Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Een buitenlandse partner verzekeren tegen o.a. medische kosten? Dat kan hier v.a. €2,- per dag! – Allianz Global Assistance

Allianz

Allianz
Verzekering voor buitenlandse partner

Sluit nu een Allianz Travel Risk Insurance af voor jouw buitenlandse gast!

✔︎ Voldoet aan alle eisen voor een Schengenvisum.

✔︎ Medische kosten gedekt tot €30.000,- Repatriëring: alle noodzakelijke kosten.

✔︎ Je kunt tussentijds de polis kosteloos wijzigen.

✔︎ VISUMGARANTIE: Bij afwijzing visum betaal je niets.

✔︎ De zekerheid van de grootste reisverzekeraar ter wereld: Allianz Global Assistance.

Premie vanaf €2,- per dag

Als je een buitenlandse partner wilt laten overkomen naar Nederland, dan moet je een aantal zaken regelen.

Buitenlandse partner verzekeren
Buitenlandse partner verzekeren

Indien je partner niet uit de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) komt, dan ben je mogelijk verplicht een visum aan te vragen. Dat hangt af van de nationaliteit van je partner. Eén van de eisen voor het verkrijgen van een Schengenvisum is, dat je partner een verzekering heeft met dekking tegen ziektekosten van minimaal €30.000,- en verzekerd is voor repatriëring (terugkeer naar het thuisland).

Reisverzekering voor partners uit het buitenland

Wij hebben een reisverzekering speciaal voor buitenlanders die tijdelijk naar Nederland toe komen. Deze verzekering is samengesteld door Allianz Global Assistance en is eigenlijk een gewone reisverzekering. In dit geval voor reizigers en toeristen die hier naar toe komen. Deze verzekering heet de Travel Risk Insurance. Een buitenlandse partner verzekeren kan hier.

Buitenlandse partner en verzekeringsdekking

De Travel Risk Insurance is de juiste verzekering voor jouw buitenlandse partner. Met deze reisverzekering voldoe je aan de eisen voor een toeristenvisum van maximaal drie maanden. Deze reisverzekering voor buitenlanders kun je dan ook voor maximaal 90 dagen afsluiten.

De dekking van de Travel Risk Insurance bestaat uit:

 • SOS-kosten
 • Medische Kosten
 • Europadekking
 • Werelddekking
 • Wintersport/Bijzondere sporten

Europadekking geldt alleen voor personen uit Europa en die in Europa reizen. Werelddekking geldt alleen voor personen die buiten Europa komen en eventueel doorreizen in Europa of buiten Europa. De wintersportdekking en de dekking voor bijzondere sporten is alleen van toepassing in Europa.

Annuleringsverzekering voor partners uit het buitenland

Er is ook een mogelijkheid om een annuleringsverzekering af te sluiten voor je buitenlandse partner, deze kan alleen worden afgesloten wanneer de reis in Nederland is geboekt.

Enkele verzekerde gebeurtenissen:

 • Overlijden, ernstig ziek of ernstig ongevalsletsel.
 • Overlijden, ernstig ziek of ernstig ongevalsletsel van een niet meereizend familielid.
 • Schade aan het verzekerde vakantieverblijf van verzekerde.
 • Verzekerde verplicht is een herexamen af te leggen ten tijde van het verzekerde reis- of huurarrangement en uitstel van het herexamen niet mogelijk is.
 • Eigendom van verzekerde of het bedrijf waar hij of zij werkt door explosie, storm, brand, diefstal, blikseminslag of overstroming, ernstig is beschadigd, waardoor deze persoon niet weg kan.
 • Wanneer het vervoermiddel om technische redenen later vertrekt, zoals bus, trein, boot of vliegtuig.

Premie Travel Risk Insurance voor buitenlandse partner

Reisverzekering buitenlandse partner:

 • Europadekking €2,- per persoon per dag
 • Werelddekking €3,- per persoon per dag.
 • Wintersport/onderwatersport/bijzondere sporten €1,15 per persoon per dag.

Annuleringsverzekering buitenlandse partner:

 • 5% van de reissom (excl. assurantiebelasting) mits in Nederland afgesloten.

Meer informatie over de Travel Risk Insurance

De Travel Risk Insurance heeft een uitgebreide dekking onder andere voor SOS-kosten en Medische Kosten. Hieronder vind je een opsomming van de rubrieken waarvoor je een vergoeding kan krijgen, uiteraard zitten daar maximale bedragen aan vast, lees de voorwaarde en dekkingsoverzicht goed door.

SOS-kosten

Onder de dekking SOS-kosten vallen:

 • Ziekte, ongeval of vermissing van verzekerde.
 • Extra verblijfkosten.
 • Extra terugreiskosten naar Nederland of het land van domicilie.
 • Kosten van terugkeer naar Nederland of het land van domicilie per ambulancevliegtuig.
 • Kosten van ziekenhuisbezoek, per verzekeringsbewijs.
 • Kosten van overkomst van familie in geval van levensgevaar.
 • Kosten van opsporings- en reddingsacties.
 • Overlijden van verzekerde: Vervoerskosten stoffelijk overschot of kosten van begrafenis of crematie in het verzekeringsgebied incl. overkomst van 2 familieleden voor max. 3 dagen.
 • Extra reiskosten gezinsleden/reisgenoot.
 • Ziekte, ongeval of overlijden van niet-meereizende familie van verzekerde: Extra terugreiskosten naar het land van domicilie.
 • Overlijden van een meeverzekerde reisgenoot: Kosten van overkomst van familie indien verzekerde alleenreizend wordt: Reiskosten (max. 1 persoon), verblijfkosten (max. 1 persoon/max. 10 dagen).
 • Schade aan eigendommen van verzekerde in het land van domicilie: Extra terugreiskosten naar het land van domicilie.
 • Gedwongen oponthoud: Extra terugreiskosten.
 • Extra verblijfkosten.

Medische kosten

De Travel Risk Insurance dekt medische kosten gemaakt in het verzekeringsgebied:

 • Dokters- en ziekenhuiskosten.
 • Aangeschafte/gehuurde krukken/rolstoel.
 • Prothesen noodzakelijk ten gevolge van een ongeval.
 • Tandartskosten: Tandartskosten ten gevolge van een ongeval in het verzekeringsgebied.

Extra dekking

De Travel Risk Insurance dekt ook:

 • Reisdocumenten.
 • Vervangende kleding en/of toiletartikelen.
 • Schade aan logiesverblijven.

Welk soort reizen is verzekerd?

De verzekering geldt zowel voor privéreizen als zakenreizen. Bij privéreizen geldt de Travel Risk Insurance voor:

 • vakantie met een recreatief karakter;
 • een cursus volgen;
 • licht vrijwilligerswerk.

Let op: Bij zakenreizen geldt de verzekering alleen als het gaat om administratieve, commerciële en/of toezichthoudende werkzaamheden.

Vanaf wanneer ben je verzekerd?

De ingangsdatum en einddatum van de verzekering staan op het polisblad. De dekking gaat telkens in als een verzekerde het land van domicilie verlaat voor een reis en eindigt bij terugkeer in het land van domicilie. De dekking voor medische kosten gaat pas in 48 uur na aankomst in het land van bestemming.

Waar is de verzekering geldig?

 • Staat op het polisblad Europa? Dan is de geldigheid beperkt tot de landen van Europa. Dit is inclusief de Azoren, de Canarische Eilanden, Madeira en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. De dekking geldt ook in Rusland, tot de Oeral en de Kaukasus. Ook zeereizen tussen de genoemde gebieden vallen onder de dekking.
 • Staat op het polisblad Wereld? Dan is de verzekering geldig in de hele wereld.

Let op: Deze verzekering geldt niet in het land waar je vandaan komt en volgens jouw paspoort of visum officieel woont (het land van domicilie). Verzeker je bijzondere sporten mee? Dan geldt dat alleen voor Europa ook al staat er ‘Wereld’ op jouw polisblad.

Allianz Group

Allianz Global Assistance is onderdeel van de Allianz Group, één van de grootste verzekeraars en vermogensbeheerders ter wereld. Deze organisatie is wereldwijd marktleider in hulpverlening, reisverzekeringen en persoonlijke diensten. Allianz Global Assistance Group opereert met bijna 10.000 medewerkers op vijf continenten, in meer dan 28 landen. 250 miljoen klanten profiteren van de diensten van de groep, dat is 4% van de hele wereldbevolking.

Vragen?

Heb je een buitenlandse partner en heb je een vraag over de Travel Risk Insurance of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op: Telefoon 0031 (0)55-5400409 (van 09.00 – 12.00 uur op werkdagen) of stuur een email:

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een verzekeringsexpert (Ronald Heesters)

De tekst op deze pagina is geschreven door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

De artikelen op Reisverzekeringkorting.nl zijn enkel en alleen bedoeld als algemene informatie. Iedere financiële situatie is uniek, en de producten en diensten die wij beschrijven zijn wellicht niet toepasbaar op jouw specifieke situatie. Wij geven geen advies of aanbevelingen over verzekeringen. De informatie op deze pagina kan veranderd zijn sinds de publicatiedatum.

Reisverzekeringkorting.nl hanteert strikte normen wat betreft redactionele integriteit. Naar ons beste weten is alle content correct op de datum van plaatsing. De tekst en meningen die je leest zijn enkel van de redacteur en zijn niet vooraf goedgekeurd, bekrachtigd of anderszins ondersteund door onze partners.

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.