Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 17.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Van Marokko naar Nederland: Medische reisverzekering en Schengenvisum

Allianz

Wanneer er familie of vrienden vanuit Marokko naar Nederland wil reizen voor een kort verblijf, dan moet daarvoor een Schengenvisum worden aangevraagd bij de Nederlandse ambassade. Een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van een Schengenvisum, is het afsluiten van de juiste medische reisverzekering. Dat kan je hier doen voor je gasten uit Marokko voor slechts € 2,- per persoon per dag (Europadekking).

De Nederlandse ambassade in Rabat maakt gebruik van de diensten van de externe dienstverlener VFS Global. Je kan jouw visumaanvraag indienen bij het VFS Global kantoor in Rabat of in Nador.

Hoe lang duurt een visumaanvraag voor Nederland?

Je kan een aanvraag op z’n vroegst 3 maanden voor je reis vanuit Marokko naar Nederland indienen. En minimaal 15 werkdagen van tevoren. Meestal weet je binnen 15 kalenderdagen of je het visum krijgt. Soms is meer tijd nodig: de aanvraag kan dan 30 dagen duren. En in uitzonderlijke gevallen 60 dagen. Bijvoorbeeld als er extra documenten nodig zijn.

Visum aanvraagprocedure in Marokko

Van Marokko naar Nederland
Van Marokko naar Nederland

Voor jouw gemak maakt de Nederlandse ambassade in Rabat gebruik van de externe dienstverlener VFS Global. In Marokko hebben zij kantoren in Rabat en in Nador. Voor een tijdige afspraak raden wij je aan om voor alle kort verblijf visumaanvragen een afspraak bij hen te maken. Bekijk aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen en maak een afspraak via de website van VFS Global in Marokko (informatie in het Engels en in het Frans). Je kan ook bellen met VFS Global om een afspraak te maken bij één van hun kantoren. Bekijk daarvoor de contactpagina op hun website.

Bij VFS Global heb je de mogelijkheid om de status van jou ingediende aanvraag online te volgen.

Afspraak maken via de ambassade in Rabat

De Nederlandse ambassade in Rabat heeft een beperkt aantal tijdslots beschikbaar voor het indienen van kort verblijf visumaanvragen bij de ambassade. Daarom kan je ook kiezen voor een afspraak via één van de VFS Global kantoren in Rabat of Nador. Voor het indienen van je aanvraag op de ambassade is een afspraak vereist. Maak een afspraak via het online afsprakensysteem.

Voor elke aanvrager is een aparte afspraak nodig. Dit geldt ook voor kinderen.

Nederlandse ambassade in Rabat

Contactgegevens

 • Ambassadeur: Désirée BonisAdres: 40 Rue de Tunis, Quartier Tour Hassan, Rabat
 • Telefoon: +212537219600 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.
 • Fax: +212537219665
 • E-mail: [email protected]
 • Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag: 8.00 – 12.30 en 13.30 – 15.00 uur. Bekijk de dagen waarop de ambassade gesloten is.

Wat heb je nodig voor een Schengenvisum aanvraag?

Marokkanen die naar Nederland willen reizen moeten voor de visumaanvraag de volgende stappen nemen:

 • Je moet een Marokkaans paspoort of ander reisdocument overleggen met ten minste 2 blanco pagina’s. Jouw reisdocument moet in de afgelopen 10 jaar zijn afgegeven. Het moet nog minimaal 3 maanden geldig zijn na de datum waarop je het Schengengebied wilt verlaten.
 • Je levert een volledig ingevuld en ondertekend visumaanvraagformulier in. Iedere persoon die op je reisdocument meereist moet een eigen formulier inleveren. Formulieren voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten door een ouder of voogd zijn ondertekend.
 • Je levert een pasfoto volgens de Nederlandse eisen in.
 • Je laat jouw vingerafdrukken afnemen. Dit doe je wanneer je de aanvraag indient. Deze blijven 5 jaar geldig. Voor sommige aanvragers, zoals kinderen jonger dan 12 jaar, is dit niet nodig.
 • Je betaalt leges, dat zijn de kosten voor een visumaanvraag. Als je naar een externe dienstverlener gaat, zoals VFS Global betaalt je daarvoor ook een vergoeding.

Daarnaast zijn er documenten die nodig zijn voor een zorgvuldige beoordeling van je aanvraag.

 • Bewijs van reizen naar Nederland en terug naar Marokko: Reisschema (reisreservering naar en uit Schengengebied op naam van de visumaanvrager, niet een ticket). Let op: maak alleen een (vlucht)reservering die geannuleerd kan worden.
 • Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking: Dit document moet worden ondertekend door de persoon in Nederland die de visumaanvrager uitnodigt. De handtekening van de garantsteller en/of logiesverstrekker moet worden gelegaliseerd bij de Nederlandse gemeente waar hij/zij staat ingeschreven. Indien de familie of vrienden van de visumaanvrager geen particuliere logies verstrekken, dan moet de visumaanvrager documenten tonen waaruit blijkt dat hij/zij hen bezoekt. Als dat van toepassing is, bijvoorbeeld een bewijs waaruit de relatie blijkt met degene die wordt bezocht. Bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijkscertificaat of bewijs van geregistreerd partnerschap.
 • Bewijs van voldoende inkomen garantsteller: Bij garantstelling moeten er bewijsstukken worden aangeleverd waaruit blijkt dat de garantsteller voldoende inkomen heeft, zoals een kopie van zijn arbeidscontract, de laatste drie loonstroken of andere bewijzen van inkomsten van uw logiesverstrekker en drie meest recente bankafschriften of salarisstroken.
 • Bewijs van terugkeer naar Marokko: Documenten waaruit blijkt dat de visumaanvrager na de reis weer teruggaat naar Marokko. Voorbeelden daarvan zijn:
  • Een verklaring van de werkgever, arbeidscontract of andere gegevens waaruit blijkt dat de visumaanvrager werk heeft in Marokko.
  • Een document waaruit blijkt dat er een opleiding wordt gevolgd in Marokko.
  • Een document waaruit blijkt dat er kinderen zijn die in Marokko naar school gaan.
  • Een document waaruit blijkt dat de visumaanvrager een woning of ander onroerend goed heeft in Marokko.
  • Een document waaruit blijkt dat de visumaanvrager zorg draagt voor personen in Marokko.
 • Bewijs van medische reisverzekering: De verzekering moet geldig zijn voor de gehele duur van het verblijf. Medische kosten moeten gedekt zijn voor minimaal € 30.000 en dekking bieden voor repatriëring om medische redenen, dringende medische zorg en spoedbehandeling in een ziekenhuis.

Wat kost een visumaanvraag voor Nederland?

Als jij een aanvraag voor een Schengenvisum indient, betaal je leges (kosten). De prijzen van de visumproducten zijn:

 • € 80,- voor een volwassene
 • kinderen 6 tot 12 jaar € 40,-
 • kinderen 0 tot 6 jaar gratis

VFS Global zal voor de verleende diensten ook kosten in rekening brengen.

Premie medische reisverzekering

Je hebt al een uitgebreide medische reisverzekering voor personen uit Marokko voor slechts € 2,00 per dag.

Travel Risk Insurance Allianz
Premies Travel Risk Insurance
Reizen binnen Europa € 2,- per persoon per dag
Reizen vanuit buiten Europa (Wereld) € 3,- per persoon per dag
Wintersport/bijzondere sporten€ 1,15 per persoon per dag (alleen Europa)
Annuleringsverzekering 5% van de reissom (reis moet in Nederland geboekt zijn)
Minimum premie € 11,50
Kosten per verzekeringsbewijs € 4,50

Travel Risk Insurance voor Marokkanen

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is een uitstekende medische reisverzekering voor Marokkaanse gasten. De verzekering voldoet ook aan de eisen voor de aanvraag van een Schengenvisum. De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking voor:

 • SOS-kosten en repatriëring.
 • Medische Kosten: tot € 30.000,-
 • Wintersport (tegen premietoeslag).
 • Bijzondere sporten (tegen premietoeslag en alleen Europa).
 • Europadekking (voor personen binnen Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen binnen Europa).
 • Werelddekking (voor personen binnen en buiten Europa, die naar Nederland toe komen en eventueel doorreizen buiten Europa).
 • Annuleringsverzekering (alleen indien de reis is geboekt bij een Nederlandse touroperator).

Let op: De maximale reisduur van de Travel Risk Insurance is 90 dagen.

Een Travel Risk Insurance afsluiten kan hieronder.

Medische reisverzekering Schengenvisum

Heb je een medische reisverzekering nodig voor een Schengenvisum, dan is de Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance een uitstekende keuze. Deze reisverzekering is speciaal bedoeld voor Marokkaanse gasten (vrienden, familie of partner) die naar Nederland komen.

Let op: Deze verzekering moet worden afgesloten voordat men vertrekt uit Marokko en de reisverzekering kan alleen worden afgesloten voor personen jonger dan 70 jaar!

De Travel Risk Insurance van Allianz Global Assistance is een uitstekende medische reisverzekering voor iedereen uit Marokko. De verzekering vergoedt de kosten van onder meer: huisarts, medicijnen, ambulance en ziekenhuiskosten in Nederland en andere Schengenlanden tot € 30.000,- Maar ook de kosten voor repatriëring. Dat is het terugbrengen van je buitenlandse gast naar Marokko bij ziekte of overlijden. Deze verzekering is alleen geschikt voor onverwachte (medische) situaties bij een verblijf in Nederland. Bestaande kwalen en gebreken vallen niet onder de dekking.

Schengen visum reisverzekering Allianz

Voordelen van de Travel Risk Insurance voor een Schengenvisum

√ Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.
√ Wordt geaccepteerd op alle ambassades en consulaten.
√ Voor de ingangsdatum kan je de polis kosteloos wijzigen.
√ VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum ontvang je de premie terug en betaal je niets.
√ Snelle service: op werkdagen ontvang je de polis binnen 24 uur of eerder als je dat vraagt.
√ De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Voldoet aan alle voorwaarden voor Schengenvisum

De Travel Risk Insurance voldoet aan alle verzekeringseisen voor een Visum Kort Verblijf Nederland (ook wel toeristenvisum of Schengenvisum genoemd). Dit zijn de eisen:

 • Dekking voor spoedeisende medische hulp en repatriëring naar Marokko.
 • De dekking voor geneeskundige kosten moet minimaal € 30.000,– bedragen.
 • Geldig voor alle Schengen lidstaten.
 • Moet dekking bieden voor de gehele duur van het verblijf.

Op deze website kan jij zelf eenvoudig en snel een medische reisverzekering afsluiten voor jouw gast uit Marokko. Jij mag verzekeringsnemer zijn (premiebetaler) en jouw gast is dan de verzekerde. Je sluit de polis af en stuurt deze op naar de visumaanvrager (e-mailen kan ook want je ontvangt de polis als digitaal bestand). De polis ontvang je snel. Vraag je vandaag een polis aan, dan ontvang je die dezelfde of de volgende dag.

Garantie: Wordt het visum afgewezen dan laten wij de verzekering vervallen en hoef je niet te betalen!

Over Marokko

Marokko heet officieel het Koninkrijk Marokko en is een land in noordelijk Afrika aan de kust van de Middellandse Zee, de Straat van Gibraltar en de Atlantische Oceaan. Het land grenst Algerije en de Westelijke Sahara. Het behoort tot de Maghreb-landen, waar ook Tunesië, Mauritanië, Algerije en Libië toe worden gerekend. De hoofdstad van Marokko is Rabat en de grootste stad is Casablanca. Andere belangrijke steden zijn Fez, Marrakesh, Agadir, Tanger, Oujda, en Nador. De overheersende godsdienst is de islam, maar het land telt ook een klein percentage christenen en joden. Marokko heeft twee officiële talen: Arabisch en het Berbers. In Marokko wonen ongeveer 35 miljoen mensen.

Vragen?

Heb je vragen over de medische reisverzekering voor Marokkanen? Stuur een e-mail: [email protected] of bel ons: Telefoon 055-5400409 (tijdens kantooruren op werkdagen).

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier.

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.