Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Goedkoopste annuleringsverzekering met corona dekking

Goedkoopste annuleringsverzekering met corona dekking

Op zoek naar een voordelige annuleringsverzekering met corona dekking? Alleen op deze website krijg jij 10% korting op een annuleringsverzekering met Covid-19 dekking van Allianz.

De annuleringsverzekering met corona dekking van Allianz zorgt er voor dat, mocht je besmet raken met corona (Covid-19), jij je vakantie kan annuleren zonder dat je een financiële strop hebt. Bij een corona besmetting mag je niet reizen of op vakantie gaan. Als je corona (COVID-19) hebt (je bent getest en de uitslag was positief) dan moet je in quarantaine (isolatie). Jouw vakantie valt dan in het water. Met deze annuleringsverzekering voorkom je financiële schade als je bijvoorbeeld door ziekte, ongeval of overlijden niet op reis kunt.

Niets is zo vervelend als je op het laatste moment je geplande vakantie af te moeten zeggen. Of je vakantie vroegtijdig te moeten afbreken. Naast een teleurstelling is het vaak ook een financiële tegenvaller. Sluit je de voordelige kortlopende annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance af, dan krijg je bij annulering vóór de reis de annuleringskosten vergoed. Een geruststellende gedachte. Moet je onverwachts de reis afbreken? Dan krijg je voor de niet-gebruikte dagen de kosten vergoed. Je krijgt zelfs een vergoeding bij vertraging die langer dan 8 uur duurt, bij vertrek of aankomst.

Goedkoopste prijs voor de annuleringsverzekering dankzij 10% extra korting

De premie voor deze annuleringsverzekering is bijzonder gunstig. Je hebt hier een annuleringsverzekering vanaf 5,31% van de reissom (inclusief 10% extra online korting)! Goedkoop en goed geregeld! Meer weten over premies? Maak vrijblijvend een premieberekening.

Waarom biedt een annuleringsverzekering zekerheid?

Je kan niet in de toekomst kijken. Dus als je nu boekt en over een paar maanden op vakantie gaat kan er in de tussentijd van alles gebeuren, waardoor je niet weg kan. Zoals gezegd kan je een coronabesmetting oplopen. Maar ook ander onheil ligt op de loer. Stel je wordt voor je vertrek werkloos, je huisdier wordt ernstig ziek of je breekt je been. Dan moet je de vakantie annuleren en ben je ook nog eens je geld kwijt. Heb je een annuleringsverzekering afgesloten, dan heb je geluk en krijg jij de reissom terug. Je kan dan besluiten om later alsnog op reis te gaan. Belangrijke redenen om een annuleringsverzekering af te sluiten zijn:

 • Je wilt geen financiële strop, mocht jouw vakantie onverhoopt niet door kunnen gaan.
 • Wanneer je jouw vakantie moet afbreken, wil je de niet gebruikte dagen vergoed krijgen.
 • Kom je tijdens je vakantie in het ziekenhuis terecht dan wil je een vergoeding voor de gemiste vakantiedagen.

Een annuleringsverzekering met corona dekking, wat is dat?

Met de goedkoopste Allianz annuleringsverzekering ben je ook verzekerd bij een corona besmetting (Covid-19). Dat is belangrijk, want als je een vakantie gaat boeken, wil je in deze onzekere tijd ook dekking hebben voor het geval jij of je medereiziger corona (Covid-19) oploopt. Dat valt bij Allianz onder de dekking van de annuleringsverzekering! Je kan de boeking van je vakantie annuleren, als jij of een van de verzekerde reisgenoten, voor vertrek, een corona besmetting oploopt en dit kan aantonen door de testuitslag van een corona testbedrijf.

Wat betekent de corona dekking nog meer?

De corona dekking op de voordelige annuleringsverzekering van Allianz biedt nog meer zekerheid als je besmet raakt met corona of in quarantaine moet. Wat is nog meer verzekerd:

 • de Diagnose Covid-19 (een positieve (PCR) test is noodzakelijk).
 • de Diagnose Covid-19 van niet reisgenoten zoals familie (een positieve (PCR) test is noodzakelijk):
  • Geldt voor: Diagnose corona 1e + 2e graads familie en diagnose corona 3e graads familie (afhankelijk van dekking van de specifieke annuleringsverzekering). Voorbeelden 1e, 2e, 3e graads familie:
   • Familieleden 1e graad: Partner, (schoon)ouders, kinderen en partners van je kinderen.
   • Familieleden 2e graad: Kleinkinderen, grootouders, broers, zwagers en (schoon)zussen.
   • Familieleden 3e graad: Overgrootouders, achterkleinkind, neven en nichten (kinderen van broers of zussen) en ooms en tantes (broers of zussen van de ouders).
 • de verplichte individuele quarantaine (een positieve (PCR) test is noodzakelijk).

Wat is naast corona nog meer gedekt op de annuleringsverzekering?

Er zijn veel redenen om een vakantie te annuleren, niet alleen een corona besmetting. Met de goedkoopste annuleringsverzekering van Allianz kan je de annuleringskosten claimen en loop je geen financieel risico. Dit zijn redenen om een vakantie te annuleren:

 • Bij overlijden, ernstige ziekte, ernstig ongevalsletsel, of een medische aandoening van verzekerde, inclusief de diagnose van een pandemische ziekte zoals COVID-19 (corona).
 • Als een familielid in de 1e, 2e of 3e graad overleden is, levensgevaarlijk ziek is, levensgevaarlijke ongevalsletsel heeft opgelopen, of een medische aandoening heeft gekregen, inclusief de diagnose van een pandemische ziekte zoals COVID-19 (corona).
 • Wanneer je voor de reis in quarantaine wordt geplaatst op bevel van de overheid bij vermoeden van een besmettelijke ziekte (waaronder een epidemie of een pandemische ziekte zoals COVID-19).
 • (Zorgplichtclausule 1e graad) als een familielid in de 1e graad door een ongeval of een plotselinge (verergering van een bestaande) ziekte dringend zorg behoeft.
 • Indien een niet meereizend gezinslid onverwacht een medisch noodzakelijke operatie moet ondergaan.
 • In geval van een operatie van jezelf in verband met transplantatie van een donororgaan.
 • Als jouw eigendom (onroerend goed, inventaris, inboedel of handelswaar) in Nederland of het bedrijf in Nederland waar je werkzaam bent, door brand, diefstal, explosie, storm, blikseminslag of overstroming ernstig is beschadigd zodat jouw aanwezigheid dringend vereist is.
 • Schade aan het verblijf, veroorzaakt door brand, explosie, storm, blikseminslag of overstroming, waardoor het verblijf aldaar onmogelijk is geworden.
 • In geval van overlijden, ernstige ziekte of ongeval van de personen bij wie je in het buitenland zou verblijven.
 • In geval van constatering van een zwangerschap en/of complicaties tijdens de zwangerschap.
 • Als je onvrijwillig werkloos bent geworden na een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Wanneer het particuliere vervoermiddel waarmee de reis gemaakt zou worden binnen 30 dagen voor het begin van de reis of tijdens de heenreis naar de bestemming verloren is gegaan of beschadigd is geraakt.
 • Als je na werkloosheid een dienstbetrekking hebt aanvaard.
 • Indien je verplicht bent een herexamen af te leggen ten tijde van de reis en uitstel van het herexamen niet mogelijk is.
 • Als je om medische redenen niet mag worden ingeënt en/of géén medicijnen mag innemen, terwijl dit voor de reis verplicht is.
 • Wanneer je onverwacht een huurwoning ter beschikking krijgt.
 • In geval van definitieve ontwrichting van het huwelijk of samenleving (contract).
 • In geval van het onverwacht niet krijgen van een noodzakelijk visum.
 • Indien het huisdier (uitsluitend hond, kat of paard) komt te overlijden, levensgevaarlijk ziek wordt of levensgevaarlijk ongevalsletsel oploopt.
 • In geval van diefstal, verlies of vermissing van voor de reis noodzakelijke reisdocumenten op de dag van vertrek.

Bovenstaande opsomming is een beknopt overzicht, lees altijd de verzekeringsvoorwaarden.

Hoe sluit ik de Allianz annuleringsverzekering met corona dekking af?

Vaak gestelde vragen en antwoorden over de Allianz annuleringsverzekering met Corona dekking (FAQ)

Waarom hebben jullie de goedkoopste annuleringsverzekering?

De goedkoopste annuleringsverzekering kan je hier afsluiten vanwege de 10% extra korting die je alleen hier ontvangt.

Waarom een Allianz annuleringsverzekering afsluiten?

Een Allianz annuleringsverzekering vergoedt onder andere de annuleringskosten van je boeking bij ernstige ziekte, ongeval of overlijden van jezelf of je medereizigers. Bijvoorbeeld als iemand corona krijgt en dat kan aantonen met een testuitslag. Door een annuleringsverzekering af te sluiten, krijg je de betaalde reissom terug bij annulering, als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis. In de voorwaarden lees je voor welke situaties je verzekerd bent.

Ben ik met een Allianz annuleringsverzekering ook verzekerd voor Corona (Covid-19)?

Ja, dat valt bij ons onder de dekking van de Allianz annuleringsverzekering! Je kan de boeking van je vakantie annuleren, als jij of een van de verzekerde reisgenoten een coronabesmetting oploopt voor vertrek en dit kan aantonen door de positieve testuitslag van een officieel corona testbedrijf.

Wat dekt de Allianz annuleringsverzekering nog meer?

– Vergoeding van gemiste vakantiedagen bij ziekenhuisopname.
– Vergoeding van gemiste vakantiedagen bij afbreken van de vakantie.
– Verzekerd bij annulering en vertraging.
– Met Dubbel-Zeker variant: volledige verzekerde reissom vergoed.
– Ook dekking voor samengestelde reizen mogelijk.
– Huisdier valt tevens onder de dekking.

Geldt de annuleringsverzekering ook voor een reisgenoot?

Met een annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance ben je ook voor annuleringskosten verzekerd, als jouw reisgenoot de reis moet annuleren en de reisgenoot op jouw boekings- of reserveringsformulier genoemd staat, jouw reisgenoot een eigen annuleringsverzekering voor deze reis heeft afgesloten en de oorzaak van de annulering verzekerd is.

Valt familie in de derde graad ook onder de dekking?

Ja. Het is goed te weten dat bij annuleringsverzekering van Allianz ook de familie in de derde graad onder de dekking valt. Voor de duidelijkheid sommen wij nog even de bloedverwantschap op zoals die worden gehanteerd:
– Familie in de eerste graad zijn: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters.
– Familie in de tweede graad zijn: broers, zussen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.
– Familie in de derde graad zijn: ooms, tantes, neven, nichten, overgrootouders en achterkleinkinderen.

Wat is het verschil tussen Annulering Basis en Dubbel Zeker?

Annulering Basis: als je de reis vooraf moet annuleren, dan krijg je de annuleringskosten vergoed. Wanneer je de reis onverwacht moet afbreken, krijg je de kosten vergoed voor de niet-gebruikte vakantiedagen.
Annulering Dubbel Zeker: naast alle voordelen van de dekking Annulering Basis, krijg je de volledige reissom – tot maximaal het verzekerde bedrag terug wanneer je de reis moet afbreken. Zelf als je op de voorlaatste dag je reis afbreekt. Er moet dan wel sprake zijn van een verzekerde gebeurtenis. Alle verzekerde gebeurtenissen vind je in de voorwaarden.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de goedkoopste Allianz annuleringsverzekering met corona dekking of heb je specifieke vragen? Neem dan contact met ons op: 055-540 04 09 tijdens kantooruren op werkdagen of stuur een email naar [email protected] in Apeldoorn.

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.