of zij 55 euro per dag  moet kunnen besteden. Indien de gast uit Indonesië zelf geen voldoende middelen heeft moet een garantsteller (de uitnodigende partij) borg staan. Men kijkt dan naar het inkomen van deze persoon, de referent.
 • De reiziger uit Indonesië moet kunnen aantonen waar hij of zij verblijft, zoals een hotelreservering of bewijs van verblijf (logies) bij een particulier. Wanneer iemand uit Indonesië bij de uitnodigende partij logeert, moet men een origineel formulier ‘bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking’ overleggen. Dit formulier moet bij de gemeente gelegaliseerd worden.
 • De Indonesische gast moet kunnen aantonen dat er voor hem of haar en medische reisverzekering is afgesloten. Deze moet geldig zijn in het hele Schengengebied en een dekking hebben van tenminste 30.000 euro voor medische kosten en repatriëring.
 • Bij de aanvraag voor een Schengenvisum moet ook een optie of reservering op een vliegticket worden overlegd.
 • De visumaanvrager moet aannemelijk maken dat hij of zij tijdig terug zal keren naar Indonesië. Het gaat hierbij om een combinatie van bewijzen. Bijvoorbeeld eerdere visums voor (westerse) landen, een baan, bezit van onroerende goederen en andere zaken die een sterke sociale of economische binding met Indonesië aantonen, zoals zorg voor minderjarige kinderen.
 • De aanvrager moet omgerekend € 80,- in Indonesische Roepia (IDR) betalen aan leges voor het visum.
 • De visumaanvrager mag niet bij de Europese autoriteiten gesignaleerd staat en geen gevaar zijn voor de openbare orde of staatsveiligheid.

Tip: scan alles ook in zodat de aanvrager en referent een kopie hebben van alle ingediende stukken (bijvoorbeeld om aan de grens te tonen).

Indienen van een visumaanvraag

Houders van een Indonesisch paspoort hebben een visum nodig om naar het Schengengebied te reizen. Je kunt een visumaanvraag maximaal 6 maanden voor de geplande reisdatum indienen. Als uw aanvraag compleet is, dan kunt u in na twee werkdagen de beslissing op uw visumaanvraag vernemen. U wordt hierover bij het indienen van uw aanvraag geïnformeerd.

Alle visumplichtige personen die naar het Schengengebied willen reizen voor zaken of privédoeleinden kunnen een visum kort verblijf aanvragen voor de duur van maximaal 90 dagen per halfjaar, geldig voor alle 27 Schengenlanden. Voor het indienen van een visumaanvraag MOET u online via internet een afspraak maken.

De volgende categorieën individuele visumaanvragers mogen zonder afspraak tussen 08:00 uur en 10:30 visumaanvragen indienen:

 • Ambassade/ASEAN/EU/UN medewerkers in Jakarta
 • Humanitair
 • Uitnodiging van KBRI Den Haag en BrusselMinisterie medewerkers in Jakarta
 • MVV
 • Echtgenoten van in Indonesië wonende Nederlanders, Belgen en Luxemburgers
 • Zeemannen die aanmonsteren

Algemene informatie over Visum Kort Verblijf (Schengenvisum)

Het Schengenvisum is geldig voor de volgende landen: België, Duitsland, Frankrijk, Kroatie, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Italië, Oostenrijk, Griekenland, Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland, Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Hongarije, Polen, Tsjechië, Slovenië, Malta, Zwitserland en Liechtenstein.

Je kunt jouw visum alleen aanvragen bij de ambassade van het land dat het hoofddoel is van je reis. Als niet kan worden vastgesteld wat het hoofddoel van de reis is, dan kan de aanvraag worden ingediend bij de Ambassade van het Schengenland waar de eerste binnenkomst is.

Het is mogelijk dat de Immigratie autoriteiten bij aankomst in het Schengengebied de reiziger zullen vragen om de voor de reis relevant documenten zoals reisdoel, solvabiliteit, gegevens referent, hotelreservering, medische reisverzekering, etc. te overleggen. Maak daarom altijd fotokopieën bestemd voor het dossier.

Als vaststaat dat je een aanvraag moet indienen bij een Nederlandse vertegenwoordiging dan kun je daarvoor in Indonesië terecht bij Ambassade Jakarta, de consulaten te Medan, Kuta en Surabaya.

Je kunt een visumaanvraag maximaal 3 maanden en idealiter minimaal 2 weken voor de geplande reisdatum indienen. Als de aanvraag compleet is, dan kun je in principe de volgende werkdag de beslissing op de visumaanvraag vernemen.

Wat is er nodig voor een visumaanvraag?

Klik hier voor benodigde documenten: indonesie.nlambassade.org/visum-kort-verblijf/lijst-benodigde-documenten.html

Wat gebeurt er als mijn aanvraag incompleet is?

Je zult worden verzocht om ontbrekende documenten aan te vullen. Je wordt hiertoe in de gelegenheid gesteld tot dezelfde middag. Heb je meer tijd nodig, dan zal je een nieuwe afspraak moeten maken. Je kan ervoor kiezen om toch een incomplete aanvraag in te dienen. Jouw aanvraag zal dan beoordeeld worden zoals je die indient. Visumleges worden niet gerestitueerd bij een weigering.

Krijg ik het visum wanneer de aanvraag compleet is?

Het feit dat je aanvraag compleet is bij indiening betekent NIET automatisch dat u een visum krijgt. Het is ook mogelijk dat er alsnog aanvullende informatie wordt opgevraagd.

Verschijningsplicht

Iedere aanvrager dient in persoon te verschijnen.

Wat kost een visum?

Tarief normaal: EUR 60, betaald in IDR volgens de geldende koers. Tarief kind 6 – 12 jaar: EUR 35, betaald in IDR volgens de geldende koers. Kinderen jonger dan zes jaar zijn gratis.

Sluit hier een medische reisverzekering af!

Sinds 1 juni 2004 is het verplicht om een medische reisverzekering af te sluiten voor de aanvraag van een visum voor Schengenlanden. Dat kan hier snel en eenvoudig. Jij mag de verzekeringnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast uit Indonesië is dan de verzekerde. Je sluit de verzekering af en stuurt de polis op naar Indonesië (e-mailen kan want je ontvangt de polis als digitaal bestand). De polis ontvang je zeer snel. Sluit je vandaag de verzekering af, dan ontvang je de polis dezelfde of de volgende dag.

Onze belangrijkste voordelen:

 • Premie € 3,- per dag.
 • Verzekering voldoet aan alle Schengen-eisen.
 • Dekking voor alle landen van Europa, ook niet-Schengen landen.
 • Deze verzekering wordt altijd geaccepteerd op de Nederlandse ambassade in Jakarta.
 • De polis ontvang je snel en digitaal per e-mail.
 • Geen kosten bij eventuele wijzigingen.
 • Premie retour bij afwijzing visum.
 • Verzekerd bij Allianz Global Assistance in Amsterdam, de grootste reisverzekeraar en hulpverlener ter wereld.
 • Wij zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar voor vragen en advies.

Wil je een medische verzekering voor een Schengenvisum afsluiten? Gebruik daarvoor het aanvraagformulier. De premie wordt eerst getoond op het aanvraagformulier, daarna kun je het verzenden om de verzekering aan te vragen.

Meer informatie over de Travel Risk Insurance

De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking onder andere voor SOS-kosten en Medische Kosten. Hieronder vind je een opsomming van de rubrieken waarvoor je een vergoeding kan krijgen, uiteraard zitten daar maximale bedragen aan vast, lees de voorwaarde en dekkingsoverzicht goed door.

SOS-Kosten

Onder de dekking SOS-kosten vallen:

 • Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde.
 • Extra verblijfkosten.
 • Extra terugreiskosten naar Nederland of het land van domicilie.
 • Kosten van terugkeer naar Nederland of het land van domicilie per ambulancevliegtuig.
 • Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs.
 • Kosten van overkomst van familie bij levensgevaar.
 • Kosten van opsporings- en reddingsacties.
 • Overlijden van verzekerde: Vervoerskosten stoffelijk overschot of kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagen.
 • Extra reiskosten gezinsleden/reisgenoot.
 • Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde: Extra terugreiskosten naar het land van domicilie.
 • Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot: Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt: Reiskosten (max. 1 persoon), verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen).
 • Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie: Extra terugreiskosten naar het land van domicilie.
 • Gedwongen oponthoud: Extra terugreiskosten.
 • Extra verblijfkosten.

Medische kosten

De Travel Risk Insurance dekt medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied:

 • Dokters- en ziekenhuiskosten.
 • Aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel.
 • Prothesen noodzakelijk als gevolg van een ongeval.
 • Tandartskosten: Tandartskosten als gevolg van een ongeval in het verzekeringsgebied

Extra dekking

De Travel Risk Insurance dekt ook:

 • Reisdocumenten.
 • Vervangende kleding en/of toiletartikelen.
 • Schade aan logiesverblijven.

Vanaf wanneer ben je verzekerd?

De ingangsdatum en einddatum van de verzekering staan op het polisblad. De dekking gaat telkens in als een verzekerde en/of bagage Indonesië verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer in Indonesie. De dekking voor Medische kosten door ziekte gaat pas in 48 uur na aankomst in het land van bestemming. Medische kosten door een ongeval zijn verzekerd vanaf de ingangsdatum van de verzekering.

Dekkingsoverzicht Travel Risk Insurance

Hieronder lees je de hoogte van de vergoedingen van de Travel Risk Insurance.

Rubriek I.  S.O.S.-KOSTEN De Maatschappij vergoedt de volgende kosten tot de genoemde maxima, wanneer deze noodzakelijk zijn in verband met:Verzekerde bedragen (p.p. per gebeurtenis, tenzij anders wordt vermeld)
a. Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde 
Extra verblijfkosten€ 70, – p.p. per dag
Extra terugreiskosten naar Nederland of het land van domicilieKostende Prijs
Kosten van terugkeer naar Nederland of het land van domicilie per ambulancevliegtuigKostende Prijs
Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs€ 70, –
Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar: 
Reiskosten (max. 1 persoon)Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen)€ 70, – p.p. per dag
Kosten van opsporings- en reddingsacties€ 45.500, –
b. Overlijden van verzekerde 
Vervoerskosten stoffelijk overschot ofKostende Prijs
Kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagenTot max. de kosten van vervoer stoffelijk overschot naar het land van domicilie
Extra reiskosten gezinsleden/reisgenootKostende Prijs
c. Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde 
Extra terugreiskosten naar het land van domicilieKostende Prijs
d. Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot 
Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt: 
Reiskosten (max. 1 persoon)Kostende Prijs
Verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen)€ 70, – p.p. per dag
e. Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie 
Extra terugreiskosten naar het land van domicilieKostende Prijs
f. Gedwongen oponthoud 
Extra terugreiskostenKostende Prijs
Extra verblijfkosten€ 70, – p.p. per dag
Verder vergoedt de Maatschappij de volgende kosten indien deze het gevolg zijn van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis:
g. Telecommunicatiekosten, per verzekeringsbewijs (franchise € 23,-)€ 90, –
h. Indien bij het maken van extra reiskosten gebruik wordt gemaakt van het eigen privé-motorrijtuig€ 0,19 per kilometer
Rubriek II. MEDISCHE KOSTEN

Verzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)

Medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied: 
• dokters- en ziekenhuiskosten€ 30.000, –
• aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel€ 90, –
• prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval€ 680, –
Eigen risico per gebeurtenis:€ 45, –
Tandartskosten:
• tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied€ 230, –
Rubriek III. EXTRA DEKKINGVerzekerde bedragen (p.p. per verzekerde periode, tenzij anders wordt vermeld)
• Reisdocumenten: Aanschafkosten laissez-passer, vervangend visum of ander officieel reisdocument€ 115, –
• Vervangende kleding en/of toiletartikelen€ 115, –
• Schade aan logiesverblijven. Maximale vergoeding voor schade aan hotel-/bungalowinventaris of opstallen buitenNederland (franchise € 23,- per gebeurtenis)€ 115, –

Raadpleeg altijd de verzekeringsvoorwaarden, vooral de verplichtingen vermeld in de Algemene Bepalingen.

Bijzonderheden

Dit moet je weten over een medische reisverzekering voor een visum

 • Bestaande kwalen, ziektes en aandoeningen die al bestonden op of vóór de ingangsdatum van de verzekering zijn niet verzekerd en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Dat geldt ook voor medicijnen die men gebruikt. Controles en een (ziekenhuis)bevalling van een buitenlandse verzekerde zijn daarom ook uitgesloten op deze verzekering.
 • De medische reisverzekering is uitsluitend bedoeld voor plotselinge en onverwachte medische kosten tijdens een verblijf in Nederland of andere Schengenlanden.
 • Voor je de polis afsluit dien je het dekkingsoverzicht en de polisvoorwaarden te hebben gelezen, zodat je weet waar jouw gast wel of niet voor verzekerd is.

Vragen?

Wil je meer informatie over een medische reisverzekering voor een Schengenvisum of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Reisverzekeringkorting.nl, telefoon 055-5400409 of stuur een email: [email protected]

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.