Reisverzekeringkorting.nl

Vragen over reisverzekeringen

055 540 04 09 (09.00 - 12.00 uur op werkdagen) contact via whatsapp
goedkope reisverzekering goedkope doorlopende reisverzekering goedkope annuleringsverzekering Allianz doorlopende reisverzekering backpacken reisverzekering

Goedkoopste annuleringsverzekering 2021 met 10% korting!

De goedkoopste annuleringsverzekering voor 2021 sluit je hier af met 10% korting op de prijs. Met de tijdelijke annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance ben je uitstekend verzekerd voor annulering, vertraging en reisonderbreking. Ook geldig voor last-minute reizen! Je bent tevens verzekerd in geval van een corona (Covid-19) besmetting.

Goedkoopste annuleringsverzekering 2021 met 10% korting!

Niets is zo vervelend als op het laatste moment je geplande vakantie af te moeten zeggen. Of je vakantie vroegtijdig te moeten afbreken. Naast een teleurstelling is het vaak ook een financiële tegenvaller. Sluit je de kortlopende annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance af, dan krijg je bij annulering vóór de reis de annuleringskosten vergoed. Een geruststellende gedachte. Moet je onverwachts de reis afbreken? Dan krijg je voor de niet-gebruikte dagen de kosten vergoed. Je krijgt zelfs een vergoeding bij vertraging die langer dan 8 uur duurt, bij vertrek of aankomst.

De voordelen van de goedkoopste annuleringsverzekering 2021:

 • Kosten van annulering voor vertrek vergoed.
 • Dekking bij overlijden 1e, 2e en 3e graad familie*.
 • Vergoeding bij vertraging langer dan 8 uur.
 • Noodzakelijke terugkeer? Volledige verzekerde reissom terug dankzij dekking Annulering Dubbel Zeker.

*Familieleden 1e graad: Partner, (schoon)ouders, kinderen en partners van je kinderen. Familieleden 2e graad: Kleinkinderen, grootouders, broers, zwagers en (schoon)zussen. Familieleden 3e graad: Ooms, tantes, neven, nichten, overgrootouders, achterkleinkinderen.

Sluit de verzekering af binnen 7 dagen na het boeken van de reis. De verzekering begint op de datum dat je de verzekering afsluit. De verzekering eindigt op de datum die op het polisblad staat.

Gunstige premie annuleringsverzekering dankzij 10% extra korting

De premie voor deze annuleringsverzekering is bijzonder gunstig. Je hebt hier een annuleringsverzekering vanaf 5,31% van de reissom (inclusief 10% extra online korting)! Goedkoop en goed geregeld! Meer weten over premies? Maak vrijblijvend een premieberekening.

Ook dekking bij een corona besmetting

Een Allianz annuleringsverzekering met corona dekking kan je hier afsluiten met 10% korting op de premie. Je bent ook verzekerd in geval van een corona (Covid-19) besmetting. Want als je alleen, met een vriend, reisgenoot of met je familie een vakantie gaat boeken, wil je in deze onzekere tijd ook dekking hebben voor het geval dat jij, je reisgenoot of iemand van je gezin corona (Covid-19) oploopt. Dat valt bij Allianz onder de dekking van de annuleringsverzekering! Je kan de boeking van je vakantie annuleren, als jij of een van de verzekerde reisgenoten voor vertrek een corona besmetting oploopt en dit kan aantonen door de positieve testuitslag van een officieel corona testbedrijf.

Wat is verzekerd op de annuleringsverzekering?

Met deze voordelige annuleringsverzekering ontvang je een vergoeding voor de kosten van annulering van een reis of als je de reis moet afbreken/onderbreken. Kies je ervoor om je reis om te boeken, dan vergoedt de verzekeraar ook deze kosten. Is het openbaar vervoer waarmee je de reis maakt meer dan 8 uur vertraagd, dan krijg je ook een vergoeding. Verder is onder andere verzekerd:

 • Gezondheid: Je ontvangt een vergoeding voor de kosten van het annuleren of onderbreken van een reis als gevolg van overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling van jezelf, een familielid of een reisgenoot. Als je door complicaties bij je zwangerschap niet kunt reizen, dan heb je ook recht op een vergoeding.
 • Familie: De verzekering biedt dekking als een familielid in de eerste, tweede of derde graad overlijdt of in een levensbedreigende situatie komt.
 • Werk: Je hebt recht op vergoeding als je de reis annuleert omdat je een nieuwe baan hebt nadat je werkloos bent geweest. Of als je buiten je schuld ontslagen bent.
 • Woning: Als je annuleert omdat je onverwacht een woning toegewezen krijgt, vergoedt de verzekeraar de kosten van annulering. Dit geldt ook als je woning beschadigd raakt voor of tijdens de reis.
 • Annulering reisgenoot: Annuleert je reisgenoot zijn reis en wil jij hierdoor niet meer op reis? Dan heb je recht op vergoeding, als de reden voor annulering door je reisgenoot in de voorwaarden staat. De vertrek- en terugreisdatum moeten gelijk zijn.

Allianz Global Assistance vergoed maximaal het bedrag dat op het polisblad staat. Annulering vanwege een natuurramp, epidemie of aanslag in het vakantieland is niet verzekerd.

Zelf samengestelde reizen

Bij een reis waarvan je zelf de verschillende onderdelen hebt samengesteld (bijvoorbeeld vlucht, hotel en huurauto) vergoed Allianz de kosten voor annulering of onderbreking. Valt één van deze onderdelen uit door een gebeurtenis uit de voorwaarden? Dan vergoed de verzekeraar de annulering van de reisonderdelen waar je geen gebruik van kunt maken.

Dubbel Zeker: uitgebreide dekking bij afbreken van de reis

Bij de Dubbel Zeker dekking krijg je bij het afbreken van de reis ook de volledige reissom vergoed, tot maximaal het bedrag op je polisblad. In alle gevallen geldt dat de reden in de voorwaarden moet staan.

Hoe sluit ik een Allianz annuleringsverzekering af?

Je kunt hier zelf gemakkelijk een voordelige kortlopende Allianz annuleringsverzekering online afsluiten. Eerst bereken je de premie en daarna kan je besluiten of je de annuleringsverzekering wilt afsluiten. Je ontvangt de polis en de voorwaarden direct per e-mail.

Dekkingen kortlopende annuleringsverzekering van Allianz

Een reis of vakantie annuleren is al vervelend genoeg. Daar kun je geen financiële zorgen bij gebruiken. Toch kan het gebeuren dat je buiten je schuld een reis moet annuleren. In dat geval moet je toch een gedeelte van de reis betalen. Soms zelfs volledig. We noemen dit annuleringskosten. Met een Allianz Global Assistance annuleringsverzekering ben je tegen de meeste annuleringskosten verzekerd, zoals:

 • Bij overlijden, ernstige ziekte, ernstig ongevalsletsel, of een medische aandoening van verzekerde, inclusief de diagnose van een pandemische ziekte zoals COVID-19 (corona).
 • Als een familielid in de 1e, 2e of 3e graad overleden is, levensgevaarlijk ziek is, levensgevaarlijke ongevalsletsel heeft opgelopen, of een medische aandoening heeft gekregen, inclusief de diagnose van een pandemische ziekte zoals COVID-19 (corona).
 • Wanneer je voor de reis in quarantaine wordt geplaatst op bevel van de overheid bij vermoeden van een besmettelijke ziekte (waaronder een epidemie of een pandemische ziekte zoals COVID-19).
 • (Zorgplichtclausule 1e graad) als een familielid in de 1e graad door een ongeval of een plotselinge (verergering van een bestaande) ziekte dringend zorg behoeft.
 • Indien een niet meereizend gezinslid onverwacht een medisch noodzakelijke operatie moet ondergaan.
 • In geval van een operatie van jezelf in verband met transplantatie van een donororgaan.
 • Als jouw eigendom (onroerend goed, inventaris, inboedel of handelswaar) in Nederland of het bedrijf in Nederland waar je werkzaam bent, door brand, diefstal, explosie, storm, blikseminslag of overstroming ernstig is beschadigd zodat jouw aanwezigheid dringend vereist is.
 • Schade aan het verblijf, veroorzaakt door brand, explosie, storm, blikseminslag of overstroming, waardoor het verblijf aldaar onmogelijk is geworden.
 • In geval van overlijden, ernstige ziekte of ongeval van de personen bij wie je in het buitenland zou verblijven.
 • In geval van constatering van een zwangerschap en/of complicaties tijdens de zwangerschap.
 • Als je onvrijwillig werkloos bent geworden na een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Wanneer het particuliere vervoermiddel waarmee de reis gemaakt zou worden binnen 30 dagen voor het begin van de reis of tijdens de heenreis naar de bestemming verloren is gegaan of beschadigd is geraakt.
 • Als je na werkloosheid een dienstbetrekking hebt aanvaard.
 • Indien je verplicht bent een herexamen af te leggen ten tijde van de reis en uitstel van het herexamen niet mogelijk is.
 • Als je om medische redenen niet mag worden ingeënt en/of géén medicijnen mag innemen, terwijl dit voor de reis verplicht is.
 • Wanneer je onverwacht een huurwoning ter beschikking krijgt.
 • In geval van definitieve ontwrichting van het huwelijk of samenleving (contract).
 • In geval van het onverwacht niet krijgen van een noodzakelijk visum.
 • Indien het huisdier (uitsluitend hond, kat of paard) komt te overlijden, levensgevaarlijk ziek wordt of levensgevaarlijk ongevalsletsel oploopt.
 • In geval van diefstal, verlies of vermissing van voor de reis noodzakelijke reisdocumenten op de dag van vertrek.

Bovenstaande opsomming is een beknopt overzicht, lees altijd de verzekeringsvoorwaarden.

Veel gestelde vragen en antwoorden over de goedkoopste annuleringsverzekering 2021 (FAQ)

Waarom een Allianz annuleringsverzekering afsluiten?

Een Allianz annuleringsverzekering vergoedt onder andere de annuleringskosten van je boeking bij ernstige ziekte, ongeval of overlijden van jezelf of je medereizigers. Bijvoorbeeld als iemand corona krijgt en dat kan aantonen met een testuitslag. Door een annuleringsverzekering af te sluiten, krijg je de betaalde reissom terug bij annulering, als er sprake is van een verzekerde gebeurtenis. In de voorwaarden lees je voor welke situaties je verzekerd bent.

Waarom hebben jullie de goedkoopste annuleringsverzekering 2021

De goedkoopste annuleringsverzekering 2021 kan je hier afsluiten vanwege de 10% extra korting die je alleen hier ontvangt.

Wat kost een kortlopende annuleringsverzekering met corona dekking?

De prijs van een annuleringsverzekering is afhankelijk van de hoogte van de reissom (wat je in totaal betaald hebt voor de reis). De premie voor een annuleringsverzekering is een vast percentage van de reissom. Je kan vrijblijvend een premieberekening maken. Je kan dan ook de korting zien die wij je geven.

Ben ik met een Allianz annuleringsverzekering ook verzekerd voor Corona (Covid-19)?

Ja, dat valt bij ons onder de dekking van de Allianz annuleringsverzekering! Je kan de boeking van je vakantie annuleren, als jij of een van de verzekerde reisgenoten een coronabesmetting oploopt voor vertrek en dit kan aantonen door de positieve testuitslag van een officieel corona testbedrijf.

Wat dekt de annuleringsverzekering nog meer?

– Vergoeding van gemiste vakantiedagen bij ziekenhuisopname.
– Vergoeding van gemiste vakantiedagen bij afbreken van de vakantie.
– Verzekerd bij annulering en vertraging.
– Met Dubbel-Zeker variant: volledige verzekerde reissom vergoed.
– Ook dekking voor samengestelde reizen mogelijk.
– Huisdier valt tevens onder de dekking.

Geldt de annuleringsverzekering ook voor een reisgenoot?

Met een annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance ben je ook voor annuleringskosten verzekerd, als jouw reisgenoot de reis moet annuleren en de reisgenoot op jouw boekings- of reserveringsformulier genoemd staat, jouw reisgenoot een eigen annuleringsverzekering voor deze reis heeft afgesloten en de oorzaak van de annulering verzekerd is.

Valt familie in de derde graad ook onder de dekking?

Ja. Het is goed te weten dat bij annuleringsverzekering van Allianz ook de familie in de derde graad onder de dekking valt. Voor de duidelijkheid sommen wij nog even de bloedverwantschap op zoals die worden gehanteerd:
– Familie in de eerste graad zijn: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters.
– Familie in de tweede graad zijn: broers, zussen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.
– Familie in de derde graad zijn: ooms, tantes, neven, nichten, overgrootouders en achterkleinkinderen.

Wat is het verschil tussen Annulering Basis en Dubbel Zeker?

Annulering Basis: als je de reis vooraf moet annuleren, dan krijg je de annuleringskosten vergoed. Wanneer je de reis onverwacht moet afbreken, krijg je de kosten vergoed voor de niet-gebruikte vakantiedagen.
Annulering Dubbel Zeker: naast alle voordelen van de dekking Annulering Basis, krijg je de volledige reissom – tot maximaal het verzekerde bedrag terug wanneer je de reis moet afbreken. Zelf als je op de voorlaatste dag je reis afbreekt. Er moet dan wel sprake zijn van een verzekerde gebeurtenis. Alle verzekerde gebeurtenissen vind je in de voorwaarden.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de goedkoopste annuleringsverzekering voor 2021 of heb je specifieke vragen? Neem dan contact met ons op: 055-540 04 09 tijdens kantooruren op werkdagen of stuur een email naar [email protected] in Apeldoorn.

Rob Demmers

Over de auteur: Rob Demmers

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn o.a. de volgende bronnen geraadpleegd:​

- www.nibud.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.wijzeringeldzaken.nl
- www.verzekeraars.nl
- www.anvr.nl

Informatie gecontroleerd door een expert

De tekst op deze pagina is geschreven en gecontroleerd door onze reisverzekering expert Rob Demmers. Hij schrijft al meer dan 15 jaar over reis- en annuleringsverzekeringen. Rob is in het bezit van de diploma’s Wft-Basis en Wft-Schade particulier, beide uitgegeven door het ministerie van Financiën (Wet op het financieel toezicht). En het certificaat Permanente Educatie Adviseur Schadeverzekering Particulier. Meer over Rob: https://www.linkedin.com/in/robdemmers/

Reisverzekeringkorting.nl is aangesloten bij het financiële klachteninstituut: KiFiD aansluitnummer: 300.017739 en de AFM met vergunningnummer: 12047442. Wij zijn gecertificeerd lid van de Stichting Webshop Keurmerk.

Lees alle artikelen van Rob »

Disclaimer: De bovenstaande tekst is met zorg samengesteld. Toch kunnen wij niet uitsluiten dat er fouten in staan of dat er inmiddels wijzigingen hebben plaatsgevonden (kijk daarom ook naar de datum van het artikel). Er kunnen aan de tekst/premies dan ook geen rechten worden ontleend, die vooral een globaal informerende functie heeft. Wij verzoeken je bij twijfel/vragen altijd eerst contact met ons op te nemen. Daarnaast wijzen wij jou er op dat de algemene voorwaarden en de productvoorwaarden van de verzekeraar bepalend zijn voor vergoedingen en eventuele uitsluitingen. Wij vragen je dan ook om voor dat je een verzekering afsluit eerst de verzekeringsvoorwaarden te lezen. Lees na het afsluiten van de verzekering ook altijd de polis goed door, zodat je kan zien waar je exact voor verzekerd bent en hoe hoog de verzekerde bedragen zijn.