Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 17.00 uur op werkdagen)

Buitenlandse partner verzekeren? Hier v.a. € 2,- per dag!

Buitenlandse partner verzekeren

Buitenlandse partner verzekeren

Als je een buitenlandse partner wilt laten overkomen naar Nederland, dan moet je een aantal zaken regelen.

Indien je partner niet uit de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) komt, dan ben je verplicht een visum aan te vragen. Eén van de eisen is, dat je partner een dekking heeft tegen ziektekosten van minimaal € 30.000,- en verzekerd is voor repatriëring (terugkeer naar het thuisland).

Reisverzekering voor partners uit het buitenland

Reisverzekeringkorting.nl heeft een reisverzekering speciaal voor buitenlanders die tijdelijk naar Nederland toe komen. Deze verzekering is samengesteld door Allianz Global Assistance en is eigenlijk een gewone reisverzekering. In dit geval voor reizigers en toeristen die hier naar toe komen. Deze verzekering heet de Travel Risk Insurance. Een buitenlandse partner verzekeren kan daarom via Reisverzekeringkorting.nl

Buitenlandse partner en verzekeringsdekking

De Travel Risk Insurance is de juiste verzekering voor jouw buitenlandse partner. Met deze reisverzekering voldoe je aan de eisen voor een toeristenvisum van maximaal drie maanden. Deze reisverzekering voor buitenlanders kun je dan ook voor maximaal 90 dagen afsluiten.

De dekking van de Travel Risk Insurance bestaat uit:

 • SOS-kosten
 • Medische Kosten
 • Europadekking
 • Werelddekking
 • Wintersport
 • Bijzondere sporten

Europadekking geldt alleen voor personen uit Europa en die in Europa reizen. Werelddekking geldt alleen voor personen die buiten Europa komen en eventueel doorreizen in Europa of buiten Europa. De wintersportdekking en de dekking voor bijzondere sporten is alleen van toepassing in Europa.

Annuleringsverzekering voor partners uit het buitenland

Er is ook een mogelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten voor je buitenlandse partner, deze kan alleen worden afgesloten wanneer de reis in Nederland is geboekt.

Enkele verzekerde gebeurtenissen:

 • Overlijden, ernstig ziek of ernstig ongevalletsel.
 • Overlijden, ernstig ziek of ernstig ongevalletsel van een niet medereizend familielid.
 • Schade aan het verzekerde vakantieverblijf van verzekerde.
 • Verzekerde verplicht is een herexamen af te leggen ten tijde van het verzekerde reis- of huurarrangement en uitstel van het herexamen niet mogelijk is.
 • Eigendom van verzekerde of het bedrijf waar hij/zij werkt door explosie, storm, brand, diefstal, blikseminslag of overstroming, ernstig is beschadigd, waardoor deze persoon niet weg kan.
 • Wanneer het vervoermiddel om technische redenen later vertrekt, zoals bus, trein, boot of vliegtuig.

Premie Travel Risk Insurance voor buitenlandse partner

Reisverzekering buitenlandse partner:

 • Europadekking € 2,- per persoon per dag
 • Werelddekking € 3,- per persoon per dag.
 • Wintersport/onderwatersport/bijzondere sporten € 1,15 per persoon per dag.

Annuleringsverzekering buitenlandse partner:

 • 5% van de reissom (excl. assurantiebelasting) mits in Nederland afgesloten.

logo-Allianz-Global-AssistaSluit hier de Travel Risk Insurance af!

Woon je buiten Nederland en wil je een kortlopende reisverzekering afsluiten? Kies dan voor de uitstekende Travel Risk Insurance met een uitgebreide dekking voor onder andere: SOS-kosten, medische kosten en repatriëring. De maximale reisduur van de Travel Risk Insurance is 90 dagen. Je kan deze reisverzekering alleen afsluiten als je jonger bent dan 70 jaar.

√ Uitstekende kortlopende reisverzekering voor buitenlandse partners.
√ Medische kosten gedekt tot € 30.000,-
√ Iedereen wordt geaccepteerd (tot 70 jaar), geen gezondheidsvragen.
√ Uit te breiden met dekking voor wintersport en bijzondere sporten.
√ Annuleringsverzekering als optie (mits de reis in Nederland is geboekt).

Premie Travel Risk Insurance: v.a. € 2,00 p/d voor Europadekking en € 3,00 p/d voor werelddekking.

 Reisverzekering als je buiten Nederland woont - bereken premie  Reisverzekering als je buiten Nederland woont - Sluit hier af!

Dekkingsoverzicht Travel Risk Insurance

Allianz Global Assistance (voorheen Mondial Assistance) is de grootste reisverzekeraar en hulpverlener ter wereld. Ook voor jou en je buitenlandse partner hét vertrouwde adres om online een goede reisverzekering af te sluiten!


Meer informatie over de Travel Risk Insurance

De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking onder andere voor SOS-kosten en Medische Kosten. Hieronder vindt je een opsomming van de rubrieken waarvoor je een vergoeding kan krijgen, uiteraard zitten daar maximale bedragen aan vast, lees de voorwaarde en dekkingsoverzicht goed door.

SOS-Kosten

Onder de dekking SOS-kosten vallen:

 • Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde.
 • Extra verblijfkosten.
 • Extra terugreiskosten naar Nederland of het land van domicilie.
 • Kosten van terugkeer naar Nederland of het land van domicilie per ambulancevliegtuig.
 • Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs.
 • Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar.
 • Kosten van opsporings- en reddingsacties.
 • Overlijden van verzekerde: Vervoerskosten stoffelijk overschot of kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagen.
 • Extra reiskosten gezinsleden/reisgenoot.
 • Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde: Extra terugreiskosten naar het land van domicilie.
 • Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot: Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt: Reiskosten (max. 1 persoon), verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen).
 • Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie: Extra terugreiskosten naar het land van domicilie.
 • Gedwongen oponthoud: Extra terugreiskosten.
 • Extra verblijfkosten.

Medische kosten

De Travel Risk Insurance dekt medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied:

 • Dokters- en ziekenhuiskosten.
 • Aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel.
 • Prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval.
 • Tandartskosten: Tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied.

Extra dekking

De Travel Risk Insurance dekt ook:

 • Reisdocumenten.
 • Vervangende kleding en/of toiletartikelen.
 • Schade aan logiesverblijven.

Welk soort reizen is verzekerd?

De verzekering geldt zowel voor privéreizen als zakenreizen. Bij privéreizen geldt de Travel Risk Insurance voor:

 • vakantie met een recreatief karakter;
 • een cursus volgen;
 • licht vrijwilligerswerk.

Let op: Bij zakenreizen geldt de verzekering alleen als het gaat om administratieve, commerciële en/of toezichthoudende werkzaamheden.

Vanaf wanneer ben je verzekerd?

De ingangsdatum en einddatum van de verzekering staan op het polisblad. De dekking gaat telkens in als een verzekerde en/of bagage het land van domicilie verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer in het land van domicilie. De dekking voor medische kosten gaat pas in 48 uur na aankomst in het land van bestemming.

Waar is de verzekering geldig?

 • Staat op het polisblad Europa? Dan is de geldigheid beperkt tot de landen van Europa. Dit is inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. De dekking geldt ook in Rusland, tot de Oeral en de Kaukasus. Ook zeereizen tussen de genoemde gebieden vallen onder de dekking.
 • Staat op het polisblad Wereld? Dan is de verzekering geldig in de hele wereld.

Let op: Deze verzekering geldt niet in het land waar je vandaan komt en volgens jouw paspoort of visum officieel woont (het land van domicilie). Verzeker je bijzondere sporten mee? Dan geldt dat alleen voor Europa ook al staat er ‘Wereld’ op jouw polisblad.

Allianz Group

Allianz Global Assistance is onderdeel van de Allianz Group, één van de grootste verzekeraars en vermogensbeheerders ter wereld. Deze organisatie is wereldwijd marktleider in hulpverlening, reisverzekeringen en persoonlijke diensten. Allianz Global Assistance Group opereert met bijna 10.000 medewerkers op vijf continenten, in meer dan 28 landen. 250 miljoen klanten profiteren van de diensten van de groep, dat is 4% van de hele wereldbevolking.

Vragen?

Heb je een buitenlandse partner en heb je een vraag over de Travel Risk Insurance of wil je deskundig advies? Neem dan contact met ons op: Telefoon 0031 (0)55-5400409 (tijdens kantooruren op werkdagen) of stuur een email:

Over de auteur: Rob Demmers

Rob Demmers schrijft al sinds 2011 met passie over reis- en annuleringsverzekeringen en is een groot deel van zijn werkzame leven actief in de assurantiebranche. Al in 1990 behaalde hij zijn Assurantie B diploma. Hij heeft gewerkt voor o.a. RVS Verzekeringen (nu Nationale Nederlanden), ZilverenKruis, ANOZ verzekeringen, Kentron Adviesgroep en Meeùs (nu onderdeel van Aon). Rob schreef destijds regelmatig voor assurantievakbladen, met name over zorgverzekeringen.
Na een aantal jaren gewerkt te hebben in het online marketing vakgebied, is Rob gaan bloggen. Het schrijven is inmiddels onder zijn huid gekropen en redactiewerkzaamheden behoren tot zijn belangrijkste dagtaak.
Hij is in het bezit van het diploma Wft-Basis die is uitgegeven door het Ministerie van Financiën.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.